Slik øker du din kredittscore

Når du søker om lån blir du kredittsjekket, og kredittopplysningsbyråer regner ut din kredittscore. Denne scoren påvirker hvilke vilkår du vil få på lånet, som låneramme og rentenivå. Jo bedre kredittscore, desto bedre vilkår. Her kan du lese mer om kredittscore og få tips og råd til hvordan du kan forbedre den.

Hva er kredittscore?

Enkelt forklart er kredittscore et poengsystem som brukes for å beregne hvor god eller dårlig økonomi du har. Det er kredittopplysningsbyråer som har konsesjon til å gjøre kredittsjekk og regne ut kredittscore. I Norge gjøres dette av Dun & Brandstreet, Creditsafe, Experian, og Toetoevery.

Kredittscoren er en del av kredittvurderingen, og er den faktoren som i størst grad påvirker hva lånebeløpet blir, hvilken rente du får tilbud om og hva lånet vil koste deg totalt sett.

Kredittsjekk er noe banker og andre aktører som tilbyr kreditt er pålagt å gjøre. Du kan med andre ord ikke søke om lån uten kredittsjekk. Er du usikker på om du kan få lån kan du gjennomføre en kredittsjekk av deg selv på nett og finne ut hvilken kredittscore du har.

God og dårlig kredittscore

Når noen gjør en kredittsjekk av deg vil du få et såkalt gjenpartsbrev. I dette brevet får du informasjon om hvem som har bedt om kredittsjekk og hvilke opplysninger som er delt med vedkommende.

Enkelte kredittopplysningsbyråer oppgir ikke kredittscore i sine gjenpartsbrev, mens andre gjør dette. Hvis det er opplyst om dette vil det også stå hvilken kategori scoren plasserer deg i.

Siden alle kredittopplysningsbyråer jobber individuelt og ikke har et samlet datasystem, vil du oppleve at enkelte scorer fra 0 til 100 og andre fra 0 til 1000. Jo høyere tallet er, desto bedre er kredittscoren. Uavhengig av dette blir man plassert i de samme kategoriene ut fra det første tallet.

Kredittscore Risiko
0 – 20 Meget høy risiko
21 – 29 Høy risiko
30 – 50 Middels risiko
51 – 70 Lav risiko
71 – 100 Meget lav risiko

Det er graden av risiko som avgjør hva som skjer med lånesøknaden. Har du meget høy risiko er bankene anbefalt å avslå lånesøknader, mens ved høy og middels risiko er anbefalingen en manuell gjennomgang og ekstra dokumentasjon. Er du i gruppen for lav eller meget lav risiko er anbefalingen å innvilge lånet.

Hvordan fastsettes kredittscoren

Når det gjøres en kredittsjekk av deg blir du gitt et bestemt antall poeng innenfor hver kategori. Den totale poengsummen du har etter en gjennomgang av alle kategorier resulterer i din kredittscore.

Kredittopplysningsbyråer er hemmelighetsfulle når det kommer til hvordan de regner ut kredittscoren. Det er derfor umulig å si nøyaktig hvilke faktorer som slår ut negativt og positivt i hvert enkelt tilfelle.

Dette påvirker din kredittscore

 1. Alderen din – jo yngre du er, desto lavere scorer du.
 2. Din inntekt – høyere inntekt gir bedre score, men inntekten må også være stabil.
 3. Den samlede gjelden – lavere gjeld betyr lavere gjeldsgrad og gir dermed bedre score.
 4. Dine næringsinteresser – om du er tilknyttet en bedrift eller selskap med dårlig likviditet gir dette negativt utslag.
 5. Din bosituasjon – eie scorer bedre enn å leie, samtidig påvirker hyppig flytting scoren negativt.
 6. Betalingshistorikken din – har du inkassovarsler eller betalingsanmerkninger får du automatisk dårlig score.

Slik øker du din kredittscore

For å forbedre kredittscoren din må du gjøre noe med de ulike faktorene som påvirker den. Noen av disse kan du enkelt gjøre noe med, mens andre vil ta tid. Du kan for eksempel ikke gjøre noe med alderen din, men etter hvert som du blir eldre vil du se at kredittscoren din bedres. Dette så sant du ikke får problemer med de andre punktene.

#1. Øk inntekter

Inntektene dine utgjør en stor del av kredittvurderingen av deg. Den legges til grunn for å regne ut hvor mye gjeld du kan ha, hva som er gjeldsgraden din per dags dato og hvor mye gjeld du kan betjene.

Du er med andre ord tjent med å stabilisere og øke inntekten. Har du en jobb med variable inntekter kan det være fordelaktig å bytte jobb. Du kommer nemlig bedre ut av å tjene 400 000 kroner i snitt hvert år enn å ha en inntekt på 200 000 kroner det ene året og 600 000 kroner det neste.

Hvis du har lav stillingsprosent kan du bedre scoren din ved å øke denne og slik få høyere inntekt. Et annet alternativ er å skaffe en fast ekstrajobb som genererer ekstra inntekter.

#2. Reduser gjelden

Tidligere var det kun lån og benyttet kreditt som ble regnet som gjeld. Nå regnes også ubenyttet kreditt som gjeld. Har du ubrukt kreditt på enten kredittkontoer eller kredittkort kan du si opp disse. Det vil redusere gjelden din automatisk, uten at du må betale noe ekstra.

