Lån til oppussing

Om du planlegger å ta opp et lån til oppussing så er du ikke alene. Vi nordmenn ligger helt i verdenstoppen når det gjelder å bruke penger på hjemmene våre. Totalt pusser vi opp for omtrent 90 milliarder kroner i året ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Her skal vi se på de ulike måtene du kan få finansiert oppussingen på, og gi deg noen tips som kan spare deg for en god del penger. Fokuset i artikkelen er på disse temaene:

 • Forskjellige finansieringsløsninger.
 • Lån til oppussing med sikkerhet i bolig.
 • Lån til oppussing uten krav til sikkerhet.
 • Finne det billigste oppussingslånet.
 • Finansiere oppussingen med kredittkort.
 • Byggevarekonto hos byggevarekjedene.
 • Hvilken oppussing lønner seg?
 • Tips dersom du skal pusse opp før salg.

Velge finansieringsløsning

Det er fire vanlige måter å skaffe lån til oppussing på. Hvilken du bør velge avhenger først og fremst på om du eier boligen selv, eller om du kan stille med annen form for pantesikring for lånet. Det store skillet kostnadsmessig ligger her. Et sikret lån til oppussing er alltid en god del billigere enn et usikret lån. Som usikret lån regnes også byggevarekontoer og kredittkort.

Alternative finansieringsløsninger for oppussing:

 • Utvide boliglånet.
 • Lån til oppussing uten sikkerhet.
 • Kredittkort.
 • Byggevarekonto.

Vi skal gå igjennom samtlige fire og se på hvilke lånesummer det er snakk om, rentebetingelsene, og andre forhold. Vi oppsummerer også hver enkelt finansieringsløsning med å se på både fordelene og ulempene.

Tips: Se også vårt innlegg om beste MC lån her: billigsteforbrukslån.com/beste-mc-lån/

Utvidelse av boliglånet er billigste lån til oppussing

Om du har boliglån kan du søke om å få det utvidet i nettbanken din. Om du får utvidelsen innvilget eller ikke kommer an på den kredittvurderingen banken da foretar.

Slik vurderes søknaden:

 • Belåningsgrad – Lånet kan ikke utvides utover 85% av boligens verdi.
 • Betalingsevne – Banken vil vurdere om du har inntekter nok til å klare de økte lånekostnadene og avdragene. Her må de se på din øvrige gjeld (du skal ikke kunne få låne mer enn fem ganger inntekten din), og det at du må ha penger nok til øvrig livsopphold. De må også ta hensyn til at du skal tåle en renteøkning på inntil 5% på all gjeld du har.
 • Betalingsvilje – Du vil alltid få problemer med å få lån dersom du har inkassosaker og betalingsanmerkninger. Dette gjelder selv om du har boliglån fra før og søker om å få det utvidet med et lån til oppussing.

Disse tre momentene som vurderingen baseres på kan du ha i mente når du leser lenger ned i artikkelen om lån til oppussing uten sikkerhet. Usikrede lån vurderes nemlig etter de samme prinsippene.

Kostnader på boliglån

Kostnaden på et boliglån avhenger mest av hva belåningsgraden på boligen er. Per høsten 2020 ser de nominelle rentene omtrent slik ut.

 • Boliglån på inntil 85% – Nominelle renter cirka 2,00% til 3,00%.
 • Boliglån på inntil 60% – Nominelle renter cirka 1,60% til 2,20%.

Variasjonen innenfor grensene for belåningsgrad påvirkes av hvilken bank du låner fra, hvor i landet du bor, kredittscoren og alderen din, med mere.

Merk deg at du må regne med å betale et nytt etableringsgebyr eller tilsvarende når du søker om å få utvidet boliglånet. Ta med denne kostnaden i beregningen når du sammenligner med andre finansieringsløsninger.

Rammelån med sikkerhet i bolig som lån til oppussing

Det kalles rammelån når du får tildelt en kreditt av banken med sikkerhet i boligen. Kreditten kommer på toppen av det du har lånt til selve boligen, og fungerer som et blankolån. Det vil si du kan bruke pengene til det du selv ønsker.

Et rammelån er som regel noe dyrere enn et vanlig boliglån. Som et eksempel er det billigste boliglånet i DNB i dag på 1,65% nominelt, mens det billigste rammelånet har nominelle renter på 1,90%.

Størrelsen på rammelånet avhenger av hvor høy belåningsgrad du har fra før. Heri ligger også rammelånenes største begrensning. Det er nemlig vanlig at du kun får låne inntil 60% av boligens verdi. Rammelånene er dermed i praksis kun tilgjengelige for de som har nedbetalt boliglånene sine lenge, eller kjøpt bolig særdeles billig.

