Forbrukslån uten inntekt

For å få innvilget forbrukslån må du ha en fast inntekt som gir betalingsevne. Ulike banker stiller ulike krav, så det kan være vanskelig å finne ut av nøyaktig hvilke krav bankene stiller til inntekt. Så hvor mye inntekt må du egentlig ha? Og hva slags inntekt godkjenner bankene? 

Krav om inntekt

Uansett hva slags lån du søker om må du ha en fast skattbar inntekt. Dette betyr at du må ha en årlig inntekt som du betaler skatt av. Men hvor mye inntekt du må ha, det varierer fra bank til bank.

Den laveste inntektsgrensen ligger på 120 000 kroner. Det betyr at ingen banker i Norge låner ut penger til noen som tjener under dette beløpet. Flere banker har også valgt å legge seg på en høyere inntektsgrense, mellom 200 000 og 250 000 kroner i året. Møter du ikke inntektsgrensen til banken får du automatisk avslag på lånesøknaden. 

All skattbar inntekt regnes med når bankene skal vurdere din inntekt. Hvis du har inntekter fra utleie eller aksjer kan dette også regnes med som fast inntekt. 

Forbrukslån uten fast ansettelse

Selv om det er krav til en fast inntekt, betyr ikke dette at det er krav om en fast ansettelse. Er du freelancer eller jobber som selvstendig næringsdrivende kan du også få innvilget forbrukslån, så lenge du tjener over inntektsgrensen.

Trygdede og pensjonister kan også få innvilget lån, da trygd og pensjon regnes som en fast og stabil inntekt. Har du derimot ingen jobb og mottar dagpenger vil bankene i de fleste tilfeller avslå søknaden om forbrukslån.

Se også: Vår oversikt over billigste forbrukslån uten sikkerhet på vår forside.

Dokumentasjon av inntekt

Når du søker om lån må du kunne dokumentere inntekten din, uansett om du er fast ansatt, student med en deltidsjobb, eller selvstendig næringsdrivende.

Dokumentasjon som må sendes inn:

  • Siste års skattemelding.
  • Lønnsslipp eller trygdeutbetaling.

Er du selvstendig næringsdrivende vil du også bli bedt om å sende inn årets næringsoppgave eller regnskapet så langt i år. Du kan også bli bedt om å sende inn regnskapet for de siste tre årene. 

Har du flere jobber legger du ved lønnsslippen for alle jobbene dine. Mottar du trygd og lønn, hvis du er delvis uføre for eksempel, legger du ved dokumentasjon på både lønn og trygd.

Inntekten påvirker størrelsen på forbrukslånet

Hvor mye du kan låne i forbrukslån avhenger av hva lånerammen til banken er, og din årlige inntekt. Bankene kan ikke låne ut mer enn fem ganger din årlige inntekt. Så har du 200 000 kroner i årlig inntekt kan du maksimalt ha en million kroner i gjeld. Har du gjeld fra før, vil dette også påvirke hvor mye lån du kan ta opp.

Eksempel:

Med en årlig inntekt på 500 000 kroner kan du ha maksimalt 2,5 millioner i gjeld. Har du boliglån på 1,5 millioner og et studielån på 500 000 kroner kan du låne inntil 500 000 kroner i andre lån, som bil- og forbrukslån. 

Årlig inntekt påvirker hvor mye du kan ha i total gjeld. Den dikterer også hvor mye du kan betale hver måned, noe som også påvirker hvor mye du kan låne. Finanstilsynet har bestemt at i tillegg til en grense på fem ganger årlig inntekt skal låntaker også kunne håndtere en renteøkning på 5 %. 

Økning av renter gir økte kostnader til lån, og mindre å rutte med. Bankene skal også ta hensyn til livsopphold. Så selv om du har en årlig inntekt og en gjeld som tilsier at du kan låne mer, kan det være at du ikke får innvilget lån på bakgrunn av betalingsevne.

Oppsummering

  • For å kunne ta opp lån må du ha en inntekt som gir deg betalingsevne selv om rentene skulle økt med 5 %.
  • Din årlige inntekt må møte kravet fra bankene, mellom 120 000 og 250 000 i årlig inntekt, og den må kunne dokumenteres for at bankene skal vurdere lånesøknaden. 
  • Har du ikke fast jobb, men jobber freelance eller som selvstendig næringsdrivende, kan du få innvilget lån basert på informasjon fra skattemeldingen.