Tips ved lån fra familie og venner

Noen ganger får man ikke innvilget lån fra banken. Har man behov for å låne midler, kan lån fra venner og familie være en løsning. Her kommer vi med noen tips og råd til hvordan dere kan gå frem, og hvilke huskeregler som er viktig å ta med seg videre.

Hvorfor låne penger fra familie eller en venn?

Det er flere grunner til hvorfor noen trenger å låne penger, økonomiske utfordringer, behov for en ny bil, eller finansiering av drømmeboligen. Hvis banken sier nei, eller man ikke får nok lån i banken, kan venner og familie være en hjelpende hånd.

Det å låne penger fra gode venner eller nære familiemedlemmer kan virke som uproblematisk, men det er viktig å være i forkant.

Tenk over hvorfor du trenger å låne penger, er det virkelig nødvendig, og hvor snart kan du betale tilbake?

Sett dere ned og prat om økonomien, kartlegg behovet og bli enige om hva som er den beste løsninger for dere begge. Husk å være ærlig om den økonomiske situasjonen, slik at ingen av dere inngår en avtale dere ikke kan overholde.

Tips: Se også hvorfor du ikke bør låne fra familie og venner.

Fire huskeregler ved lån fra venner og familie

Uansett årsak og beløp er det noen huskeregler som er viktig å ta med seg når man inngår en avtale om et privat lån fra venner eller familie.

#1. Bli enig om vilkår og betingelser

Det er viktig å være enige om betingelsene og vilkårene for lånet. Før dere setter dere ned og lager en avtale, må dere bli enige om vilkårene. Hvor mye får man låne, skal det betales noen rente, og hvor lang nedbetalingstid er akseptabelt. Selv om man låner penger fra familie og venner, kan de fortsatt kreve at du betaler renter.

#2. Lag en kontrakt

Når dere er enige om betingelser og vilkår er det viktig å lage en skriftlig kontrakt. Det er formelt, men en viktig del av låneprosessen. Har man en kontrakt vet du til enhver tid hva du har å forholde deg til. Dette kan bidra til å redusere risikoen for misforståelser, konflikter og uenigheter.

#3. Sett opp en nedbetalingsplan

Lånte penger skal betales tilbake, enten over tid eller som et større beløp. Lag en plan for nedbetaling når dere lager kontrakt. Da vet du til enhver tid hvor mye du skal betale, og personen som låner deg penger vet når de kan forvente å få penger, og hvor mye.

Skal lånet nedbetales over en bestemt periode, legg inn et fast trekk i nettbanken. Da trekkes det automatisk hver måned, og du slipper å tenke noe mer på nedbetalingen.

#4. Før opp lånet i skattemeldingen

Også lån fra venner og familie skal føres i skattemeldingen. Långiveren oppgir størrelsen på lånet, og om eventuelle renteinntekter de måtte ha. Låntaker fører på sin side opp samme lånebeløp, og eventuelle utgifter de har hatt til renter. Har långiveren hatt renteinntekter på lånet skal disse skattes av, mens låntaker igjen får fradrag på skatten for eventuelle renteutgifter.

Alternativ til lån av familie

Et alternativ til å låne penger fra familie og venner er å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet. Les mer om dette her.

Oppsummering

  1. Lån fra venner og familie er et alternativ om banken sier nei.
  2. Snakk sammen om forventninger i forkant, og vær ærlige om den økonomiske situasjonen.
  3. Bli enige om vilkår og betingelser.
  4. Skriv kontrakt og lag en fast nedbetalingsplan.
  5. Både låntaker og långiver må føre opp lånet i sin skattemelding.
  6. Långiver må skatte av renteinntekter, mens låntaker får fradrag for renteutgifter.