Lån til aksjer

Det er stor enighet om at det er lønnsomt å spare i aksjer og fond. Selv om markedet svinger fra dag til dag, vil du i stor grad stå igjen med gevinst. Rentene du kan oppnå er også mye høyere enn det du får i en generell eller høyrente sparekonto. Men hvis du ikke har midler tilgjengelig, kan du ta opp forbrukslån til investering?

Metoder for kjøp av aksjer

Det finnes to ulike måter å kjøpe aksjer på. Du kan enten kjøpe direkte fra bedriften, eller i et såkalt andrehåndsmarked. For å kunne kjøpe direkte fra bedriften, må de utvide sin kapital og legge ut flere aksjer. På andrehåndsmarkedet kjøper du aksjer fra eksisterende aksjeeiere som ønsker å selge sine aksjer.

Skal du kjøpe aksjer for første gang, er det lurt å få hjelp av aksjemegler eller nettmegler. Dette er en person som følger med på og har god erfaring med aksjemarkedet, og som er kvalifisert til å gi råd og veiledning i forhold til investering. Disse rådene er basert på deres egne faglige erfaringer, og hva de opplever som gode og dårlige investeringer.

Er du selv interessert i finans, kan du bruke tid på å sette deg inn i aksjemarkedet. Kanskje har du allerede investert noe fra før, og har gjort deg opp noen erfaringer. Disse kan være gode å ta med seg inn i din neste investering.

Før du søker forbrukslån – få oversikt

Noe av det viktigste du kan gjøre før du søker om forbrukslån er å ha god oversikt over egen økonomi. Finn ut av hvor mye du får inn hver måned, og hvor mye som går ut. Den enkleste metoden for å få oversikt er å sette opp et budsjett. Ta utgangspunkt i dine inntekter og utgifter de siste tre til seks månedene for å få et helhetlig og realistisk bilde.

Når du har oversikt, kan du se hvor mye du har til overs. Dette er midler du kan bruke på å investere litt og litt i aksjer, eventuelt nedbetale et lån om du ønsker å gjøre en større investering.

Husk at investering i aksjer er et langtidsprosjekt, og du må være forberedt på svingninger og muligheten for at avkastningen ikke vil komme umiddelbart.

Tips: Se også vår artikkel om bedriftslån uten sikkerhet her.

Hvorfor investere i aksjer

Eier du aksjer i en bedrift har du rett på en del av overskuddet til bedriften, fastsatt av hvor stor prosent av aksjene og dermed selskapet du eier. Du vil også, normalt sett, ha stemmerett under selskapets generalforsamling.

I tillegg til å få avkastning av overskuddet, kan du også selge aksjene videre, og dermed oppnå avkastning på salget. Det er mulig å tjene gode penger på kjøp og salg av aksjer, men det er også mulig å tape investeringen. Når du skal investere i aksjer, bør du derfor investere med midler du i teorien har råd til å tape.

Forbrukslån til investering

Å investere i aksjer, eller fond, er noe du kan gjøre fast hver måned. Du kan også gjøre større investeringer når renten er lav, for å hente god avkastning når renten har steget igjen.

Uansett hvordan du velger å gå fram ved kjøp og salg av aksjer, er det forbundet med en viss risiko. Det er derfor ikke anbefalt å ta opp forbrukslån for å investere i noe som er såpass risikabelt som aksjer. Du kan oppnå store gevinster, men du kan også tape alle pengene. Og hvis du taper, sitter du igjen med et lån du må betale renter og gebyrer på.

Før du søker om forbrukslån til aksjer, bør du derfor vurdere hvilke andre muligheter du har. Hvis du har råd til å betjene et lån, har du også midler til å investere i aksjer hver måned.

Tips: Se også artikkelen vår om billån uten sikkerhet: billigsteforbrukslån.com/billån-uten-sikkerhet/

Kostnader og renter

Et forbrukslån kommer med sine renter og gebyrer, som gjør at du må betale tilbake mer enn hva du lånte. Effektiv rente varierer fra 6 % til 50 %, helt avhengig av din personlige økonomi. For at et lån til aksjer skal være lønnsomt, må det ha en lavere rente enn hva du kan forvente i avkastning på aksjene.

Ifølge Aksjenorge kan en forvente en avkastning på 4–8 %, som gjør det mer lønnsomt å spare i aksjer enn å spare på konto. Samtidig er denne renten lavere enn hva du må betale for et forbrukslån. Du kan med andre ord ende opp med å betale mer i renter på lånet, enn hva du har tjent på aksjene.

I tillegg til summen du betaler for aksjene, må du også medregne ekstra kostnader knyttet til håndtering, gebyrer på kjøp og eventuelt honorar til aksjemegler. Dette er kostnader du må regne med når du skal se på kostnadene ved investeringen kontra kostnad med lån.

Se også: DNB om verdipapirfinansiering.

Oppsummering

  • Forbrukslån kan benyttes etter eget ønske, også til investering
  • Forventet avkastning på aksjer ligger mellom 4 % og 8 %
  • Effektiv rente på forbrukslån ligger mellom 6 % og 50 %
  • Det er vanligvis ikke anbefalt å ta opp lån for å kjøpe aksjer
  • Husk at det er forbundet en viss risiko ved å investere i aksjer