Forbrukslån på dagen

Når det er snakk om lån på dagen, viser dette til hvor lang tid det tar å søke om og få svar på lån. Dette er altså ikke henvisning til hvor lang tid det tar før pengene står på konto. Grunnen til at bankene kan innvilge søknader om lån på dagen skyldes digitale løsninger, samt muligheten for å innhente nøkkelinformasjon automatisk.

Behov for lån

Det finnes mange grunner til at du kan ha behov et for forbrukslån. Vanlige grunner er uforutsette utgifter, nødvendig vedlikehold, refinansiering eller oppussing av bolig før salg. Har du ikke de nødvendige midlene tilgjengelig, kan et lån med eller uten sikkerhet være en mulighet. Siden hele søknadsprosessen skjer på nett, vil du som oftest få svar innen kort tid.

Lån med eller uten sikkerhet

Om det er lån til forbruk du trenger, kan du benytte deg av et forbrukslån. Smålån eller forbrukslån lar deg låne mellom 1 000 og 600 000 kroner, og pengene kan du bruke slik du selv ønsker. Banken vil ikke stille krav til bruksområde, egenkapital eller sikkerhet.

Et lån på dagen uten sikkerhet kan også brukes til å refinansiere eksisterende gjeld. Dette er svært gunstig dersom du har mange mindre lån og kredittkort. Ved å refinansiere vil du samle gjelden din under ett større lån, som gir deg færre kreditorer, bedre betingelser og ofte lavere renter.

Dersom finansiering av bolig eller bil er målet med lånet, kan du derimot søke om et lån med sikkerhet. Her stilles det imidlertid et krav om at du stiller eiendelen som skal kjøpes som sikkerhet for kravet, i tillegg til en del av totalverdien i egenkapital. Ved boligkjøp må du blant annet ha minst 15 % av boligens verdi i egenkapital, og boligens verdi må vurderes på forhånd.

Hvordan søke om forbrukslån på dagen

Moderne teknologi gjør det mulig å søke om forbrukslån på dagen uten sikkerhet når og hvor som helst. Det eneste du behøver er tilgang til internett og Bank-ID i form av kodebrikke eller via mobilapp. Du kan sende søknaden gjennom bankens hjemmeside, eller benytte deg av en lånemegler.

I søknaden må du fylle inn enkel informasjon som personnummer, kontonummer og telefonnummer. E-postadresse, ønsket lånebeløp og nedbetalingstid må også inkluderes her.

Lånemegler bidrar til raskere svar

Ved å bruke en lånemegler, vil du kunne søke lån i flere banker med kun én søknad. På denne måten kan du også oppnå lavere renter og bedre betingelser. Denne vil dermed videresendes til omtrent 10–20 samarbeidende aktører, før du får en rekke tilbud tilbake. Husk å ta deg god til å sammenligne tilbudene for å finne lånet med lavest rente, kortest nedbetalingstid og de beste betingelsene for deg.

Slik behandles lånesøknaden

Når du sender inn søknad om lån, enten du sender direkte til tilbyder eller gjennom en lånemegler, vil banken foreta en kredittvurdering av deg. Da innhenter de informasjon om deg og din økonomi for å vurdere hvor stor risiko du utgjør. Deretter vil banken beregne en kredittscore basert på blant annet:

 • Alder
 • Inntekt
 • Formue
 • Gjeld
 • Flyttemønster
 • Betalingshistorikk

En høy kredittscore innebærer at du utgjør en lavere risiko for lånet du søker enn om du har en lav kredittscore. Det er kredittscoren din som avgjør om banken ønsker å innvilge søknaden eller ikke, samt hvilken rente de kan tilby.

Offentlige registre på nett

Det er nødvendig å gjennomføre denne kredittsjekken for å sikre at ingen låner over evne. Takket være digitale løsninger, er dette imidlertid en relativt rask prosess som i mange tilfeller skjer automatisk. Bankene henter inn informasjon fra blant annet Gjeldsregisteret og Skatteetaten.

Hvordan få innvilget forbrukslån på dagen

I tillegg til bankens automatiserte prosess, kan du selv ta noen grep for å øke sjansen for at søknaden din blir godkjent raskt.

