Alt om kredittscore

Har du dårlig kredittscore, og opplever å få avslag på lånesøknader? Din personlige kredittscore er svært viktig når man skal søke om lån, enten det gjelder boliglån, billån, forbrukslån eller kredittkort. Har man svært lav kredittscore, vil man som regel få avslag på enhver lånesøknad. Dersom man har noe høyere kredittscore, kan man få innvilget et mindre lånebeløp, men den effektive renten blir satt mye høyere enn om man har høy kredittscore.

Kredittscore er derfor viktig både når det gjelder å få innvilget lån og hvilken rente man får på lånet. Svært høy kredittscore gir lavest rente.

Hva er egentlig en kredittscore?

Kredittscoren forteller banken om din kredittverdighet, og hvor stor risiko det er å låne ut penger til deg. Kredittscoren består av en poengskala, som oftest går fra 0 til 100. Jo høyere poengsum, jo bedre kredittscore. Har man en kredittscore under 10, vil bankene stort sett gi avslag på alle lånesøknader. Ligger kredittscoren over 20 poeng, vil man som regel kunne få innvilget en lånesøknad.

Kredittscoren blir satt på bakgrunn av flere faktorer, og er rett og slett ment som en risikovurdering av kunden. Dette skal gjøre det enklere for banken å vite om de bør tilby deg et lån eller ikke. Noe av det som blir gjennomgått i en kredittsjekk, er risikoen for at søkeren kommer til å misligholde lånet . I tillegg ser kredittbyrået på sannsynligheten for at du kommer til å betale tilbake de pengene du har lånt.

Inntekten din er naturligvis avgjørende, og faktorer som at man har hatt varierende inntekt de siste årene vil slå negativt ut på kredittscoren. Det kan også ha noe å si dersom du har byttet adresse hyppig i senere tid. Alderen din spiller også en rolle, der unge søkere automatisk blir vurdert som større risikoer, og følgelig kan ende opp med en dårligere kredittscore enn de eldre søkerne.

Sjekk din egen kredittscore

Kredittopplysningsbyråer som Experian og Bisnode tilbyr privatpersoner å sjekke hvilken kredittscore de selv har. Tjenesten hos Bisnode koster kr. 49,-, men hos Experian få man kredittvurderingen gratis.

Det kan være nyttig å sjekke sin egen kredittscore. Da får man oversikt over egen situasjon, og har et utgangspunkt når man ønsker å forbedre sitt poengtall.

For å komme frem til poengtallet benytter kredittopplysningsbyråene en avansert modell der flere privatøkonomiske faktorer blir vurdert – som årsinntekt og gjeldsgrad. I tillegg vil også andre forhold spille inn i beregningsmodellen for kredittscoren. Noe som trekker i negativ retning er bl.a. lav alder, hyppige adresseendringer, varierende eller synkende inntekt og betalingsanmerkninger.

Slik forbedrer du din kredittscore

Først og fremst må du være klar over at det vil ta tid for å endre sin kredittscore i en mer positiv retning. Det er ikke noe man kan ordne “over natten”, men jobber man målrettet over flere måneders tid – vil man kunne glede seg over at sin egen kredittscore har blitt bedre. Nedenfor kan du lese mer om forhold som påvirker kredittverdigheten din:

#1. Sørg for å kvitte deg med betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger og inkassosaker trekker naturligvis din kredittscore i negativ retning. Ved å gjøre opp for deg og betale inn all utestående gjeld, skal betalingsanmerkningene bli slettet etter kort tid. Da vil du raskt forbedre din kredittscore.

#2. Betal ned på annen gjeld

Har du høy gjeldsgrad, vil det være lurt å prøve å kvitte seg med mye av denne gjelden. Kanskje har du flere forbrukslån eller betydelig utestående gjeld på ditt kredittkort? Ved å redusere en god del av gjelden vil du få en bedre kredittscore, og bankene vil vurdere risikoen for mislighold av lån lavere enn om du har mye gjeld. Din kredittverdighet vil dermed bli bedre.

#3. Unngå å betale øvrige regninger etter forfallsdato

Ligger du stadig et par dager etter forfallsdato med regningsbetalinger? Eller kanskje det hender rett som det er at bankkontoen din er overtrukket? Disse momentene svekker din kredittverdighet, og kredittscoren blir lavere. Sørg derfor for alltid å innbetale regningene i tide.

Det kan være lurt å opprette Avtalegiro i nettbanken din på dine faste månedlige regninger, så slipper du å gå inn i nettbanken selv. Da blir fakturaene trukket automatisk hver måned på en bestemt dato.

#4. Ha en stabil inntekt

Stabil inntekt uten store svingninger hver måned er mest gunstig for din kredittverdighet. Har du variabel inntekt vil dette trekke din score i negativ retning. Selv om du får høyere inntekt kan dette slå negativt ut på din kredittscore.

Det kan virke litt rart, men tanken bak er at man lett kan få dyre vaner når inntekten plutselig stiger. Synker inntekten drastisk igjen, kan man få problemer med å betale sine utgifter i tide på grunn av endret forbruksvaner.

#5. Enkeltpersonforetak

Har du enkeltpersonforetak, og lurer på hvorfor du har lav kredittscore? Enkeltpersonforetak er en selskapsform der en person står ansvarlig for sin næringsvirksomhet, også når det gjelder virksomhetens gjeld.

Enkeltpersonforetak er forbundet med risiko, og mange banker velger å avslå lånesøknader der personer har dette. Selv om man har vanlig jobb ved siden av, kan et enkeltpersonforetak redusere din kredittscore betraktelig.

#6. Alder og siviltilstand

Jo yngre du er, desto lavere kredittscore vil du ha. Dette skyldes at aldersgruppen 18 til 25 år er de som statistisk sett er dårligst til å betale sine regninger i tide. Det er lite du kan gjøre med alderen, men det kan være greit å vite at kredittscoren din mest sannsynlig vil bli bedre med årene.

Også siviltilstand påvirker kredittscoren, og personer som har giftet seg vil få en noe høyere kredittscore enn enslige.

#7. Flytting

Har du flyttet flere ganger i løpet av de siste 5-6 årene, vil din personlige kredittscore bli drastisk lavere enn om du hadde bodd på samme sted. Bakgrunnen for dette er at folk som flytter ofte gjerne har betalingsproblemer. Alder spiller også inn her i vurderingen.

Det er vanlig at yngre personer flytter flere ganger enn godt voksne, slik at kredittverdigheten synker mest for personer i aldersgruppen 30 – 50 år. Det forventes at voksne personer har slått seg til ro og skaffet seg en bolig de trives i.