Hva er et forbrukslån uten sikkerhet?

Det kan være lurt å sette seg inn i den grunnleggende prosedyren bankene benytter seg av når de mottar en søknad om forbrukslån. I tillegg kan det være nyttig å lese mer om hva man bør være oppmerksom på før man takker ja til et lån. Da vil du få bedre kunnskap, og det vil dessuten være enklere for deg å sammenligne lån uten sikkerhet fra de forskjellige aktørene på markedet.

Hvem kan søke om forbrukslån?

Alle personer som er over 18 år kan i utgangspunktet søke om et forbrukslån uten sikkerhet. Likevel stiller enkelte banker sine egne minstekrav til lånesøkere, og noen tilbyr kun forbrukslån til personer som har fylt 20 år. Andre aktører har enda strengere krav til alder, og låner ikke ut til personer under 25 år.

I tillegg må man ha en inntekt for å kunne betjene sitt lån. Bankenes krav til lånesøkers inntektsstørrelse er også varierende. Noen krever at man har en årsinntekt på kr. 250.000,- eller mer, mens andre har lavere krav til lånesøkers inntekt.

Det kreves også at man er norsk statsborger eller har bodd i Norge i minst 3 år. Sist, men ikke minst, kreves det at lånesøker ikke har betalingsanmerkninger.

Hvor mye kan man låne?

Høyeste tilgjengelige lånesum på markedet i dag er kr. 600.000,-, og tilbys av Bank Norwegian

Ønsker man et ordinært forbrukslån, kan man søke om å låne mellom kr. 5.000,- og 600.000,-. Det er store variasjoner på markedet med hensyn til maksimum lånebeløp. Enkelte aktører spesialiserer seg kun på smålån eller mikrolån-, men et stort flertall av bankene tilbyr lån uten sikkerhet helt opp til kr. 500.000,-.

Det er dessuten viktig å vite at selv om man søker om et forbrukslån til en halv million, vil ikke de alle få innvilget dette. Når bankene mottar en lånesøknad vil de foreta en kredittsjekk. Denne gir banken informasjon om hvor kredittverdig man er som lånetaker, og lånebeløpet og den effektive renten blir fastsatt individuelt etter at banken har gått igjennom din personlige økonomi.

Se også: Slik definerer Sparebank 1 et forbrukslån.

Nedbetalingstid

Det er store variasjoner med hensyn til nedbetalingstid på forbrukslån. Noen banker opererer med en maksimum nedbetalingstid på 5 år, mens andre tilbyr opp til 15 års nedbetalingstid på større lånesummer. Kortest mulig løpetid på et forbrukslån er som regel 1 år.

Selve søknadsprosessen

Det enkleste og mest effektive er å søke om et forbrukslån online. Man fyller inn sine personlige opplysninger – i tillegg til ønsket lånebeløp og nedbetalingstid. Det er også vanlig å fylle ut opplysninger om inntekt og gjeld.

Avslag eller innvilgelse

Etter man har sendt inn lånesøknaden, vil man kunne forvente å få svar fra banken i løpet av noen få timer. Svaret vil man enten motta på sms eller på e-post. Flere og flere banker benytter seg imidlertid av automatisk kredittsjekk av lånesøker, og da vil man få svar umiddelbart etter at man sendte inn søknaden.

Får man innvilget sin søknad, vil man motta lånetilbudet på e-post. Det skjer ofte at lånetilbudet er lavere enn den pengesummen man søkte om. Dette skyldes at banken har vurdert din betalingsevne- og vilje, og kommet frem til at det ikke er forsvarlig å akseptere en høyere lånesum, sett ut fra lånesøkers økonomiske situasjon.

Ønsker man å takke ja til lånetilbudet, kan man ofte signere lånedokumentet elektronisk med Bank-ID. Dette gjør hele prosessen rask og effektiv, og man sparer tid. Husk å lese nøye gjennom dokumentet før signeringen.

Utbetaling av forbrukslån

Har man signert lånedokumentet elektronisk med Bank-ID, vil man ofte få utbetalt pengesummen svært raskt. Noen banker utbetaler allerede samme dag, og man kan forvente at lånesummen er tilgjengelig på bankkontoen i løpet av et par virkedager.

Effektiv rente på forbrukslån

Et forbrukslån har en høyere effektiv rente enn f.eks. et boliglån. Dette skyldes at bankene tar større risiko ved å låne ut pengesummer uten å kreve noen form for sikkerhet for lånet.

Alle banker og finansieringsselskaper fastsetter selv rentenivået på sine utlånsprodukter, og dermed varierer den effektive renten ut fra hvilken bank man søker lån hos. Generelt sett ligger den effektive renten på forbrukslån fra 10% og opp til 35%.

På grunn av store variasjoner i rentenivået, er det svært fordelaktig å skaffe seg oversikt over lånetilbudene som finnes på markedet. Da kan man sammenligne bankenes renter og vilkår før man sender inn en lånesøknad.

Gebyrer

I tillegg til renter på et forbrukslån, må man betale gebyrer. Disse ekstra kostnadene består hovedsaklig av etableringsgebyr og termingebyr.

Etableringsgebyret varierer ofte ut fra hvor stort lånebeløp man tar opp, men ligger som regel rundt en tusenlapp. Etableringsgebyret er en engangssum som legges oppå den totale lånesummen.

Termingebyr er en administrativ kostnad som lånetaker må betale til banken hver måned. Som regel ligger termingebyret rundt 45 kroner, men variasjoner forekommer ut fra lånets størrelse.