Forbedre kredittscore

Du kan kredittsjekke deg selv før du søker om lån, og bedre denne før du søker. Ved å nedbetale eksisterende gjeld, vil du både frigjøre mer rom til nedbetaling av nye lån. Det lønner seg også å refinansiere gjeld eller avslutte kredittkortavtaler før du søker om nytt lån, da dette vil øke kredittscoren din. Økt kredittscore vil i de fleste tilfeller øke sjansen for at du finner billige forbrukslån.

Har du betalingsanmerkninger, er det ikke mulig å søke om lån uten sikkerhet. Dersom du har aktive inkassokrav eller betalingsanmerkninger, må du altså utbetale disse kravene om du ønsker lån på dagen.

Søk forbrukslån med medlåntaker

I noen tilfeller er det ikke mulig å forbedre kredittscoren ytterligere. Dette skyldes ofte at du har lav alder, eller ustabil eller lav inntekt. I slike tilfeller kan du se på muligheten med å søke sammen med en annen person, eller medlåntaker. Banken vil dermed se på begges inntekt, og dere vil begge være juridisk ansvarlige for fullstendig nedbetaling av lånet. Ved å søke med en medlåntaker kan du også oppnå bedre renter og betingelser.

Lavere lånebeløp innvilges raskere

Ved å ha god oversikt over økonomien din, vet du også hvor mye du har råd til å betjene i måneden. Ifølge nasjonale retningslinjer er det ikke mulig å låne mer enn fem ganger din årlige bruttoinntekt. Det vil si at om du har mye gjeld fra før, eller lav inntekt, kan du kun låne et lavere beløp.

Lavere lånebeløp vil også innvilges raskere, da slike søknader som oftest sjekkes og innvilges automatisk, uten innblanding av en fysisk person. Ved søknad om et lån på 6 000 kroner, vil det dermed være mer sannsynlig at du får utbetalt pengene raskt, enn dersom du søker om 400 000 kroner.

Høye lånebeløp må godkjennes manuelt av en kundebehandler i banken. Dette krever at du søker innenfor bankens åpningstider, samt at de ikke har mye trafikk på ditt søketidspunkt.

Tips: Se også vår artikkel om beste forbrukslån her: billigsteforbrukslån.com/beste-forbrukslån/

Søk i dagligbanken din

Ved å søke om forbrukslån på dagen i banken du bruker til vanlig, vil du ikke trenge å forholde deg til bankenes overføringstider. Pengene dine vil dermed registreres på din konto nesten umiddelbart etter at banken har overført dem til din konto.

Søk tidlig på dagen

Jo tidligere på dagen du søker, dess mer sannsynlig er det at du vil få innvilget og utbetalt forbrukslån på dagen. Dersom du søker tidlig på morgenen en hverdag, kan du ofte regne med å få svar i løpet av få minutter.

Oppgi riktig informasjon

Feil informasjon i søknaden vil gjøre at banken må kontakte deg for å oppklare og rette opp. Les derfor nøye gjennom alle opplysningene dine før du sender inn søknaden, for at prosessen skal kunne gå raskere.

Vær tilgjengelig

Ha alle nødvendige dokumenter tilgjengelig, i tilfelle banken krever ekstra dokumentasjon eller identitetsverifisering. Når banken har innvilget lånet ditt, vil du få tilsendt låneavtalen på e-post. Derfor bør du sjekke e-posten ofte mens du venter på svar, og ha din Bank-ID for hånden slik at du kan signere avtalen umiddelbart.

Utbetaling av lån på dagen

Så fort banken har mottatt den signerte avtalen, vil utbetalingen av lånet ditt behandles umiddelbart. Dersom du har sendt inn søknad om et lavere lånebeløp, fått innvilget denne og signert avtalen med Bank-ID før klokken 13 på en hverdag, vil pengene i utgangspunktet kunne utbetales og registreres på din konto samme dag. Ved høyere lånebeløp vil du vanligvis få utbetalt lånet i løpet av 1–3 virkedager.

Oppsummering

 • Alle banker gjennomfører kredittsjekk av søkere før de kan innvilge lån på dagen
 • Ved å bruke en lånemegler kan du få raske svar og rimeligere lån
 • I dag kan du søke om lån på nett, og signere avtalen elektronisk
 • Søk tidlig på en hverdag for en raskere prosess for å kunne få utbetalt lån på dagen
 • Lavere lånebeløp kan innvilges og utbetales på dagen, siden prosessen skjer automatisk
 • Høyere lånebeløp utbetales i løpet av 1–3 virkedager, da slike søknader må godkjennes av en kundebehandler i banken