Best i test forbrukslån

Når du skal kjøpe et nytt produkt eller benytte en ny tjeneste, kan det være lurt å undersøke hva andre mener om det. Da kan forbrukertester være en god løsning. Når du skal ta opp et forbrukslån kan det også være lurt å lese vurderinger på nett.

Mange forbrukertester om forbrukslån på nett

Et raskt søk på «Best i test forbrukslån» vil gi deg mange ulike treff. Aktørene som tilbyr disse testene er mange og felles for dem alle er at de anbefaler ett eller flere lån. Et spørsmål som dukker opp når du leser en test er, kan denne testen stoles på? Det er heller ikke sikkert at det som blir opplyst om i testen stemmer helt med virkeligheten. Enkelte tester kan i tillegg være mangelfulle eller for subjektive.

Et annet aspekt ved testene som de ikke tar for seg er at forbrukslån blir tildelt etter en individuell vurdering. Du kan med andre ord få en bedre rente i en av bankene som er testet enn hva testen oppgir.

I motsatt fall kan du få en dårligere rente og betingelser for et lån. Slike tester kan med andre ord være svært misvisende.

Hvordan bruke en best i test på nett?

Det er likevel verdt å nevne at testene kan være til god hjelp. En forbrukertest vil ha flere fordeler så lenge du vet å bruke dem korrekt.

#1. Best i test sider kan gi en rask oversikt

Når du søker om forbrukslån ønsker de fleste at prosessen skal være rask og uten mange utfordringer. Da er det ikke alle som har tid til å finne frem til alle aktører som finnes for så å sammenligne tilbudene. Dette er en svært komplisert, tidskrevende og omfattende prosess.

For å slippe å bruke unødvendig lang tid på denne prosessen kan forbrukertesten være et godt utgangspunkt her. Med en «Best i test» kan du enkelt få en god oversikt over fordelene og ulempene til de mest aktuelle bankene.

#2. Andre forbrukeres mening

Bankene ønsker å fremstå som ufeilbare, det er denne måten de best kan selge sine tjenester. En god forbrukertest vil også kunne gi deg en indikasjon på hva andre forbrukere mener om banken.

Er det flere forbrukere som har en negativ opplevelse av lånetilbyderen, vil dette kanskje hjelpe deg å styre unna de mest uærlige aktørene på markedet. Har flere derimot hatt en god opplevelse, indikerer det at dette er en aktør du kan være trygg på.

Hva bør du ta hensyn til når du tester et forbrukslån?

Det er enkelte sider ved et forbrukslån det er viktig å ta hensyn til før du søker og inngår en låneavtale, slik som renter, gebyrer og nedbetalingstid. Men det finnes grep du selv kan gjøre for å oppnå det beste lånet med de beste vilkårene.

#1. Rentene

Når du skal søke om et forbrukslån kommer du over to ulike rentebegreper: nominell og effektiv rente.

Med nominell rente så henviser dette til lånets kostnad i prosent. I denne prosentsatsen ligger ikke andre omkostninger enn selve renten. Det betyr at denne rentesatsen kan være noe misvisende å se på, dersom du ønsker å vite hva lånet i realiteten vil koste.

Ser du derimot på den effektive renten vil du få et mer realistisk bilde av lånets kostnad. I den effektive renten ligger blant annet etableringsgebyrene og andre omkostninger. Det lønner seg alltid å velge det lånet som gir lavest rente.

#2. Gebyr

Du kommer dessverre ikke unna å betale gebyr når du tar opp et forbrukslån. Det å låne ut penger er en risiko for banken og det koster penger å etablere et lån. Etableringsgebyret er en engangssum du betaler for å opprette et lån. Dette beløpet legges normalt til det første terminbeløpet ditt. Et slikt gebyr ligger på omkring 900 kroner.

I tillegg til etableringsgebyret vil det tilkomme termingebyr og administrasjonsgebyr. Dette er beløp du betaler hver måned sammen med avdragene dine.

#3. Forbrukslån kalkulator

Dersom du er usikker på hvor mye du kan betjene i lån, kan du ta i bruk en lånekalkulator for forbrukslån. Denne vil kunne hjelpe deg med å se hva lånet ut ifra de gitte rammene du ønsker vil koste deg, per måned og totalt. På den måten kan du slippe å låne mer enn du har mulighet til å betjene.

Du legger inn følgende informasjon i kalkulatoren for å se hva lånet vil koste:

  • ønsket lånebeløp
  • estimert rente
  • ønsket nedbetalingstid
  • gebyrer

Når du har lagt inn dette kan du se hvilke faktorer du kan endre for å øke eller minske lånets kostnad. Det er særlig lånets løpetid, nedbetalingstiden, som vil affektere lånets kostnad per måned og totalsummen.

Kort nedbetaling gir høye månedlige utgifter, men det rimeligste lånet totalt. Lang nedbetaling gir lavere månedlige avdrag, men høyere totale kostnader.

Se også: https://www.meglersmart.no/guide/egenkapital-bolig

Gjør en test selv

Det er viktig å huske på at lånetilbudene du får opp når du sammenligner og ser tester kun er et estimat.

Når du søker om et forbrukslån blir det foretatt en individuell og helhetlig vurdering av deg. Det betyr at når to personer søker om det samme lånet med de samme rammene, kan de få ulike betingelser for lånet. Dette handler blant annet om den økonomiske situasjonen.

Det kan derfor være lurt av deg å ta utgangspunkt i allerede eksisterende tester, men også å selv gjøre din egen test. Dette gjør du ved å sende ut søknaden din til flere banker samtidig.

På den måten innhenter du flere tilbud som er basert på din økonomi. Da vil det være enklere å se hvilke banker som gir deg det beste tilbudet på forbrukslån og som vil være «best i test» for deg. Å sende ut lånesøknader er gratis og uforpliktende. 

Oppsummering

  • Det finnes mange tester av forbrukslån på nett.
  • Testene kan være svært misvisende, objektive og gi et feilaktig bilde av reelle lånetilbud.
  • Bruk testene som et utgangspunkt for å luke ut useriøse aktører.
  • Les flere tester for å få et større bilde og flere vurderinger av samme aktør.
  • Lag din egen test ut ifra egne rammer for lånet, og søk om lån hos flere banker.
  • Tenk over lånebeløp, nedbetalingstid og gebyrer når du sammenligner lån.