Forbrukslån med medlåntaker

Hvis du ikke får innvilget lån på egenhånd kan du søke om lån med en medlåntaker. Dette er mulig å gjøre på alle typer lån, men er mindre utbredt for forbrukslån. Her får du mer informasjon om hvordan du søker om forbrukslån med medlåntaker og hva som er viktig å huske på.

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er enkelt forklart en person som er ansvarlig for lånet sammen med deg. Medlåntakeren er like ansvarlig for nedbetaling av gjelden som hovedlåntakeren. Hvis hovedlåntaker ikke betaler avdraget, vil medlåntaker bli pålagt å betale.

Som medlåntaker har man det som kalles solidarisk ansvar. Dette er den formen som gir mest sikkerhet for banken, og er en av grunnene til at man med medlåntaker har økt sjanse for å få innvilget lån. Det, samt at begges inntekt legges til grunn når bankene vurderer gjeldsgrad og betalingsevne,

Hvem kan være medlåntaker?

Reglene for hvem som kan være medlåntaker er de samme som for hovedlåntaker. Man må være minst 18 år og ha en skattbar inntekt fra enten arbeid, trygd eller pensjon.

Det er ingen regler knyttet til hvilken relasjon de to låntakerne har. Du kan med andre ord søke om forbrukslån med familiemedlemmer og venner som medlåntakere. Mange stiller med foreldre eller partner som medlåntaker.

Lag en skriftlig avtale

Uavhengig av hvem du søker om lån med, er det ryddig å ha en avtale dere i mellom. I denne avtalen går det frem hvem som skal betale hvor mye, og hvor lang nedbetalingstiden skal være. Søker du om lån med ektefelle eller samboer, er det ryddig å inkludere hvordan lånet skal fordeles på skattemeldingen i tillegg.

Forskjellen på kausjonist og medlåntaker

Når det kommer til lån snakker vi gjerne om både kausjonist og medlåntaker. I begge tilfellene søker du om lån med sikkerhet hos andre, men rollene er ulike for kausjonist og medlåntaker.

En kausjonist stiller med sikkerhet for lånet, enten ved sin egen inntekt eller fast eiendom. Som kausjonist er man ikke ansvarlig for nedbetaling av lånet før lånet har blitt misligholdt. En kausjonist sitt ansvar vil også bli redusert etterhvert som lånet nedbetales.

Fordel med medlåntaker

Det er flere fordeler med å ha forbrukslån med medlåntaker. Ikke bare er dere to om lånet, du kan også bedre mulighetene både for å få innvilget lånet og for å få bedre vilkår.

#1. Delt ansvar

Når du søker om forbrukslån alene er det du alene som står for lånekostnadene. Er dere to kan kostnadene fordeles dere imellom. Dette gir en ekstra sikkerhet for at lånet blir betalt selv om inntekten skulle gå ned eller bortfalle for en periode.

#2. Bedre vilkår

Når bankene vurderer hvilken rente de kan tilby gjør de en risikovurdering. Er du alene er det større risiko for mislighold. Når dere er to er risikoen mindre, og bankene kan tilby et lån med bedre vilkår, som lavere renter og gebyrer. Det er også mulig å korte ned nedbetalingstiden, slik at de totale kostnadene blir lavere.

#3. Større sjanse for ja

Det er lettere å få innvilget forbrukslån når man er to fremfor én. Grunnen er igjen sikkerhet. Når bankene har økt sikkerhet for lånet er det større sannsynlighet for at lånet innvilges.

#4. Større låneramme

Hvor stort lån du får innvilget avhenger av din årlige inntekt. Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger årlig inntekt, så med 500 000 kroner i årlig inntekt kan du maksimalt ha 2,5 millioner i gjeld.

Når man har medlåntaker legges begges inntekt til grunn når bankene skal vurdere gjeldsgrad. Det betyr at hvis dere begge har 500 000 kroner i årlig inntekt kan dere samlet sett ha 5 millioner i gjeld.

Søke om forbrukslån med medlåntaker

Det er samme prosedyre for å sende inn søknad om forbrukslån med låntaker som uten. Du sender søknad digitalt, og kan benytte deg av lånemegler for å innhente flere tilbud samtidig. Når du fyller inn personlig informasjon vil det være et spørsmål om du har medlåntaker eller ikke. Her er det viktig at du krysser av for «søker med medlåntaker».

Siden det søkes med medlåntaker, må søknaden inneholde informasjon om både årlig inntekt og samlet gjeld for begge søkere. Du finner denne informasjonen digitalt hos Gjeldsregisteret. Om en av dere har inkassosaker eller betalingsanmerkning vil søknaden bli avslått. Sørg derfor for å få oversikt over personlig økonomi før du søker om lån.

Velger du å sende søknad om forbrukslån gjennom en lånemegler øker du sannsynligheten for å få innvilget lån. Du kan også få flere ulike lånetilbud fra ulike banker. Får du mer enn ett tilbud er det viktig at du sammenligner før du signerer en avtale. Se på både renter og gebyrer, samt totale kostnader, slik at du finner det rimeligste og dermed beste lånetilbudet.

Oppsummering

  1. Du kan søke med medlåntaker på alle typer lån.
  2. Man må kvalifisere til lån for å kunne være medlåntaker.
  3. Både familie, partner og venner kan være medlåntaker.
  4. Du søker om forbrukslån med medlåntaker på samme måte som ved ordinært forbrukslån.
  5. Det er flere fordeler med å ha medlåntaker, blant annet økt låneramme og bedre renter.