Kostnader og gebyrer på forbrukslån

Fordi det ikke kreves sikkerhet med et forbrukslån, tar bankene en høyere risiko, noe som vises på kostnadene låntaker betaler. Kostnader og gebyrer forbundet med et forbrukslån inkluderer rente, etableringsgebyr, termingebyr, fakturagebyr og eventuelle andre kostnader.

Hvorfor er det dyrere med forbrukslån?

Siden banken ikke får sikkerhet for lånet tar de økt risiko, og denne risikoen er det du som låntaker som betaler for, i form av økte renter. Nominell og effektiv rente er derfor høyere enn på blant annet bolig- og billån. Samtidig er et forbrukslån rimeligere enn smålån og kredittkort.

Vilkår og betingelser

Bankene og de finansielle foretakene har ulike betingelser for å godkjenne ene lånesøknaden. Dette er knyttet til blant annet alder, inntekt, eksisterende gjeld, betalingshistorikk og flyttemønster. En samlet vurdering av disse kriteriene utgjør kredittsjekken og beregningen av din kredittscore. Det er denne scoren som avgjør om du får tilbud om lån, og hva kostnadene dine vil bli.

Nominell og effektiv rente

Kostnadene knyttet til det å låne penger dikteres i stor grad av rentene. De nominelle rentene er hva banken tar betalt for å låne ut penger. Mens den effektive inkluderer alt av gebyrer og ekstra kostnader, som termingebyr og etableringsgebyr.

Hvor mye den nominelle og effektive renten ligger på varierer fra tilbyder til tilbyder, og det er din personlige økonomi som avgjør hvilken sats du får. På generelt grunnlag kan vi si at den nominelle renten varierer fra 4,9-23,44 %, mens den effektiv varier fra 5,1-48,9 %.

Hvor høye eller lave de effektive rentene blir avhenger av gebyrene du må betale, og hvor lenge du betaler på dem. Et lån med lang nedbetalingstid har lavere effektive renter, da etableringsgebyret fordeles over flere terminer. Har lånet kortere nedbetalingstid blir de effektive rentene høyere, samtidig går de totale kostnadene ned.

Tips: Les mer om forskjellen på effektiv og nominell rente.

Låneeksempel 1

150 000 kr o/5 år, nominell rente 7,9 %, effektiv rente 9,21 %, kostnad 36 149 kr, totalt 186 149 kr.

Låneeksempel 2

150 000 kr o/3 år, nominell rente 7,9 %, effektiv rente 9,41 %, kostnad 21 781 kr, totalt 171 781 kr.

Etableringsgebyr

Når du tar opp et lån må du betale et etableringsgebyr. Dette er en fast sats satt av tilbyder, og påvirkes ikke av din egen økonomi. De fleste tilbydere har en fast sats uavhengig av lånebeløp, mens andre har en sats som varierer ut i fra lånebeløpet.

Satsen varier fra 0 til 1 990 kroner, avhengig av hvilken tilbyder du søker om.

Termingebyr

Et termingebyr, hos enkelte kalt administrasjonsgebyr, er et beløp du betaler hver termin. Normalt har et forbrukslån 12 terminer per år, og kan ha maksimalt 60 terminer om lånet ikke brukes til refinansiering. Terminbeløpet er fastsatt av lånetilbyder, og varier fra 0 til 100 kroner.

De fleste banker har et fast beløp uavhengig av fakturametode, men enkelte har valgt å variere gebyret ut i fra om faktura sendes per post, e-faktura eller AvtaleGiro.

Fakturagebyr

Selv om enkelte banker har terminbeløp fastsatt av faktureringsmetode har de fleste fortsatt et fast terminbeløp og ekstra kostnader for faktura. Ønsker du å få faktura tilsendt i posten vil du derfor bli belastet et ekstra gebyr på 39 til 89 kroner, noe som kan gi økte lånekostnader. Å få lånet tilsendt på e-faktura eller opprette en AvtaleGiro koster ingenting ekstra.

Andre kostnader

I tillegg til faste kostnader kan det tilkomme andre variable kostnader på forbrukslån. Dette kan for eksempel være gebyr om du ber om avdragsfrihet. Ved forsinket betaling vil du bli belastet et purregebyr samt forsinkelsesrenter. I tilfelle ved inkasso kommer det inkassosalær pluss forsinkelsesrenter.

Oppsummering

  • Har høye renter på grunn av risiko
  • Renten fastsettes etter en individuell vurdering av din økonomi
  • Når du inngår en låneavtale må du betale etableringsgebyr
  • Etableringgebyret fastsettes av den aktuelle tilbyderen
  • Termingebyr belastes hver måned og er fastsatt av tilbyder