Trenger penger, men får ikke lån

Har du søkt om lån, men banken har avslått søknaden din? Det kan skyldes mange ulike grunner. Noen av årsakene kan du enkelt ordne med selv, mens andre vil kunne by på noen utfordringer. Det er likevel nesten alltid en mulighet for å få innvilget et lån. Her vil vi gå gjennom ulike årsaker og mulige løsninger, for å hjelpe deg å omgjøre et avslag til en innvilgelse. 

Finn ut hvorfor du ikke får låne penger

Når du søker om et lån, er som regel formålet å realisere en drøm eller et prosjekt du har tenkt på lenge. Det kan også handle om uforutsette utgifter, og dette ofte noe som haster. Et avslag på en lånesøknad kan dermed ofte oppleves som et nederlag. Det er heller ingen selvfølge at alle som søker om lån får innvilget dette. Et godt sted å begynne for å finne ut av hvorfor du fikk avslag, er å få en oversikt over din personlige økonomi.

 • Se på din økonomiske situasjon: Dersom du har utestående økonomiske forpliktelser som eventuelt har gått til inkasso, vil dette telle negativt for søknaden din
 • Finn dine inntekter og utgifter: Se på hvilke inntekter og utgifter du har. Hva er det du egentlig bruker penger på? Hvor stor del av inntekten din har du mulighet til å avsette til å betjene et lån?
 • Sett opp et budsjett: Ofte kan det å rydde opp i egen økonomi gi deg den oversikten du behøver. Da kan et godt budsjett hjelpe deg til å se hva du faktisk bruker pengene på, og hvor mye du har til overs
 • Lag flere kontoer: Dersom du har flere kontoer, kan du fordele pengene du får inn mellom disse. Ha for eksempel en regningskonto som du betaler regningene dine med. Automatisk trekk av regninger fra denne kontoen forhindrer blant annet at du får purregebyr, eller at saken går til inkasso

Hva kreves for å få lån?

Når banken behandler søknaden din, er det første som skjer at de vil foreta en kredittvurdering av deg. Denne vil si mye om din evne til å håndtere økonomien din. Får du en lav kredittscore, vitner dette om at du har eller har hatt en dårlig økonomistyring.

Faktorer som påvirker kredittscoren

Uavhengig av hva slags type lån du søker, vil kredittscoren din være den som avgjør om banken anser det som forsvarlig å innvilge lånet eller ikke. Faktorer som er med på å påvirke kredittscoren din er:

 • Alder: Er du svært ung, vil dette som regel telle negativt på din kredittscore. Dette handler om at du sannsynligvis har vært kortere i fast arbeid sammenlignet med eldre søkere.
 • Inntekt: Banken vil se på inntekten din når du søker om lån. Har du hatt en god og stabil inntekt over lengre tid, særlig de siste tre år, vil dette påvirke kredittscoren din positivt.
 • Formue: Dersom du har mye formue vil dette også telle positivt.
 • Eksisterende gjeld: Du kan maksimalt låne fem ganger din årlige bruttoinntekt. Det vil si at dersom du tjener 500 000 kroner per år, kan du ikke ha mer enn 2,5 millioner kroner i gjeld. Mye gjeld vil også gjøre det vanskelig for deg å betjene store lån, som er viktig informasjon for banken.
 • Flyttemønster: Mye flytting over de siste årene kan også telle negativt på din kredittscore.
 • Betalingsanmerkninger: Registrerte betalingsanmerkninger sender et signal til banken om at du har en negativ betalingshistorikk. Dette påvirker kredittscoren din negativt, da du utlyser høy risiko for mislighold.

Snu et nei til et ja til lån

Selv om du har fått et avslag i én bank, står det ingenting i veien for å søke i andre banker. Markedet er full av aktører som gjerne vil tilby deg lån. Er det derimot noe i økonomien din som gjør at du stadig får nei uansett hvor mange du søker lån hos, må du ta noen grep.

#1. Rydd opp i økonomien din

Har du mange utestående krav er det viktig å betale ut disse. Dette gjelder spesielt inkassokrav som er i ferd med å gå til innkreving. Få også en oversikt over forbruket, og se om det er noen kostnader du kan kutte ut eller redusere.

Tips: Se også vår artikkel om lån uten fast jobb: billigsteforbrukslån.com/lån-uten-fast-jobb/

#2. Senk gjelden din for å få lån

Har du mulighet til å kvitte deg med en del gjeld, er det lurt å gjøre dette. På den måten frigir du penger som du kan bruke på å betale ned gjeld. Det vil i tillegg telle positivt med tanke på bankens avgjørelse.

#3. Søk med en medlåntaker

Dersom du har mulighet til å søke sammen med en medlåntaker, vil dette øke sjansene dine for å få innvilget et lån. Når dere søker sammen vil begge deres inntekt telle, og banken vil ha sikkerhet i to inntekter. Husk at det da både er du og den andre parten som er ansvarlige for at lånet blir betjent.

Oppsummering

 • Å få avslag på en lånesøknad kan ha mange årsaker.
 • Skaff deg en oversikt over økonomien din med fokus på inntekter og utgifter.
 • Rydd opp i økonomien din slik at kredittscoren øker.
 • Endre rammene for lånet ved å søke med en medlåntaker.