Refinansiering av inkasso

Inkassogjeld kan fort bli en dyr gjeld som påvirker økonomien negativt på flere måter. Har du inkassogjeld kan du søke om refinansiering for å rydde opp. Her finner du mer informasjon om hvordan du kan søke om refinansiering av inkasso og hvorfor dette er fordelaktig for din økonomi.

Hva er inkasso?

Betaler du ikke regningene dine i tide vil du enten få purring eller inkassovarsel. Hvis heller ikke disse blir betalt, vil saken oversendes til inkasso. Enkelt forklart er inkasso oppfølging og innkreving av betaling for ubetalte regninger.

Saken kan ikke oversendes til inkasso for videre innkreving før betalingsfristen på inkassovarselet har gått ut, og du skal ha 14 dagers betalingsfrist. Har du ikke mulighet til å betale i tide er det viktig at du tar kontakt og inngår en avtale slik at saken ikke automatisk går videre til innkreving.

Prosessen rundt inkasso kan deles inn i to faser, utenomrettslig og rettslig inkasso. Den utenomrettslige inkassoen er generelt inkassokrav, og det er her de fleste sakene løses. Hvis du ikke betaler dette kravet, vil det bli tatt rettslige skritt. Dette kan blant annet innebære lønnstrekk, pant i bolig, eller tvangssalg av bolig eller andre formuende eiendeler.

Kostnader ved inkasso

Det er flere ulike kostnader knyttet til inkasso, avhengig av hvilken fase du befinner deg i. Har du fått inkassovarsel, vil dette inkludere et purregebyr og potensielt forsinkelsesrenter. Disse kostnadene vil bidra til at regningen blir høyere enn nødvendig.

Hvis saken går videre til inkasso begynner kostnadene derimot å bli høye. I tillegg til det opprinnelige beløpet, gebyrer og forsinkelsesrenter blir det lagt til 8,75 % rente på det du skylder.

Er inkassosaken tilknyttet lån eller kreditt, er det renten på disse som legges til. Har du et kredittkort med 25 % rente, blir det dermed lagt til 25 % rente.

I tillegg til dette vil inkassoselskaper kreve inkassosalær når de inndriver gjeld på vegne av de du skylder penger. Hvis du ikke betaler, vil du fort kunne doble, tredoble og firedoble regningen på kort tid.

Søke om refinansiering av inkasso

Å søke om refinansiering er ganske enkelt, men før du søker må du ha oversikt over økonomien din og finne frem alle regninger og inkassokrav. Du kan også sjekke Inkassoregisteret for komplett oversikt, samt Gjeldsregisteret for oversikt over gjelden din.

Når du har dette på plass kan du se om det er mulig å søke om refinansiering uten sikkerhet, eller om du må stille med sikkerhet i bolig. Har du kun aktive inkassosaker som ikke har gått til rettslig inndrivelse, kan du søke om refinansieringslån uten sikkerhet. Det er mer utfordrende å få innvilget lån med inkasso enn uten. Kan du derimot vise til god betalingsevne og at lånet skal brukes til å betale ut inkassosakene kan du få godkjent søknaden.

Det som er viktig å huske på i forbindelse med søknad om refinansiering er at alle banker vurderer søknader etter egne, interne kriterier. Send derfor søknad til flere banker samtidig, slik at flere vurderer søknaden din. Du kan bruke en lånemegler for enkelt og raskt å sende inn søknader til flere banker.

Merk at ved lån til refinansiering blir ikke lånet direkte utbetalt til deg. Banken vil be om betalingsinformasjon på inkassosakene, og betale ut disse for deg. Slik sikrer både du og banken at lånet går til refinansiering av inkasso, og ikke til å dekke andre utgifter eller rent forbruk.

Fordeler med refinansiering av inkasso

Det er mange fordeler med å refinansiere inkassogjeld, blant annet:

 1. Du unngår å få betalingsanmerkninger.
 2. Din personlige økonomi blir mer oversiktlig og håndterbar.
 3. Det blir lettere å nedbetale gjelden med kun ett lån.
 4. Rentebetingelsene blir bedre, noe som gir reduserte kostnader.
 5. Det er enklere å bli gjeldfri, og du kan bli gjeldfri raskere.
 6. Du slipper økonomisk stress og bekymringer.

Alternativ for deg med betalingsanmerkning

Har inkassosaken endt i betalingsanmerkning blir det automatisk vanskeligere å få innvilget refinansiering av inkassogjeld. Du kan ikke søke om refinansiering uten sikkerhet, og er avhengig av å kunne stille med sikkerhet i bolig.

Dette betyr ikke at det er umulig å få refinansiert gjeld om du har betalingsanmerkning, siden det finnes banker som spesialiserer seg på lån for de som har betalingsanmerkning. Hos disse bankene, blant annet Bluestep, Bank2 og Svea Finans, kan du søke om omstartslån.

Et omstartslån er et refinansieringslån med sikkerhet i bolig. Du låner inntil 85 % av boligens verdi, og får all gjeld samlet i boliglånet. For å kunne gjøre dette må du enten eie egen bolig, eller ha en kausjonist som stiller sin bolig til disposisjon.

Før du søker om omstartslån er det viktig å få en ny verdivurdering. Har boligen steget i verdi samtidig som du har nedbetalt boliglånet har du mer ledig kapital, og kan få økt lånet ytterligere.

Lesetips: Se mer informasjon om lån med sikkerhet i bolig her: billigsteforbrukslån.com/lån-med-sikkerhet-i-bolig/

Slik unngår du nye inkassosaker

Når du først har refinansiert og blitt kvitt inkassogjelden er det viktig å unngå nye inkassosaker. Den eneste måten å unngå dette på er å betale regninger i tide. Hvis du får alle regninger tilsendt på e-post eller i posten, sett dem heller over på e-faktura eller AvtaleGiro. Da får du regningene direkte i nettbanken, og det eneste du må gjøre er å godkjenne e-fakturaen. AvtaleGiroen går av seg selv, og du trenger ikke tenke noe mer på dette.

Opplever du stadig å ikke ha penger til å betale regninger bør du ta en gjennomgang av økonomien din. Gå gjennom forbruket ditt de siste seks til tolv månedene for å se hva pengene går til. Når du har fått en oversikt over hva du bruker penger på, kan du lettere se hva du potensielt kan kutte ned på. Kanskje kjøper du mye mat som havner i søpla, spiser ute ofte, kjøper kaffe daglig, eller kjøper klær som bare blir hengende i skapet. Dette er poster hvor du kanskje kan kutte kostnader.

Et siste godt råd er å lage et budsjett. Bruk SIFO som referanse, og planlegg i henhold til tidligere forbruk og faktiske inntekter. Prøv å holde budsjettet, og gjør justeringer etter hvert som du gjør deg erfaringer. Enkelte måneder vil det gå mer penger enn andre, så budsjetter for dette også.

Oppsummering

 1. Hvis du ikke betaler regninger i tide, vil de bli oversendt inkasso for videre inndrivelse.
 2. Når du får inkasso er det viktig å prioritere nedbetaling av disse for å unngå rettslig inndrivelse.
 3. Du kan søke om refinansiering av inkasso med og uten sikkerhet, men kun med sikkerhet dersom saken går til rettslig inndrivelse.
 4. Det er flere fordeler med å refinansiere inkasso, blant annet lavere kostnader og bedre oversikt over økonomien.
 5. Ved å refinansiere før rettslig inndrivelse kan du også unngå betalingsanmerkninger.
 6. Husk å sende søknad til flere banker samtidig, og bruk noe tid på å vurdere lånetilbud.