Hva er kredittsperre?

Du kan selv opprette en kredittsperre for å unngå å ta opp ytterligere gjeld. Om du er usikker på om dette er en god løsning for deg bør du lese videre. Vi forklarer deg hva kredittsperre er, når det er lønnsomt å opprette en og hvordan du går frem for både å opprette og slette en sperre.

Dette er kredittsperre

Kort forklart er kredittsperre en sperre som hindrer banker, forsikringsselskaper, mobiloperatører og andre å gjennomføre en kredittsjekk av deg. Når de ikke kan gjøre en kredittsjekk, kan de heller ikke innvilge lån eller kreditt.

Det er i hovedsak tre grunner til å opprette en frivillig kredittsperre:

  1. Fjerne muligheten for å pådra seg ytterligere gjeld
  2. Forebygge identitetstyveri
  3. Om man tidligere har blitt utsatt for et identitetstyveri

Kredittsjekk og kredittsperre

Når du søker om lån, ønsker å tegne et mobilabonnement eller en ny forsikring blir det gjennomført en kredittsjekk av deg. En kredittsjekk er kort forklart en kontroll av din personlige økonomi. Den brukes for å sjekke dine inntekter, gjelden din og om du har noen betalingsanmerkninger.

Du kan ikke inngå avtale om kreditt, altså kjøp med etterskuddsbetaling, uten at det gjennomføres en kredittsjekk av deg. Alle aktører som tilbyr kjøp med kreditt må gjennomføre en kredittsjekk. Dette er de lovpålagt å gjøre, for å unngå at personer med betalingsproblemer får enda større økonomiske problemer. Aktørene bruker også kredittsjekken for risikovurdering, ved å sjekke betalingshistorikk og regne ut sannsynlighet for mislighold av betalingsavtaler.

Når aktører ikke kan gjennomføre en kredittsjekk av deg kan de heller ikke innvilge kjøp med kreditt. Du er med andre ord forhindret fra å ta opp mer gjeld, opprette abonnementer eller tegne nye forsikringer. Dette er viktig å huske på dersom du vurderer å opprette en kredittsperre. Den kan når som helst oppheves, men det er ekstra arbeid å oppheve en kredittsperre hver gang du ønsker å utføre et kjøp med utsatt betaling.

Når burde man opprette kredittsperre?

Høy gjeld

Å ha høy gjeld er i seg selv ikke en stor økonomisk risiko. Problemer kan derimot oppstå hvis du ikke klarer å betjene gjelden eller stadig tar opp nye lån for å betale gamle, eller om du handler mye på kreditt. Hvis dette er din økonomiske hverdag bør du vurdere frivillig kredittsperre.

Når du ikke kan ta opp mer gjeld blir det også enklere å ta tak i problemet. Du kan ikke ty til nye kredittkort når de andre har nådd grensen, og må finne andre løsninger. Dette kan være å utsette betalinger, reforhandle avtaler, eller søke om refinansiering før du oppretter en kredittsperre.

Hvis du får refinansiert gammel gjeld og samtidig oppretter en kredittsperre for å unngå nye lån og kjøp på kreditt har du gode forutsetninger for å stabilisere økonomien din. Dette bør igjen kunne føre til mer økonomisk overskudd, mindre rentekostnader og at du kan bli raskere gjeldfri.

Identitetstyveri

Har du blitt utsatt for ID-tyveri er det viktig å opprette en kredittsperre så snart som mulig. Dette reduserer muligheten for at uvedkommende kan ta opp lån eller kreditter i ditt navn. Når de ikke kan bruke din informasjon til økonomisk vinning blir informasjonen verdiløs for dem. Hvis du har blitt utsatt for et ID-tyveri er det også viktig å politianmelde forholdet.

På samme måte som en kredittsperre kan redusere skadene ved identitetstyveri, kan den også virke forebyggende. Kommer ID-en din på avveie er det ingen som kan påføre deg økonomiske problemer dersom du har opprettet en sperre.

Slik oppretter du frivillig kredittsperre

I Norge har vi fire kredittopplysningsbyråer som har konsesjon til å utføre kredittsjekker av privatpersoner. Dette er Dun & Brandstreet (tidligere Bisnode), Experian, Tietoevery og Creditsafe. Skal du opprette en kredittsperre må du gjøre dette hos hvert enkelt byrå.

Grunnen til dette er at byråene ikke har et felles system. De utfører alle kredittsjekker ut fra sitt eget system, noe som også er årsaken til at du kan oppleve å ha kredittscore mellom 0 til 100 hos en aktør, og 0 til 1 000 hos en annen.

Å opprette en kredittsperre er helt kostnadsfritt. Det er heller ingen kostnader knyttet til opphevelsen av sperren.

Oppsummering

  1. Du kan opprette en frivillig kredittsperre helt kostnadsfritt hos alle kredittopplysningsbyråer.
  2. Ingen aktører kan gjennomføre kredittsjekk av deg når du har aktive kredittsperrer.
  3. Aktiv sperre gjør det umulig å ta opp nye lån eller tegne kredittavtaler i ditt navn.
  4. Det kan heller ikke tegnes forsikringer, abonnementer eller gjøres kjøp på avbetaling.
  5. Om du har blitt utsatt for identitetstyveri er det viktig å opprette en kredittsperre.