Hva er lønnstrekk og hvordan stoppe det

Hvis du har ubetalt gjeld kan kreditor gå til namsmann for å få betalt det utestående beløpet. Disse pengene kan da bli trukket fra lønnen din gjennom lønnstrekk for å betale kreditor. Her kan du lese mer om hvordan lønnstrekk fungerer og hva du kan gjøre for å stoppe det.

Hva er lønnstrekk?

Lønnstrekk, også kalt utleggstrekk, er kort oppsummert et trekk i lønnen som går til å betjene gjeld. Arbeidsgiver eller NAV blir pålagt å trekke fra lønn eller trygdeutbetalinger, og trekket gjøres automatisk før utbetaling. Lønnstrekk kan trekkes fra både lønn, trygd og pensjon.

Grunnen til at man blir pålagt lønnstrekk er manglende innbetaling av skyldig beløp. Dette kan for eksempel gjelde lån, husleie eller ubetalte regninger.

Derfor får man lønnstrekk

Et lønnstrekk oppstår når man ikke har gjort opp gjelden sin selv etter at kreditor har oversendt krav til inkasso. Du blir ikke automatisk ilagt lønnstrekk når du får en purring eller et inkassovarsel. Saken blir først oversendt namsmann for videre behandling når kravet ikke har blitt betalt selv etter inkassokrav.

For å kunne pålegge noen lønnstrekk må namsmann først sende varsel om lønnstrekk, også kjent som varsel om utleggsforretning. Videre skal saken behandles, og din personlige økonomi vurderes.

Det er strenge regler knyttet til lønnstrekk, og du skal alltid ha midler igjen til faste kostnader samt levekostnader. Hvis det blir vurdert at du ikke har økonomi til å dekke levekostnader og lønnstrekk, vil du ikke bli pålagt lønnstrekk.

Varsel om lønnstrekk

Før du i det hele tatt kan bli pålagt lønnstrekk skal du motta et «Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk». Når du får varselet har du 14 dager på å betale kravet. Hvis du ikke betaler innen fristen blir saken videresendt.

Om du får varsel om lønnstrekk er det viktig at du sjekker informasjonen i varselet. Her skal det komme frem hvem som skal gjennomføre trekket og hvor stort beløpet er. Du må sjekke at denne informasjonen stemmer, og si fra dersom noe er feil.

Mener du at beregningsgrunnlaget for trekket er feil må du sende klage. Klagen må inneholde informasjon om hva du er uenig i og dokumentasjon på hvorfor. Er du uenig i størrelsen på trekket kan du gå i dialog med namsmannen for å få dette justert. Målet er at du skal betale tilbake skyldig beløp, men at du også skal ha en optimal hverdag mens lønnstrekket pågår.

Beløpsgrense

Du kan ikke trekkes mer i lønn enn at du har nok til livsopphold. I tillegg skal du også ha midler til å dekke faste utgifter til å bo. Resterende av lønnen vil bli trukket i lønnstrekk.

Namsmannen følger NAV sine satser, som i 2023 er på 10 412 for enslige, 8 817 for samboere/ektefeller og 17 634 for de som forsørger samboer eller ektefelle. Forsørger man barn i tillegg vil man også få utbetalt barnetillegg.

Dette er nokså nøkterne satser, så du må belage deg på en enklere livsstil mens du har lønnstrekk. Det sagt skal ikke hverdagen bli ulevelig selv om du har lønnstrekk. Hvis du ser at økonomien ikke går rundt må du ta kontakt med namsmannen for revurdering av størrelsen på trekket.

Hvor lenge kan man ha lønnstrekk?

Det er ingen øvre grense for hvor lenge du kan ha et lønnstrekk. Varigheten vil avhenge av to faktorer: Størrelsen på beløpet som skal tilbakebetales og hvor mye som kan trekkes fra inntekten din. Enkelte vil kun ha lønnstrekk i noen få uker, andre over flere år.

Lønnstrekket trekkes månedlig frem til kravet er nedbetalt. Hvis flere kreditorer krever lønnstrekk av deg, vil du enten få flere trekk eller ha trekk over en lengre periode. Skulle du gå ned i lønn i perioden du har lønnstrekk, kan du søke om endring av trekket. Husk at alt må kunne dokumenteres, som for eksempel at du blir enslig forsørger eller får økte utgifter.

Konsekvenser 

En av konsekvensene ved lønnstrekk er at du får betalingsanmerkning. Med betalingsanmerkning vil det blir vanskelig å ta opp lån, søke refinansiering, tegne nye forsikringer eller handle på faktura.

En annen konsekvens er at du får en strammere økonomi. Det er ikke rom i budsjettet til noe ekstra, som for eksempel ferieturer. Har du lenge hatt et overforbruk vil du måtte gjøre endringer slik at pengene strekker til.

Hvordan stoppe lønnstrekk

Det er kun én måte å stoppe lønnstrekk på, og det er å nedbetale gjelden. Har du tilgjengelige midler på sparekonto eller investert i aksjer, kan dette brukes til å nedbetale kravet i sin helhet. Hvis du eier bolig, kan du låne opp mot boligen.

For å kunne øke boliglånet må du ha ledig kapital i boligen. Belåningsgraden kan ikke overstige 85 %, så sørg for å få en verdivurdering før du søker. Har boligen steget i verdi kan du låne mer mot boligen og slik bli kvitt gjelden.

Tips: Les mer om trekk i inntekt hos Skatteetaten.no.

Oppsummering

  1. Lønnstrekk er et fast trekk i lønnen som går til nedbetaling av gjeld.
  2. Det er namsmannen som fastsetter lønnstrekk.
  3. Før du blir pålagt lønnstrekk skal kreditor ha forsøkt å kreve gjelden betalt gjennom inkassokrav.
  4. Fra du får varsel om utleggstrekk har du 14 dager på å nedbetale gjelden før det blir startet lønnstrekk.
  5. Den eneste måten å stoppe lønnstrekk på er å nedbetale gjelden.