Forbrukslån og lån uten fast jobb

For å få innvilget forbrukslån må du ha en fast årlig inntekt. Fast inntekt betyr gjerne en fast jobb, men du kan også få innvilget lån uten sikkerhet uten en fast jobb. Både freelancere og selvstendig næringsdrivende har en årlig inntekt, og det er den som avgjør om du kan få lån eller ikke uten jobb.

Kort informasjon om forbrukslån

Et forbrukslån er et lån uten sikkerhet hvor du kan låne mellom 5 000 og 600 000 kroner uten garanti for dette. Du trenger altså ikke ha noen egenkapital eller stille med sikkerhet i bolig.

For å få innvilget søknad om forbrukslån må du være minst 18 år gammel, ha en årlig inntekt og god betalingsevne. Du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker.

Kriterier for å få innvilget forbrukslån

Selv om forbrukslånet er et fleksibelt lån som godkjennes basert på inntekt, gjeld og kredittvurdering stilles det enkelte krav til låntakeren. Dette er krav som stilles av både banker og Finanstilsynet som skal sørge for at personer ikke havner i et økonomisk uføre på grunn av usikret gjeld.

Kriteriene er knyttet til:

  • Alder: Minst 18 år gammel
  • Inntekt: Minst 120 000 kroner i årlig inntekt
  • Bosted: Bodd i Norge de siste tre årene eller mer
  • Gjeld: Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt
  • Betalingsevne: Kunne håndtere en renteøkning på 5 %
  • Historikk: Betaler regninger i tide og ingen pågående inkassosaker
  • Kredittscore: Ingen betalingsanmerkninger

Tips: Se også lån uten inntekt i denne artikkelen: billigsteforbrukslån.com/forbrukslån-uten-inntekt/

Krav om inntekt

Det stilles krav om inntekt av den enkle grunn at lånet skal betjenes og tilbakebetales. Ingen inntekt tilsvarer ingen betalingsevne. Hva som regnes som inntekt er arbeidsinntekt, trygd, pensjon og faste leieinntekter. Barnebidrag og barnetrygd kan regnes med som annen inntekt, men vil ikke påvirke om du kvalifiserer til lån eller ikke.

Hvor mye du må ha i årlig inntekt avhenger av hvor mye lån du søker om, samt hvor mye gjeld du har fra før. Den laveste inntektsgrensen bankene krever når det kommer til usikrede lån er 120 000 kroner.

Du kan derimot møte på banker som har 200 000 og 250 000 kroner i årlig inntekt som en nedre grense.

Tips: Se også hva DNB skriver om lån uten fast jobb.

Forbrukslån og jobb

Det er lettere å få innvilget forbrukslån om du er i jobb enn hvis ikke. Selv om du ikke har jobb, betyr det likevel ikke at du ikke kan få innvilget forbrukslån om du har behov for det. Bankene gjør en kredittvurdering av deg når du søker om lån.

Her ser de blant annet på inntekt, gjeld og faktorer som påvirker risiko. Eier du bolig regnes du som en mer sikker betaler, og kan få innvilget forbrukslån selv om du ikke jobber. Du må derimot ha en fast skattbar inntekt, som for eksempel skattbare leieinntekter, uføretrygd eller pensjon.

Som selvstendig næringsdrivende og freelancer har du heller ingen direkte fast ansettelse. Du kan likevel få innvilget lån basert på inntekten din. Er du selvstendig næringsdrivende, vil de også se på regnskapet eller næringsmeldingen til firmaet ditt. Kan du dokumentere at du har en inntekt hver måned og betalingsevne er du kredittverdig og kan få innvilget søknad om lån.

Pensjonister og uføretrygdede kvalifiserer også til forbrukslån selv om de ikke har en fast jobb. Både pensjon og trygd er skattbar inntekt, og vurderes på lik linje som inntekt fra arbeid.

Søk med medlåntaker dersom du ikke har fast jobb

Står du uten jobb, men med noe årlig inntekt kan du også søke om lån med en medlåntaker. Når dere er to om lånesøknaden vurderer banken dere likt, og legger begges økonomiske situasjon til grunn. Deres årlige inntekt legges sammen, og øker dermed sjansene for å få innvilget lån siden inntektene er høyere.

Om du er i den situasjonen at du ikke har fast ansettelse, kan en medlåntaker med fast jobb og inntekt altså hjelpe deg å få innvilget søknaden.

Tips: Les mer om medlåntaker på forbrukslån her.

Oppsummering

  • Å ikke ha fast jobb betyr ikke at du automatisk får avslag på søknad om lån. Bankene fokuserer på skattbar inntekt, og flere har en alternativ form for ansettelse enn fast i et kommunalt eller privat selskap.
  • Lånetilbydere tilpasser seg, og kan også bruke skjønn når de vurderer en lånesøknad. Både personer på trygd, pensjonister, studenter med vikariatstillinger, freelancere og selvstendig næringsdrivende kan søke om forbrukslån så sant de har en skattbar inntekt og betalingsevne.