Kriterier for å søke om forbrukslån

Når bankene skal behandle din søknad, skjer dette gjennom en individuell behandling. Det betyr at bankene ser på det totale bildet av din økonomiske situasjon før de tar en beslutning om lånesøknaden din. I denne artikkelen tar vi for oss hvilke kriterier du må oppfylle for å kunne søke om lån uten sikkerhet.

#1. Du må være fylt 18 år

For alle som ønsker å søke lån i Norge så er det et krav om at du må være fylt minst 18 år når du søker om lån. Bankene har ikke lov til å inngå økonomisk bindende avtaler med noen som ikke er myndige. Noen banker krever imidlertid at du er fylt 20 år for å søke om forbrukslån, andre krever at du er 25 år.

Det er derfor viktig at du undersøker med banken hva dette kravet er der.

#2. Du må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger

Enten må du være bosatt i Norge og ha registrert norsk personnummer eller D-nummer for å søke om lån. Dersom du ikke er bosatt i Norge er det et videre krav fra banken om at du er norsk statsborger.

#3. Du må ha fast inntekt

Hva som menes med fast inntekt og selve inntektskravet varierer fra bank til bank. For å kunne søke om et forbrukslån må du kunne vise til inntekt over tid, slik at banken vet at du kan betjene et lån. Dersom du har inntekt som varierer, er du nødt til å kunne dokumentere at du har en minimum av inntekt i løpet av en måned. Inntektskravet avhenger av banken og ønsket lånebeløp, men ligger som regel mellom 100 000 kroner og 250 000 kroner. 

#4. Du kan ikke være registrert med betalingsanmerkning

Dersom du ønsker å søke om et lån uten sikkerhet kan ikke banken innvilge dette om du er registrert med en betalingsanmerkning. Lån uten sikkerhet er allerede et høyrisikolån for banken, noe som innebærer at dersom du har uryddig økonomi vil ikke banken innvilge lånet.

Det innebærer en for høy risiko for banken, men også for deg. Hverken banken eller du har noen interesse i at du skal inngå avtaler du ikke økonomisk vil kunne opprettholde. Derfor avslår banken søknader om lån uten sikkerhet der det foreligger registrerte betalingsanmerkninger.

Har du registrerte betalingsanmerkninger finnes det banker på markedet som har spesialisert seg på å tilby lån til kunder med krav om sikkerhet. Dette er refinansieringslån med sikkerhet i for eksempel bolig.

#5. Du kan ikke låne mer enn fem ganger inntekten din

Det er viktig at du husker på at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten din. I dette kravet ligger all gjeld og lån du har, ikke bare forbrukslån. Din totale gjeld innebærer altså lån med og uten sikkerherhet: boliglån, billån, kredittkort og så videre.

For å undersøke hvor mye du kan få i forbrukslån, må du gange årsinntekten din med fem og deretter trekke fra all gjeld. Da vil du komme frem til hva du har av kredittramme for et eventuelt nytt lån.

#6. Du må ha en viss kredittscore

Når banken mottar din lånesøknad, vil banken foreta en kredittsjekk av deg. Gjennom bankens kredittsjekk får de opp en kredittscore. Denne sier noe om hvor kredittverdig du er og baserer seg blant annet på hvor mye gjeld du har fra før og hvor mye du har i inntekt. Dersom du har en lav kredittscore kan dette indikere mange ting, men banken vil kunne tolke dette som en forhøyet risiko. Årsaker til lav kredittverdighet kan være mye usikret og sikret gjeld, alder og inntekt.

Har du derimot en høy kredittverdighet vil banken anse det som en mindre risiko for dem å låne deg penger. Da vil det også kunne være lettere for dem å innvilge lånesøknaden din.

Noen siste råd

Når du har bestemt deg for at du ønsker å søke om et forbrukslån er det viktig at du husker på et par ting før du sender søknaden:

  • Sammenlign lånetilbudene du får.
  • Bruk en forbrukslån kalkulator for å få en oversikt over totalkostnaden på lånet.
  • La bankene konkurrere om deg som kunde gjennom å bruke en lånemegler.
  • Sjekk med andre banker enn din vanlige bank. Det kan være penger å spare på å velge en annen bank.
  • Ikke lån mer penger enn du har behov for.