Pass på nedbetalingstiden på oppussingslån

Å ha lave renter er selvsagt en fordel, men lånet kan likevel bli forholdsmessig dyrt dersom du ikke betaler store nok avdrag. Låner du til oppussing med sikkerhet i boligen bør du tenke på dette:

 • Det er vanlig at et boliglån har nedbetalingstid på 25 år.
 • Et lån til oppussing på for eksempel 300 000 kroner vil da kunne koste omtrent 120 000 kroner dersom du bruker 25 år på nedbetalingen.
 • Lånet kan derfor bli flere ganger dyrere enn et lån uten sikkerhet som betales tilbake langt raskere.

Fordeler og ulemper med boliglån

Den største fordelen med å låne på boligen er naturligvis rentebetingelsene. Et boliglån har per i dag nominelle renter som kan komme under 2%, og ligger sjelden over 3,5%. Dette rentenivået finner du ikke noen steder uten at det kreves sikkerhet for lånet.

Ulempen med boliglån er at du må eie bolig. I tillegg må belåningsgraden være tilstrekkelig lav til at du faktisk får låne til oppussing. Kostnadene for summen du låner vil også bli høyere enn nødvendig dersom du ikke betaler inn ekstra på lånet. Selv om rentene er lave vil summen du låner til oppussing bli særdeles høyt dersom lånet løper for eksempel i 25 år.

Lån uten sikkerhet til oppussing

Det er mulig å få lån til oppussing uten sikkerhet på inntil 600 000 kroner..

Med disse lånene trenger du ingen sikkerhet eller pant. Banken vil likevel foreta en grundig kredittvurdering.

Det er likevel et par ulikheter i vurderingen når lånet er uten sikkerhet:

 • I og med at du ikke stiller med pantesikring er alt om belåningsgrad irrelevant.
 • Banken må stille krav til at du betaler faste månedlige avdrag når lånet er uten sikkerhet.
 • Avdragene må være store nok til at lånet er oppgjort innen 5 år.

Det er gjennomgående enklere å få tildelt et usikret lån, i og med at lånesummene er lavere enn på boliglån.

Vanlige betingelser på lån uten sikkerhet til oppussing

Betingelsene du får på et usikret lån til oppussing er ikke like bra som på et boliglån eller rammelån. Kostnadene er likevel gjennomgående lavere enn på de andre alternativene vi skal beskrive.

Som regel er det dette du må forholde deg til:

 • Lånesum – Mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner.
 • Rentekostnader – Nominelle renter fra cirka 7% og opp til cirka 18%.
 • Nedbetalingstid – Inntil 5 år.

Slik bestemmes rentene på oppussingslån

Som vi ser så er det variasjoner på rentene på disse lånene. Først og fremst bestemmes de av kredittscoren og betalingsevnen din. Alle banker vurderer dette individuelt, og tilbyr som regel de beste rentene til de personene som anses som lavest risiko når det gjelder mislighold. Dette gjør at to personer kan få svært ulike betingelser selv om de søker om samme lån fra samme bank.

Summen du låner til oppussing er også viktig. Du får som regel langt bedre betingelser når lånesummen er stor, kontra når du låner lite penger. Vi kan illustrere begge disse forholdene med et par eksempler.

Eksempel med høy lånesum:

 • Begge søker om lån til oppussing på 300 000 kroner.
 • Begge velger 3 års nedbetalingstid.
 • Person A har god kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 7% og 10%.
 • Person B har dårlig kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 10% og 14%.

Eksempel med lav lånesum:

 • Begge søker om lån til oppussing på 50 000 kroner.
 • Begge velger 1 års nedbetalingstid.
 • Person A har god kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 9% og 13%.
 • Person B har dårlig kredittscore – De nominelle rentene som banken tilbyr kan bli på mellom 13% og 17%.

Husk at rentene her er kun eksempler for å illustrere poengene. Du vil få oppgitt de reelle rentebetingelsene i alle tilbudene du mottar.

BOKS: Det tar som regel mellom 1 og 4 timer før bankene gir deg svar på hverdager. Du taper ikke tid på å søke via en lånemegler.

Skaff deg nok lånetilbud på oppussingslån

Forskjellene på renter avhenger også på hvilken bank du låner fra. Vi anbefaler derfor at du innhenter så mange tilbud som mulig. Da gir du deg selv sjansen til å finne den rimeligste løsningen.

Snarveien her er å bruke en låneagent. Dette er selskap som innhenter tilbudene på dine vegne, og uten at du trenger betale for tjenesten. Bruk helst låneagenter som har et høyt antall partnerbanker, for eksempel Lendo eller Axo Finans.

