Hva betyr gjeldsgrad?

Gjeldsgrad er et begrep man kan støte på når man skal søke om lån. I denne artikkelen forklarer vi hva gjeldsgrad er og hvorfor dette har betydning for deg. Vi viser deg også hvordan du kan forbedre gjeldsgraden.

Hva er gjeldsgrad?

Gjeldsgrad beskriver forholdet mellom din egenkapital, som inntekt og formue, og din gjeld. Gjeldsgraden vises konkret i enten tall eller prosenter, og brukes i hovedsak for å regne ut hvor mye du kan ha i samlet gjeld.

Hovedregelen er at man kan låne fem ganger sin egen inntekt. Dette er maksimal gjeldsgrad du kan ha. Når bankene vurderer om de kan innvilge lån ser de blant annet på gjeldsgraden. Har du høy gjeldsgrad fra før, er det lite sannsynlig at du får innvilget noen større lån.

Beregning av gjeldsgrad

Å regne ut gjeldsgraden ved private lån er i grunnen svært enkelt. Formelen er som følger: gjeld/egenkapital.

Har du tre millioner i gjeld og 700 000 kroner i egenkapital blir regnestykket 3 000 000/500 000. Gjeldsgraden i dette tilfellet er på 4,3.

Gjeldsgrad i praksis

Hvor høy eller lav gjeldsgrad du har, påvirker hvor mye du kan låne til blant annet bolig. Har du høyt studielån og forbrukslån fra før, er det mindre rom for å ta opp et større boliglån. Siden boligprisene har økt kraftig den siste tiden blir det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet uten hjelp.

Skal du kjøpe bolig er både belåningsgrad og gjeldsgrad viktige begreper å forholde seg til. Gjeldsgraden sier hvor mye du kan låne med din inntekt, og belåningsgraden hvor mye du maksimalt kan låne til den boligen. Belåningsgraden kan ikke overstige 85 %, noe som betyr at du må stille med 15 % egenkapital.

Anbefalt gjeldsgrad

De økte boligprisene har også ført til at gjeldsgraden til folk flest har økt. Mange har i tillegg forbruksgjeld ved siden av, som gjør at gjeldsgraden stiger enda mer. Å ha en gjeldsgrad på fem er helt normalt i Norge, men det er ikke anbefalt.

Bankene skal forsikre seg om at lånekunder kan betjene lån med inntil 5 % renteøkning. Du skal med andre ord ha økonomi til å betale en boliglånsrente på 8 % eller mer med dagens rentenivå, uten at dette påvirker evnen til å nedbetale lånet.

Av hensyn til dette er den anbefalte gjeldsgraden på tre. Ved boliglån tilsvarer dette en belåningsgrad på 75 % og egenkapital på 25 %. Kan du klare dette, vil du ikke bare få lavere gjeldsgrad og romsligere økonomi. Du kan også oppnå bedre vilkår knyttet til renter.

Hvordan påvirke egen gjeldsgrad

Skal du søke om lån kan du regne ut gjeldsgraden din på forhånd. Dette gir deg en pekepinn på hvordan du ligger an, og om du har mulighet for å få det lånet du ønsker eller ikke. Har du høy gjeldsgrad finnes det måter å forbedre denne på.

#1. Øke inntekter og egenkapital

Det er ikke bare enkelt å få økte inntekter, men å gå til lønnsforhandlinger med arbeidsgiver er én metode. Du kan også bytte arbeid hvis det gir deg høyere inntekter, eller ta en ekstrajobb om du har muligheten til det. Husk at du også kan tjene inntil 6 000 kroner skattefritt ved å gjøre småoppdrag for andre. Dette gjelder for hvert enkelt oppdrag, og ikke totalt gjennom året.

For å øke egenkapitalen din må du spare mer. Du kan spare i fond eller aksjer, eller sette sparepengene på sparekontoer med høy rente. Har du god inntekt, men ikke i stand til å spare, er det en god idé å gå gjennom eget forbruk. Lag en oversikt over hva du bruker penger på og sett opp et budsjett der det er rom til både å leve og å spare penger.

#2. Reduser gjelden

For å redusere gjelden må du betale ned mer. Har du dyr gjeld, som sms-lån, er det økonomisk smart å nedbetale denne før du begynner å spare. Det er fordi du betaler mer i renter på forbrukslån enn hva du kan tjene i renter på å spare. Når lånet er nedbetalt, bruker du disse pengene til sparing i stedet.

Har du kredittkort som ikke brukes, kan du redusere gjelden ved å si opp disse. For selv om kreditten står ubrukt, regnes hele beløpet som gjeld. Har du for eksempel et kredittkort med 100 000 kroner i kreditt, har du 100 000 kroner i gjeld.

Du kan også vurdere å søke om lån med en medlåntaker eller en kausjonist om du mangler sikkerhet eller nok egenkapital for å få innvilget lån.

Oppsummering

  1. Gjeldsgrad er en beregning av forholdet mellom egenkapital og gjeld.
  2. For privatpersoner regnes formue og inntekter som egenkapital.
  3. Du kan ha maksimal gjeldsgrad på fem ganger egen inntekt.
  4. Anbefalt maksimal gjeldsgrad er derimot tre ganger egen inntekt.
  5. Du kan regne ut gjeldsgraden din ved å ta total gjeld og dele på inntekt.
  6. Har du høy gjeldsgrad kan du gjøre økonomiske grep for å bedre denne.