Restrukturering av lån

Har du en uoversiktlig økonomi eller økonomiske problemer kan restrukturering av lån være løsningen. Med en restrukturering får du samlet all gjeld på ett sted, får bedre oversikt og en lettere økonomisk hverdag. Her finner du informasjon om hvordan du kan restrukturere gjelden din, og hvilke fordeler det har for økonomien.

Hva er restrukturering av lån?

Restrukturering av lån handler om å forbedre gjeldssituasjonen gjennom refinansiering av gjeld. Ved å restrukturere lånene får du samlet disse i ett lån, slik at du får betalt ut all annen gjeld. Du får også kun ett gebyr å forholde deg til når du samler dyr smågjeld i ett større lån. Dette kan hjelpe deg med å bli kvitt belastende betalingsanmerkninger, eventuell inkassogjeld og kredittgjeld.

Når du restrukturerer gjelden din kan du oppnå bedre betingelser, slik som lavere rente og lavere månedlige kostnader.

Fordeler med restrukturering

Det er flere fordeler med restrukturering av lån. Den største fordelen er at du får en ryddigere og mer oversiktlig økonomi. Samtidig vil du også få reduserte kostnader og kan bli gjeldfri raskere.

Andre fordeler med restrukturering av lån er:

  1. Du blir kvitt inkassogjeld og betalingsanmerkninger.
  2. Den samlede renten på gjelden blir lavere.
  3. Mindre kostnader knyttet til gebyrer.
  4. Det blir ett lån å forholde seg til.
  5. Mulighet for å bli gjeldfri raskere.

Tips: Se også vår side om refinansiering her.

Hvordan restrukturere lån

Det finnes to metoder for restrukturering av lån. Du kan enten refinansiere med sikkerhet i bolig eller velge et usikret refinansieringslån. Hvilken metode som passer for deg avhenger av din økonomiske situasjon.

Refinansiering med sikkerhet

Kan du stille med sikkerhet i bolig, enten din egen eller gjennom en kausjonist, kan du søke om omstartslån eller refinansiere boliglånet.

Et omstartslån er et lån med sikkerhet i bolig hvor lånet går til å omstarte din personlige økonomi. Det nye lånet går til å dekke all annen gjeld, også gjeld som har gitt betalingsanmerkning, slik at du på en måte kan starte på nytt. Du får kun dette ene lånet å forholde deg til. Det har noe høyere rente enn standard boliglån, men du blir samtidig kvitt alt du måtte ha av inkassosaker og betalingsanmerkninger.

Hvis du ikke har betalingsanmerkninger, og i tillegg har ledig kapital i boligen, kan du søke om refinansiering av boliglånet. Du får da økt boliglånet slik at all gjeld samles i dette. Fordelen med dette er at du i stor grad beholder de samme vilkårene du hadde fra før, det eneste unntaket er om belåningsraden øker. Hvis belåningsgraden øker kraftig, for eksempel fra 65 % til 85 %, vil rentene mest sannsynlig bli høyere.

Refinansiering uten sikkerhet

Refinansieringslån uten sikkerhet er et forbrukslån med et bestemt formål. Låneramme, nedbetalingstid og vilkår er i hovedsak det samme som ved standard forbrukslån. Den eneste forskjellen er at når du bruker forbrukslån til restrukturering av lån blir ikke pengene betalt til din konto. De går direkte til å nedbetale gjelden som refinansieres. Hvis du refinansierer kredittkort bør du være obs på at disse enten vil avsluttes eller få redusert kredittramme.

Søknaden om forbrukslån til refinansiering behandles forskjellig fra en standard søknad. Dette er fordi du ikke søker om mer lån, men om å samle alt på et sted. Du får med andre ord ikke økt gjeldsgrad.

Krav for restrukturering av lån

Det er visse krav som må møtes for å få innvilget restrukturering av lån. Har du betalingsanmerkning må du stille med sikkerhet. Det må også være ledig kapital i boligen, da belåningsgraden ikke kan overstige 85 %.

Hvis du har betalt ned på boliglånet over en lengre periode eller har hatt en verdiøkning, er det stor sannsynlighet for at det er ledig kapital i boligen. Få en ny verdivurdering før du søker om refinansiering for å få nøyaktige tall på både verdi og belåningsgrad.

I tillegg må bankene kunne tilby en bedre avtale enn hva du har i dag når du søker refinansiering uten sikkerhet. Det betyr at hvis bankene ikke kan tilby samme eller lavere rente, eller at de totale kostnadene blir høyere, vil du ikke få innvilget lån.

Oppsummering

  1. Restrukturering av lån er det samme som refinansiering av gjeld.
  2. Du får en bedre økonomisk hverdag og oversikt over gjelden.
  3. Kostnadene knyttet til gjeld blir lavere gjennom restrukturering.
  4. Du kan også bli kvitt betalingsanmerkninger og betale ut inkassokrav.