Fordeler og ulemper med lån uten sikkerhet til oppussing

Fordelene med å bruke et lån uten sikkerhet til oppussing er at du kan få ganske lave renter. Har du god nok kredittscore og summen er høy kan de nominelle rentene komme helt ned i cirka 7% til 8%. Dette er langt lavere enn det du får med et kredittkort eller en byggevarekonto, men fortsatt noe høyere enn et utvidet boliglån. Det er også en fordel at det ikke kreves sikkerhet i de tilfellene søkeren faktisk ikke eier bolig, eller har for høy belåningsgrad på boliglånet.

Rentene kan også bli en ulempe dersom de blir høye, det vil si rundt 15%. Låner du mye kan det på sett og vis være en ulempe at nedbetalingstiden er maksimalt 5 år. Dette i de tilfellene der låntakeren har begrenset inntekt og ikke vil klare særlig høye avdrag. Husk imidlertid at kort lånetid alltid er en fordel rent økonomisk.

Dersom du har forbrukslån eller kredittkortgjeld fra før bør du vurdere å samle lånene dine, spesielt om du skal låne ytterligere til oppussing.

 

Lån til oppussing på kredittkortet

Det er ikke noe praktisk problem med å bruke et kredittkort til å betale for byggevarer eller annet du trenger til oppussing. Det er også et par fordeler med kredittkort som er unike. For eksempel trenger du ikke søke om lån dersom du allerede eier kortet.

De to største utfordringene er kostnadene og summene du har tilgjengelig. Mange kredittkort har kredittrammer på maksimalt 50 000 kroner. En høy kredittramme ligger gjerne på enten 100 000 kroner eller 150 000 kroner. Kortene egner seg dermed kun når kostnaden for oppussingen er lav.

Rentene er også gjennomgående høye.

 • Rimelig kredittkort – Effektive renter ligger gjerne på rundt 20% til 25%.
 • Dyrt kredittkort – Effektive renter kan komme opp i 35% eller mer.

Rentefri periode med kredittkort

Rentene på et kredittkort løper imidlertid ikke før forfall på neste regning. Den rentefrie perioden gjelder for alle kjøp av varer, men ikke kontantuttak. På det lengste kan det være snakk om et rentefritt lån på omtrent 50 dager, avhengig av når du dro kortet på byggevarehuset.

Etter at den rentefrie perioden er over må du betale renter på all utestående kreditt. Er summen høy og du bruker lang tid på tilbakebetalingen vil dette bli relativt dyrt.

Fordeler og ulemper med kredittkort som oppussingslån

Å bruke kredittkort er i praksis gratis så lenge du betaler for kreditten ved forfall på neste regning. Dette sørger den rentefrie perioden for. Spørsmålet er om du da har midler nok når regningen kommer i posten.

Ulempene kommer når du ikke har penger til å betale før rentefritaket opphører. Fra da av koster kredittkortet forholdsvis mye. Selv de billigste kredittkortene er normal betydelig dyrere enn kostnadene på de fleste usikrede lån. Dyre kredittkort er på sin side opptil 3-4 ganger dyrere enn et billig lån uten sikkerhet som går til oppussing.

Et annet moment som må tas med er at det er fort gjort å bli fristet til å betale for lave avdrag, det vil si kun minimumsbeløpet. Gjør du dette blir lånekostnadene dine adskillig dyrere.

BOKS: Kredittrammen din tas med i beregning av gjeldsgrad. Skal du søke om å utvide boliglånet bør du derfor vurdere å kvitte deg med kredittkortene.

Byggevarekonto som oppussingslån

Så godt som alle byggevarehus har sin egen ordning for avbetaling. I proffmarkedet er dette helt vanlig, og der er prisene for avbetalingen som regel ganske rimelig. For oss vanlige forbrukere er en byggevarekonto en dyrere løsning.

Byggekontoen er ofte et kredittkort

I dag er mange av de største byggevarekjedene tilknyttet finansieringsselskap som Santander Consumer Bank eller lignende. Når du da låner til oppussing via kontoen er det egentlig et vanlig kredittkort du får.

Kortets betingelser ser som regel slik ut:

 • Kredittsum – Du kan låne inntil 200 000 kroner.
 • Renter – De nominelle rentene ligger som regel rundt 22%. De effektive rentene er noe høyere, og ofte rundt 27%.
 • Betalingsutsettelse – De fleste kortene gir deg muligheten til betalingsutsettelse noen måneder mot et gebyr. Dette gjelder som regel for kredittsummer på inntil 75 000 kroner.
 • Krav til avdrag – Du må normalt betale minst 3,5% av kreditten du har brukt i avdrag.

