Noen vanlige forbrukslånfeller

Et forbrukslån kan være en god løsning dersom man har behov for å låne penger til små eller store prosjekter. 

Det er først i ettertid at enkelte angrer på at de tok opp forbrukslånet uten å tenke seg godt nok om først. Noen tok kanskje opp altfor store lånesummer, eller valgte for lang nedbetalingstid. Andre fikk kanskje betalingsproblemer på grunn av endringer i arbeids-, helse- eller livssituasjonen.

For å forhindre at man kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, vil det være lurt å sette seg inn i de vanligste forbrukslånfellene før man søker om et lån. Unngår man disse fellene, er det mye mindre sjanse for at man angrer seg senere.

#1. Forbrukslånet tas opp på impuls

Å ta opp et eller flere forbrukslån uten å tenke kritisk gjennom den økonomiske situasjonen på forhånd, er en av de vanligste forbrukslånfellene. Plutselig skjer det noe uforutsett i hverdagen, og man trenger en pengesum for å få ordnet på situasjonen. Kanskje bilen må på verksted, vaskemaskinen har gått i stykker eller man får en uforutsett tannlegeregning.

Har man ikke oppsparte midler til å møte slike situasjoner, er veien kort til å søke om et forbrukslån. Man ønsker en rask løsning på problemet, men glemmer i øyeblikket at den effektive renten er høy og tilbakebetalingstiden er lang.

Første gangen man tar opp forbrukslån til uforutsette utgifter vil man kanskje ikke få problemer med å betale avdrag, renter og gebyrer som avtalt. Problemene starter ofte dersom man må ta opp et nytt lån neste gang man får uforutsette utgifter. Enten man øker sitt eksisterende lån eller søker om et nytt, vil dette være et skritt i feil retning. Jo mer gjeld man pådrar seg, jo lettere er det å havne i økonomiske vanskeligheter.

#2. Lånesummen er større enn du trenger

Å pådra seg for mye gjeld i forhold til sin betjeningsevne er en annen vanlig forbrukslånfelle. Flere og flere nordmenn får betalingsproblemer på grunn av høy gjeldsgrad. Har man behov for et forbrukslån, er det viktig å planlegge hvor mye man har råd til å betale for et lån hver måned.

Å låne mer enn det man faktisk trenger er også en felle som mange havner i. På grunn av de relativt høye rentene på forbrukslån, bør man ta opp lån kun til nødvendige formål som ikke kan utsettes. Alternativt kan man bestemme seg for å betale inn ekstra på lånet, slik at man raskere blir kvitt gjelden.

Tips: Se lånesummer på forskjellige billige forbrukslån på vår forside.

#3. For lang nedbetalingstid

De fleste som tar opp forbrukslån, ønsker lavest mulig månedsbeløp å betale. Da må man velge lengst mulig nedbetalingstid, noe som mange angrer på senere. Jo lenger nedbetalingstid, jo høyere blir totalkostnaden. Man får dessuten en følelse av å aldri bli ferdig med sitt lån, noe som er svært lite motiverende. I tillegg kan arbeidsinntekten svinge i positiv og negativ retning over tid.

Jo lenger nedbetalingstid, jo større er sjansen for at man skulle få betalingsproblemer. Ingen vet hvordan sin egen økonomiske situasjonen er om 10 år eller 15 år. Derfor bør man velge en nedbetalingstid der man uten problemer klarer å betjene månedsutgiftene til lånet, samtidig som man prøver å unngå maksimum nedbetalingstid.

#4. Du velger forbrukslån uten å sammenligne

Det er mange som sender inn en tilfeldig lånesøknad til en bank, og takker ja til lånetilbudet de eventuelt mottar. Da må man også akseptere denne bankens vilkår og rentenivå. Totalkostnadene på forbrukslån er avhengig av hvilken effektiv rente man får på lånet, og det er store variasjoner på markedet.

Mange går i fellen ved å la være å undersøke rentenivået fra flere forskjellige banker før de bestemmer seg for å akseptere et lånetilbud. Ingen ønsker å ha et av landets dyreste forbrukslån, så det anbefales å bruke tid på prissammenligning.

Det kan være fordelaktig å benytte seg av en lånemegler i jakten på lavest mulig rente på forbrukslån. En lånemegler samarbeider med en rekke banker og finansieringsselskaper der man kan oppnå å få flere lånetilbud. Da blir det enklere å velge lånet med de aller beste betingelsene.

#5. Du overser kostnadene ved å ha et forbrukslån

Mange tar seg ikke tid til å sette seg inn i hva det koster å ha et forbrukslån. Ved tilbakebetaling av lånet må lånetaker betale avdrag, renter og gebyrer hver måned. Forbrukslån har en mye høyere effektiv rente enn det boliglån har, nettopp fordi man ikke må stille noen form for sikkerhet. Den effektive renten man får på sitt forbrukslån blir fastsatt etter en kredittvurdering, og kan variere fra hvilken bank man søker lån i.

Flere går i fellen ved å oppdage i ettertid at de har tatt opp et forbrukslån som har svært høye gebyrer. Også her er det store variasjoner – både på etableringsgebyr og termingebyr.

Det er verdt å merke seg at jo lenger nedbetalingstid man har valgt på et forbrukslån, jo større oppmerksomhet bør man vie termingebyret. Dette er en månedlig utgift som i første omgang virker beskjeden. Velger man lang nedbetalingstid, vil imidlertid terminbeløpet totalt sett utgjøre en betydelig ekstrakostnad på forbrukslånet.

Det er derfor viktig å sammenligne både renter og gebyrer hos de ulike bankene, for å finne et forbrukslån med lavest mulig kostnader.

#6. Du tar ikke ta i betalingsproblemer som oppstår

Den alvorligste forbrukslånfellen handler om hvordan man løser eventuelle problemer med å betjene sitt lån. Tar man ikke tak i problemene raskt, vil man få purringer på sin ubetalte faktura. Venter man enda lenger med å betale regningen, vil saken gå til inkasso. Da vil man få registrert en betalingsanmerkning på seg hos kredittopplysningsbyråene, som ikke vil bli fjernet før man betaler inn hele gjeldssummen.

Tips: Bruk vår forbrukslån kalkulator før du tar opp et lån: billigsteforbrukslån.com/forbrukslån-kalkulator/

Dersom man skulle oppleve å få betalingsproblemer, bør man kontakte banken snarest. Det er mulig å få til en løsning dersom man gir beskjed tidlig, og kanskje man kan få til en betalingsfri periode.

Har man flere små forbrukslån og/eller kreditter, bør man vurdere å refinansiere. Da vil man få redusert sine månedsutgifter, i tillegg til at man får bedre økonomisk oversikt.