Skattefradrag på forbrukslån

Når du mottar skattemeldingen, er det kjent at du bør se over alle poster for å se at alt stemmer. For mange er det imidlertid ukjent at du kan få skattefradrag også på forbrukslån. I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan spare penger på lånet ditt.

Så mye kan du få i fradrag på gjeldsrenter

Lån og renter kan være en kilde til økonomisk belastning, og derfor kan et slikt skattefradrag kanskje være til stor hjelp for deg økonomisk. I skattemeldingen kan du se hvor mye du kan få i fradrag.

Kostnadene forbundet med et forbrukslån er nemlig reelt sett lavere enn hva du betaler til banken din. Grunnen til dette er at du til en viss grad får igjen penger i form av mindre skatt.

I 2022 er effekten av skattebesparelsene for lån på 22 %. Denne har gått ned med 7 % fra 2013, som vil si at du har en skattebesparelse på 220 kroner per 1 000 kroner betalt i renter.

Disse besparelsene får du uavhengig av hvilken type lån du har, enten det er boliglån eller forbrukslån.

Inntekt

Fradraget blir ikke påvirket av inntekten din. Det er vel og merke ulike faktorer som kan ha innvirkning på hvor mye du kan få i fradrag totalt, da dette påvirkes av eventuell ektefelle eller samboers inntekt. Har vedkommende lavere inntekt enn deg, kan dette føre til at du får et større skattefradrag.

Sjekk at gjeldsfradragene er korrekt ført opp i skattemeldingen din hvert år

Tips: Se fradragsveilederen hos Skatteetaten.

Gift eller samboer?

Om du har lån sammen med ektefelle eller samboer, vil lån og fradrag kun være oppført i hovedlåntakers skattemelding. Dette i henhold til Skattetatens rapporteringsregler. Dersom medlåntaker er ektefellen din kan dere fordele skattefradraget for gjeldsrenter etter eget ønske. Det lønner seg å ta den enkeltes inntektsnivå i betraktning.

Er medlåntaker derimot samboer eller en annen person, kan skattefradraget tilpasses i forhold til den enkeltes ansvarsforhold tilknyttet lånet. Om du er medlåntaker og står ansvarlig for 40 % av lånet, kan altså denne prosentandelen av gjeldsrentene føres opp på deg. Det har imidlertid ingen betydning hvem som faktisk utfører betalingen.

Oppgi eksisterende gjeld

Husk å oppgi din eksisterende gjeld i skattemeldingen, under punktet gjeldsrenter. Skattefradrag på gjeldsrenter føres vanligvis opp automatisk i skattemeldingen, men det lønner seg likevel å dobbeltsjekke dette. Du bør alltid ha oversikt over, og dokumentasjon på slike tall selv. Spesielt i tilfeller der du blir bedt om å dokumentere dette til Skatteetaten. Dersom du har private lån eller annet som ikke er oppført her, må du gjøre dette manuelt.

Tips: Se alle forbrukslån her: billigsteforbrukslån.com

Hva regnes som gjeldsrenter?

I tillegg til skattefradrag på gjeldsrenter, er det også andre fastsatte renter og gebyrer som kan trekkes fra på lån. Dette er henholdsvis:

 • Terminavgift betalt i forfallsåret
 • Etableringsgebyr betalt i forfallsåret
 • Forsinkelsesrenter betalt i forfallsåret
 • Renter på kreditt og lån betalt i forfallsåret
 • Andre kostnader relatert til refinansiering for å oppnå lavere rente. Dette kan være for eksempel ny tinglysning eller ny takst på bolig

Utover dette kan du også få skattefradrag på kostnader tilknyttet lånet. Slike kostnader kan blant annet forekomme ved refinansiering av boliglån. I tillegg kan du også få skattefradrag på forsinkelsesrenter betalt på gjeldsrenter.

Hva kan ikke tas med i skattefradraget?

Skattefradrag på lån kan være til stor hjelp i mange tilfeller, da du i praksis vil betale mindre i renter totalt. Du må likevel være oppmerksom på å betale rentene og avdragene i tide, for å unngå inkassosaker, som videre kan resultere i økte utgifter og forhøyet gjeld.