Har du mulighet til å betale ned ekstra på lån, gjør dette fremfor å spare. Spesielt om du har dyre lån som forbrukslån og ugunstig billån. Har du flere lån og kreditter kan refinansiering være et bedre alternativ. Du reduserer ikke gjelden din med en gang, men vil kunne nedbetale mer hver måned og vil se at gjelden reduseres fortere enn om du ikke hadde refinansiert.

#2. Kutt rentekostnader

Ved å kutte kostnader til renter kan du bruke mer på nedbetaling av gjeld. Du kan få redusert renten gjennom å forhandle om renten på lån med banken du har lån i. Man kan forhandle om renten på alle lån som ikke har fastrente, også forbrukslån. Får du nei av banken kan du søke om refinansiering.

For at du skal få innvilget refinansiering må det nye lånet være gunstigere enn dagens løsning. Får du ikke innvilget refinansiering kan du gå gjennom gjelden din og lage en nedbetalingsplan slik at du blir kvitt den dyre gjelden først.

Lesetips: Se også lån med lav rente: billigsteforbrukslån.com/forbrukslån-lav-rente/

#4. Øk egenkapitalen

Å ha egenkapital er spesielt viktig når du skal kjøpe bolig, og vil også ha en positiv effekt på kredittscoren din. Når du skal kjøpe bolig må du ha minst 15 % i egenkapital. Har du mer enn dette kan du få bedre betingelser for lånet, og kan søke om lavere lånebeløp.

For å øke egenkapitalen din må du spare penger hver måned. Har du mye dyr gjeld, er det viktig å prioritere denne i tillegg. Men litt er bedre enn ingenting, så det lønner seg å spare om du kan.

Eier du bolig kan du øke egenkapitalen din ved å betale ned mer på gjelden. Jo mindre gjeld du har på huset, desto høyere er din egenkapital. Du kan også øke denne gjennom en ny verdivurdering av boligen.

#5. Forbedre betalingshistorikken

Om du ikke betaler regningene dine i tide vil du automatisk få dårligere kredittscore. Får du ofte purringer eller inkassovarsler er dette et tegn på at du er en usikker betaler, og det anses derfor å være en risiko for mislighold av avtaler.

Du kan bedre kredittscoren din betraktelig ved å begynne å betale regninger i tide. Opprett e-faktura og AvtaleGiro slik at du ikke trenger å tenke på regninger som kommer i posten. Alt ligger da klart i nettbanken, og alt du må gjøre er å trykke ‘godkjenn’ på e-fakturaene. Resten går da automatisk.

Ikke bare vil dette grepet bedre kredittscoren din, du vil også spare penger på gebyrer. Får du tilsendt faktura i posten er det fakturagebyr på 59 til 79 kroner. Du kutter også ut gebyrer til purringer og inkasso, som fort kan bli høye om du ikke betaler i tide.

#6. Unngå å flytte ofte

Stabilitet påvirker kredittscoren din, også når det kommer til å ha stabilt bosted. Har du bodd på samme adresse i flere år teller dette positivt inn på kredittscoren. Ikke alle har muligheten til å bli boende fast på et sted over lengre tid, men om du kan unngå å flytte er det best for deg og din økonomi å bli boende.

Fordeler med å forbedre kredittscoren

Å ha lav kredittscore betyr ikke automatisk at du ikke er kredittverdig. Det betyr derimot at du ikke er vurdert som en trygg lånekunde. For at bankene skal låne ut penger må de være trygge på at de får pengene tilbake.

En av de største fordelene ved å øke kredittscoren er at du får et mindre anstrengt forhold til egen økonomi. Ved å ha lav grad av gjeld og en stabil inntekt kan man senke skuldrene og unngå belastende økonomisk stress. En annen fordel er at du blir vurdert som en trygg lånekunde av banken, og har større sjanse for å få innvilget lånet.

I tillegg til at muligheten for å få innvilget lån bedres, øker også sannsynligheten for å få lånetilbud med gode vilkår. Bedre kredittscore gir lavere rentesatser og et rimeligere lån totalt sett.

Viktig å huske på

Noe av det viktigste å huske på når det kommer til kredittscore er at endringer ikke skjer over natten. Du må ha et langsiktig perspektiv, og ikke la deg stresse av at scoren ikke forbedrer seg så raskt som du ønsker.

Ved å gjennomføre endringene som er listet ovenfor, og ved å ta tiden til hjelp og få orden på økonomien, vil du oppleve at kredittscoren sakte men sikkert forbedres.

Oppsummering

 1. Kredittscoren er et poengsystem som brukes for å regne ut risiko.
 2. Den er med på å avgjøre om du får innvilget søknad om lån, og til hvilken rente.
 3. Det er flere faktorer som påvirker kredittscoren din, blant annet alder, inntekt og gjeld.
 4. Enkelte av disse faktorene kan du selv påvirke for å bedre kredittscoren din.
 5. Når du jobber med å forbedre kredittscoren er det viktig å være tålmodig, da flere av disse faktorene vil bedres over tid.