Lån til depositum

Når du skal inn på leiemarkedet må du som oftest betale depositum. Det kan være snakk om store summer, og ikke alle har slike beløp lett tilgjengelig. Om du ikke har oppsparte midler kan du ta opp lån til depositum.

Hva er depositum?

Depositum er en garanti for huseieren. Skulle noe bli ødelagt eller husleien utebli har huseier sikkerhet som kan dekke for tapte kostnader. Normalt er depositumet to til tre måneders husleie, så månedsleien dikterer hvor mye du skal betale i depositum.

Depositumet betales ikke direkte til huseier, men settes inn på en låst konto. Det er huseier som skal dekke kostnadene til opprettelsen av kontoen, og leietaker får eventuelt opptjente renteinntekter ved leieforholdets slutt.

Hvordan låne penger til depositum

Det er ulike typer lån tilgjengelig som kan benyttes til depositum.

Depositumslån

Et depositumslån er et lån uten sikkerhet og fungerer i praksis som et forbrukslån. Det er ingen krav om egenkapital eller pant i bolig, men lånet har et bestemt formål. Depositumslån skal gå direkte til å betale depositum, og mange banker som tilbyr denne type lån utbetaler derfor lånet direkte til depositumskontoen.

Ved at lånet utbetales til depositumskontoen er det ingen risiko for at lånet går til andre formål. Dette gir både deg og banken en ekstra sikkerhet. Det er mulig å søke om lån til depositum både hos sparebanker og forbruksbanker.

Kredittlån

Et alternativ til depositumslån er kredittlån. Med kredittlån har du en egen konto med kreditt du kan låne av, og betaler renter og avdrag i henhold til lånt beløp. Du kan overføre nødvendige midler fra kredittkontoen til din egen konto, og videre til depositumskonto.

Hvis du i tillegg til å betale depositum må kjøpe inn nye møbler og annet interiør kan dette være en god løsning. Da har du tilgjengelige midler til de kostnadene som kommer, og kan bruke og betale tilbake etter egen økonomi og behov.

Privat lån

Et tredje alternativ er å låne penger privat. Har familiemedlemmer muligheten kan de låne deg penger. Siden lånet står på en egen konto er det ingen risiko for at pengene brukes til noe annet.

Når du låner privat bestemmer dere selv rammene for lånet. Dere blir sammen enige om hvorvidt det skal betales renter, hvor mye du eventuelt skal nedbetale lånet med hver måned, og hvor lenge du kan låne pengene. For å unngå eventuelle tvister og uenigheter er det lurt å lage en offisiell låneavtale.

Hvor mye kan man låne?

Faktisk lånebeløp avhenger av hvilken bank du søker hos, og hvor mye du skal betale i depositum. I de tilfellene hvor lån til depositum utbetales som forbrukslån kan du låne inntil 600 000 kroner. Hvor mye du får innvilget, avhenger av din personlige økonomi og hvor mye lån du kan betjene.

Enkelte banker, som Sparebank1, har derimot valgt å sette en lavere grense. Her kan du låne inntil tre ganger husleien, som er standard depositum. Den øvre grensen hos denne banken er 45 000 kroner, mens andre banker har et høyere maksbeløp.

Nedbetaling av depositumslån

Du kan nedbetale depositumslån på samme måte som et annet nedbetalingslån. Nedbetalingstiden er på maksimalt fem år, og du betaler et fast beløp hver måned til lånet er nedbetalt. Siden lån uten sikkerhet har en høyere rente, vil dette kunne bli kostbart om du velger en lang nedbetalingstid.

For å unngå unødvendig høye kostnader til renter og gebyrer er nedbetalingstid på maksimalt ett år å anbefale. Gjerne kortere, hvis du har muligheten til dette. Ved å betale ned lånet raskere vil du ikke bare kutte kostnader til gebyrer, men også betale mindre i renter.

Enkelte lån til depositum har ingen krav om tilbakebetaling av lånt beløp. Her må du kun betale renter hver måned, og betaler tilbake lånet når leieforholdet opphører. Hvis du ikke får utbetalt hele depositumet tilbake på grunn av skade eller manglende innbetaling av husleie, må du selv dekke resterende beløp.

Søknad om depositumslån

Du kan enkelt sende inn søknad om lån til depositum på nettet. Søknaden er den samme som søknad om lån uten sikkerhet, og du kan søke hos flere banker samtidig. Ved å sende søknad til flere banker øker du sjansene for å få innvilget lån, og kan oppnå bedre vilkår.

Den enkleste måten å søke om lån til depositum er gjennom en lånemegler. Lånemeglere tar imot søknaden og videresender den til alle bankene de samarbeider med. I løpet av de neste 24 til 48 timene vil du få svar på søknader, og bli tilsendt en oversikt over eventuelle tilbud.

Har du flere tilbud å velge mellom velger du det lånet med de beste vilkårene. Det vil si det lånet som har de laveste nominelle og effektive rentene, den korteste nedbetalingstiden og dermed også de laveste totale kostnadene.

Tips: Se Husleie.no for mer info om lån til depositum.

Fordeler med lån til depositum

 1. Kostnadene fordeles: Med høy husleie følger høyt depositum. Når du låner penger til depositum må du ikke stille med beløpet med en gang, men kan fordele kostnadene over en lengre periode.
 2. Lang nedbetalingstid: Du kan bruke inntil fem år på å betale tilbake lånet hvis du ønsker det.
 3. Låser ikke sparepengene: Har du oppsparte midler trenger du ikke låse disse på en konto over lang tid, men kan spre investeringer utover og få økt avkastning.
 4. Ingen krav til sikkerhet: Du kan låne til depositum uten å måtte stille med sikkerhet.
 5. Kan leie drømmeleiligheten: Å ikke ha oppsparte midler er ingen hindring for å kunne inngå en leieavtale.

Ulemper med lån til depositum

 1. Høye renter: Renter på lån uten sikkerhet er høye, noe som gir ekstra kostnader og kan føre til at du sitter igjen med mindre penger.
 2. Månedlige utgifter: Du får faste kostnader hver måned, enten det er snakk om renter eller avdrag. Dette må du ha rom for i budsjettet ditt.
 3. Reduserte lånemuligheter senere: All gjeld du har regnes med når du skal ta opp nytt lån. Skal du senere låne penger til bil eller bolig, vil depositumslånet påvirke hvor mye du kan få i lån.

Oppsummering

 1. Mangler du depositum for å kunne leie drømmeleiligheten er lån en mulighet.
 2. Du kan ta opp depositumslån uten sikkerhet og krav til egenkapital.
 3. Lånet fungerer i praksis på samme måte som et forbrukslån.
 4. Depositumslån kan utbetales direkte til en depositumskonto.
 5. Det er begrensninger på hvor mye du kan låne, avhengig av banken du låner hos.
 6. Lånet nedbetales over maksimalt fem år, eventuelt innfris det i sin helhet når leieavtalen opphører.