Om du har en aktiv inkassosak vil du heller ikke kunne ta opp nye lån uten sikkerhet før kravene er utbetalt. Avgifter knyttet til retts- eller innkrevingsgebyrer er knyttet til låntakeren, og ikke til lånet i seg selv. Det vil si at du ikke vil få fradrag for kostnader knyttet til inkassosalær eller gebyrer for rettslig inndriving.

Fradrag kun for forfalte og betalte renter

Det er verdt å merke seg at rentene må være forfalt og betalt innenfor det aktuelle forfallsåret. Oppfylles ikke dette kravet, vil du heller ikke få fradraget. Betales rentene etter 31. desember det aktuelle året, skal dette inkluderes først i skatteoppgjøret for det nye året. Om rentene har forfallsdato 31. desember 2022 og du først betaler disse 3. januar 2023, skal disse altså tas med i skatteoppgjøret for 2023.

Lånets renter vil likevel fortsette å løpe, selv om du har en aktiv inkassosak. Du kan få fradrag for disse rentene så sant de er forfalt og betalt.

Slik kan du få oversikt over betalte renter

En oversikt over hvilke renter du betaler kan sees i årsoppgaven fra banken. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at disse tallene stemmer overens med opplysningene i skattemeldingen. Skulle disse verdiene være feil, må du endre disse manuelt.

Utenlandske lån

Har du utenlandske lån, må disse og manuelt listes opp i skattemeldingen, da disse ikke blir oppført automatisk av din norske bank.

Vanlige spørsmål og svar om skattefradrag og skattemelding

Det er ikke uvanlig å sitte inne med noen ubesvarte spørsmål når det gjelder lån og skattemelding. Her er noen spørsmål og svar som kanskje kan hjelpe deg på veien.

 

Hvem kan få skattefradrag, og hvordan gjør man det?

Skattefradrag på renter kan fås av alle som har lån – uansett lånetype. Det er ikke relevant hvor høy eller lav inntekt du har. Eneste forutsetning er at inntekten overstiger null kroner.

For å få skattefradraget må du oppgi i skattemeldingen hvor mye du betaler i lån. Dette gjør du under punktet gjeldsrenter. Denne oppføringen skjer ofte automatisk, men det kan forekomme unntak. Derfor lønner det seg å kontrollere at dette stemmer.

Hva kan trekkes fra i et slikt skattefradrag?

Du kan få skattefradrag på renter på kreditter og lån, samt forsinkelsesrenter, etableringsgebyrer og termingebyr.

Når får jeg skattemeldingen?

Skattemeldingen blir som regel gjort tilgjengelig på Dine sider på Skatteetatens nettsider i begynnelsen av mars hvert år. Når denne er tilgjengelig, er det viktig å lese gjennom og kontrollere at alle opplysninger stemmer. Deretter godkjenner du og sender inn skattemeldingen.

Det står at skattemeldingen er forhåndsutfylt – hva betyr dette?

At skattemeldingen er forhåndsutfylt, betyr at alle nødvendige tallverdier og opplysninger allerede er ferdig utfylt. Likevel er det viktig å dobbeltsjekke at alle opplysninger er korrekte før du godkjenner og sender inn. Du er nemlig selv ansvarlig for at skattemeldingen godkjennes og sendes inn med riktige opplysninger.

Skattefradrag på forbrukslån – kort oppsummert

Det er lett å bli forvirret når det finnes så mye informasjon og opplysninger om hva du kan og bør gjøre når det gjelder personlig økonomi. For å gjøre det enklere for deg, har vi samlet alle de viktigste opplysningene i en kort og oversiktlig liste.

 • Årlig skattefradrag på 22 %, dvs. 220 kroner per 1 000 kroner betalt i renter.
 • Fradraget påvirkes ikke av årsinntekt eller type lån, men kan påvirkes av ektefelles inntekt.
 • Ved ekteskap vil kun hovedlåntaker få skattefradrag.
 • Fradrag på terminavgift, etableringsgebyr, forsinkelsesrenter og renter på kreditt og andre lån.
 • Personlig oversikt over betalte renter sees i årsoppgaven fra banken.
 • Utenlandske lån må føres opp i skattemeldingen manuelt.
 • Skattemeldingen gjøres tilgjengelig i mars måned hvert år.