Du får rentefritak i inntil 45 eller 50 dager

Kortene du får på en byggevarekonto virker som vanlige kredittkort. Derfor får du også en rentefri periode på disse. Periodens lengde er frem til forfall på neste regning. Dersom forfallet alltid er den 20. i måneden vil dette tilsvare en rentefri periode på inntil 50 dager. Det blir nemlig 50 dager fra den første i måneden og frem til den 20. i neste måned.

Fordeler og ulemper med byggevarekonto

Fordelene med en byggevarekonto er omtrent de samme som med kredittkort. Tross alt er det ofte kredittkortbankene som faktisk står bak finansieringsløsningen hos de fleste kjedene. Noen byggevarehus har imidlertid egne løsninger for avbetaling som er enda dyrere enn kredittkortene. Effektive renter på over 30% forekommer.

Som med kredittkort er en byggevarekonto derfor lite fordelaktige økonomisk sammenlignet med usikrede lån. De er også betydelig dyrere enn et lån til oppussing som er sikret med pant i bolig, enten det er ved utvidelse eller opptak av rammelån.

BOKS: Det er mulig å få låne til både refinansiering, boligkjøp og mellomfinansiering selv om du har betalingsanmerkning.

Hvorfor oppussing?

Majoriteten av de som pusser opp gjør dette enten fordi et behov tvinger seg frem, eller fordi de vil ha et penere eller mer funksjonelt hjem.

Mange pusser også opp i forbindelse med et planlagt salg av boligen. Oppussingen er da ment for å øke verdien på hjemmet, og med et håp om å få en høyere pris. Spørsmålet er da om oppussingen vil lønne seg, noe som slettes ikke er sikkert i alle tilfeller.

Hvilken oppussing gir gevinst?

Vi har samlet noen av tipsene fra fagfolk som går på dette med hvilken type oppussing som kan lønne seg i forbindelse med salg.

 • Det kanskje viktigste tipset er å ikke overdrive. Kostbare oppgraderinger lønner seg sjelden. Et nytt bad eller kjøkken kan koste mange hundre tusen kroner. Dette er en type investeringskostnad du neppe får tilbake når du selger.
 • Fokuser heller på å gjøre boligen mer ryddig og pen. Den biten trenger ikke koste all verden.
 • Har du detaljer som aldri ble ferdige? For eksempel listverk og malingsstrøk som mangler? Dette bør sluttføres slik at helhetsinntrykket forbedres.
 • Er overflatene slitte? Å male vegger og tak er ikke spesielt dyrt, og de fleste klarer gjøre dette på egenhånd. Lyse og nøytrale farger anbefales.
 • Hva med gulvene? Dersom gulvene er veldig stygge kan du vurdere å legge en rimelig parkett. Har du allerede tregulv i hjemmet kan det hende en slipejobb og noen strøk lakk vil gjøre jobben.
 • Er kjøkkenet slitt? Nye skapfronter og håndtak, eventuelt en pussejobb og noen malingsstrøk kan i mange tilfeller gi et mye finere kjøkken. Det er heller ikke vanskelig å finne rimelige, men pene benkeplater om disse også bør skiftes.
 • Har boligen alvorlige feil eller mangler? Lekkasjer, råte, mugg og vannskader bør repareres før du selger. Be fagfolk om hjelp til dette dersom du ikke er kyndig.
 • Hvordan er vinduene? Dersom vinduene er veldig slitte, med knuste glass, trekk, flassete maling og lignende, bør du vurdere å skifte de. Vurder eventuelt restaurering av vinduene.
 • Hvordan er dørbladene? Nye dørblader trenger ikke koste all verden. Ødelagte eller stygge dører bør skiftes dersom du ellers har gjort en god jobb med oppussingen.

Oppsummering

 • Hvis du skal pusse opp for å øke verdien på boligen, for eksempel før et salg, bør du lese tipsene fra ekspertene på forhånd. Unngå å bruke penger du ikke får igjen på salget.
 • Du har mange forskjellige alternativer for lån til oppussing. Det billigste alternativet er som regel å låne med sikkerhet i bolig. For å få utvide boliglånet må belåningsgraden være tilstrekkelig lav. Pass deg for å ha for lang nedbetalingstid på den ekstra delen du låner.
 • Det nest billigste alternativet er som regel å låne til oppussing uten sikkerhet. Det maksimale beløpet du kan få tildelt er 500 000 kroner. Rentene kan komme ned i 7% nominelt, noe som er betydelig lavere enn andre løsninger som ikke krever pantesikring. Hent inn mange tilbud før du bestemmer deg, og bruk gjerne en låneagent til dette.
 • Kredittkort og byggevarekontoer er normalt de dyreste finansieringsløsningene. De fleste byggevarekontoer er også i praksis rene kredittkort. Dette fordi byggevarekjedene har finansieringsavtaler med kredittkortselskapene.