Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?

Når du søker om et lån i banken, vil du møte på to begreper som er knyttet til renter: effektiv og nominell rente. For å vite hva lånet ditt faktisk vil koste deg, er det viktig å vite forskjellen på disse. Her gir vi deg en innføring i de ulike rentebegrepene.

Nominell rente – lånets løpende rente

Kort fortalt er den nominelle renten hva bankene tar betalt for å låne deg penger.

Kostnaden oppgis i prosent, og blir omtalt som den løpende renten. Det som er viktig å merke seg ved denne renten er at den ikke inkluderer ekstra kostnader.

Gebyrer som termingebyr, administrasjonsgebyr og etableringsgebyr er dermed ikke inkludert i denne satsen. Derfor vil den nominelle renten være noe misvisende dersom du ønsker å vite hva lånet faktisk koster.

Effektiv rente – lånets faktiske kostnad

Den effektive renten tar med alle gebyrer og ekstra kostnader. Den gir dermed et mer reelt bilde på hva lånet vil koste.

Ser du derimot på den effektive renten, inkluderer denne alle gebyrer og andre omkostninger.

Det vil dermed si at den effektive renten gir en prosentsats på lånets totale kostnad.

Den effektive renten gir deg et inntrykk av hva lånet faktisk vil koste deg. Ønsker du derfor å vite hva lånet koster, er det mer riktig å se på den effektive renten fremfor den nominelle.

Sammenligne lån – gir det et riktig bilde?

Når du skal søke om et lån, kan det være mye penger å spare i å sammenligne ulike tilbud. Det vil også kunne være lønnsomt å søke hos flere aktører slik at det blir en konkurranse om deg som kunde. Markedet er svært konkurransestyrt, noe du kan dra nytte av.

Tips: Se alle forbrukslån med lav rente.

Sammenlign alltid den effektive renten

Det er likevel verdt å nevne at det å sammenligne tilbudene kun basert på den effektive renten ikke vil kunne gi et helhetlig og riktig bilde. Sammenligningen vil kun gi et inntrykk av hva du kan få, men ikke den faktiske avtalen. I realiteten kan du ende opp med en høyere eller lavere rente enn priseksemplene gir deg. Dette avhenger av nemlig din økonomiske situasjon.

Å sammenligne lånetilbud vil likevel kunne gi deg en mulighet til å luke vekk aktørene du ikke ønsker å benytte deg av. Sørg likevel for at du er klar over hvilke faktorer som vil påvirke renten for det lånet du søker om.

Hva påvirker renten?

Når du søker om et lån, er det flere faktorer som spiller inn på hvilken rente du får.

Dette gjelder blant annet hvor lang tid du ønsker å bruke på nedbetalingen. En lang nedbetalingsperiode gir lavere kostnader og effektive renter. Lånet vil derimot koste deg mer totalt, da du betaler renter og gebyrer over en lenger periode.

Med en kort nedbetalingstid vil du derimot gå høyere månedlige kostnader, men lånets totale kostnader vil være lavere.

Nedbetalingstiden vil ha en påvirkning på hvor store de effektive rentene blir. En lang nedbetalingsperiode vil gi lavere effektive renter ettersom dem da fordeles over en lengre tidsperiode.

Vurdering av risiko

En annen faktor som er med på å påvirke renten er kredittscoren din. Dette er særlig gjeldende for usikret gjeld som i seg selv har en høy rentesats.

Enkelt forklart kan vi si at jo høyere kredittscore du har, dess mindre risiko utgjør du for banken. Det vil derfor være tryggere for banken å låne ut penger til deg. Har du derimot en lavere kredittscore, gir dette et signal om en høyere risiko. Da vil også banken sette renten høyere.

Hvordan beregnes kredittscoren?

Det er flere faktorer som er med på å påvirke kredittscoren din, som;

  • Alder.
  • Formue.
  • Arbeidssituasjon.
  • Flyttemønster.
  • Gjeld.
  • Eventuelle betalingsanmerkninger.

Det er en individuell vurdering av disse faktorene som til sammen danner grunnlaget for kredittscoren din.

Lesetips: Se også forklaringen til Sbanken’s forklaring på nominell og effektiv rente.

Oppsummering

  • Den nominelle renten er hva banken tar betalt for å låne ut penger.
  • Effektiv rente inkluderer nominell rente pluss alle ekstra gebyrer. Den effektive renten gir et mer riktig bilde over hva lånet vil koste.
  • De totale kostnadene påvirkes av rentenivå og nedbetalingstid.
  • Renten settes etter en individuell vurdering av din økonomiske situasjon.