Forbrukslån eller kredittkort?

Her forklarer vi noen forskjeller og likheter mellom kredittkort og forbrukslån. Et kredittkort kan passe best om du trenger et mindre lån innenfor en veldig kort tidsperiode. Et forbrukslån kan være mer passende om du trenger et større lån over en lengre periode.

Kredittkort – forskjellig fra et vanlig bankkort

Et kredittkort kan, på lik linje som et vanlig bankkort brukes til å handle varer og tjenester, både fysisk og via nett. Det skiller seg derimot fra et ordinært bankkort ved at man her har muligheten til å utsette betalingen på det man har kjøpt. Man låner dermed pengene frem til man har muligheten til å betale dem tilbake.

Denne formen for lån er i Norge vanligvis rentefritt de første 30 til 52 dagene.

Man kan velge selv om man ønsker å betale ned hele beløpet eller deler av benyttet kreditt hver måned. Deles beløpet opp må man betale et minstebeløp – dette beløpet er vanligvis 300 kroner eller 3 % av benyttet kreditt. Det er viktig å være oppmerksom på at det ved å dele opp nedbetalingen i mindre månedlige beløp, vil renter påløpe av resterende beløp.

Slike renter er ofte høyere og mer kostbare sammenlignet med eksempelvis forbrukslån. Det er ikke uvanlig at et kredittkort har en effektiv rente på mellom 18-27%.

Alle kredittkort har en maksimal kredittgrense. Denne grensen er bestemmende for hvor mye man kan handle for med sitt kort. Kredittgrensen fastsettes av tilbyderen av kortet. Den baseres på deres vurdering av vedkommendes inntekt og betalingsevne. Normalt er kredittgrensen i Norge mellom 50 000 og 150 000 kr.

Fordeler ved bruk av kredittkort

En av de største fordelene med kredittkort er eventuelle bonuspoeng og cashback fordeler du kan oppnå ved bruk.

Kredittkort kan ha en rekke fordeler – blant annet økt sikkerhet ved netthandel og gratis reiseforsikring, rabatter og opptjening av bonuspoenger.

#1. Økt sikkerhet ved netthandel

Det anbefales ofte å bruke kredittkort ved netthandel. Årsaken til dette er den ekstra sikkerheten dette gir dersom man skulle være så uheldig å bli utsatt for svindel og useriøse aktører på internett. Skulle dette skje vil leverandøren av kredittkortet ta seg av dette, og du sitter trygt igjen uten å måtte betale.

#2. Rabatter og fordelsprogrammer

Flere leverandører av kredittkort tilbyr en rekke ulike rabatter og fordelsprogrammer til kundene sine. Slike fordeler kan være rabatter og tilgang til eksklusive tilbud på kulturarrangementer, butikker, hoteller og drivstoff.

Noen tilbyr også gratis reiseforsikring, forsikring på leiebil og avbestillingsforsikring som en del av sine kredittkorttjenester.

Ulemper med kredittkort

Kredittkort har høye renter og passer dermed best om du skal ta opp et kortsiktig og lite lån.

#1. Høye renter

Den største ulempen med kredittkort er at renten på kortet er høy dersom man benytter seg av kreditten utover den rentefrie perioden.

Det er ikke uvanlig at et kredittkort har en effektiv rente som overstiger 25%. Dette er høyt selv i forhold til forbrukslån.

#2. Høye gebyrer

I tillegg har flere kredittkort også en del gebyrer som fort kan utgjøre en stor del av eventuell lånesum.

Hvem passer kredittkort for?

Kredittkort passer for de som har ryddig økonomi, og som evner å betale kredittkortgjelden når fakturaen kommer, eller som evner å lage sin egen nedbetalingsplan. Det passer også for de som ønsker et relativt lite og kortsiktig lån.

Forbrukslån

I likhet med kredittkort er forbrukslån en form for lån hvor man slipper å stille noe som sikkerhet for lånet. Med dette menes at det ikke foreligger noe panteobjekt i relasjon til lånet, som gir utlåner sikkerhet med hensyn til å få tilbake pengene hvis låntaker ikke skulle greie å betale ned lånet. Dette skiller seg for eksempel fra et boliglån, hvor banken tar pant i huset dersom lånet ikke nedbetales i henhold til gitte vilkår.

Til forskjell fra kredittkort, har forbrukslån som oftest lavere renter sammenlignet med kredittkort.

Fordeler og ulemper med forbrukslån

Som for kredittkort, finnes det også ulike fordeler og ulemper ved bruk av forbrukslån. Dette omfatter blant annet tryggere rammer i form av nedbetalingsplan og større frihet i forhold til nedbetalingstid.

Rask tilgang til kreditt når det er nødvendig

Forbrukslån kan gi rask tilgang til kreditt uten mye administrasjonsarbeid. Dette kan være til god hjelp om for eksempel vaskemaskinen slutter å virke eller du finner et gunstig tilbud på ny sofa eller en etterlengtet ferietur.

For noen kan også et forbrukslån være helt avgjørende i mer kritiske situasjoner, for eksempel i forbindelse med endret livssituasjon, som skilsmisse eller sykdom.

Over middels rente, men lavere enn på kredittkort

Den største ulempen med et forbrukslån er den relativt høye renten om man sammenligner med for eksempel et boliglån. Rentene på et forbrukslån varierer fra ca. 5% til 20%. Renten er allikevel gjennomsnittlig langt lavere enn på et kredittkort.

Så hva skal man velge, forbrukslån eller kredittlån?

Sett deg inn i fordelene med forbrukslån og kredittkort før du tar et valg.

Hvis behovet er et større pengebeløp (over 75 000 kr) over en lengre tidsperiode, kan et forbrukslån være et bedre alternativ sammenlignet med kredittkort. Er beløpet derimot relativt lite og innenfor et kort tidsrom, er det anbefalt å velge kredittkort.

Årsaken til dette er at etableringsgebyret ved kortsiktige forbrukslån, vil kunne utgjøre en meget høy andel av lånekostnadene.

Dette unngås ved bruk av kredittkort som har en rentefriperiode. Til sist er det viktig å huske på at det raskt kan påbeløpe høye rentekostnader ved bruk av kredittkort.

Sett deg inn i fordelene og ulempene

Når det kommer til økonomi er det lett å gå seg vill i jungelen av alle de alternativer og muligheter som finnes innenfor dette feltet.

Uansett om man velger å ta opp et forbrukslån eller å søke om kredittkort, er det veldig viktig at man tar seg tid til å sette seg godt inn i de ulike fordelene og ulempene ved hvert av de to alternativene.

Man må også forsikre seg om at man er kjent med betingelsene og kravene som de ulike tilbyderne stiller til låntager. På denne måten kan man unngå uforutsette og uheldige konsekvenser for seg selv og sin økonomi.

Kort oppsummert

Avslutningsvis kan kredittkort og forbrukslån, og deres ulike fordeler og ulemper kort oppsummeres som følger;

Kredittkort:

  • Som et vanlig bankkort, men med mulighet for utsatt betaling
  • Rentefritt første 30 til 52 dager, deretter påløpende rentekostnader
  • Økt sikkerhet ved netthandel
  • Ulike rabatter og fordelsprogrammer
  • Anbefalt for mindre beløp over en kort periode
  • Godt valg for dem som ønsker lave og kortsiktige lån

Forbrukslån:

  • Lån uten sikkerhet – ingen krav til pant i bolig eller lignende
  • Høyere rentekostnader sammenlignet med boliglån, men lavere enn kredittkort
  • Nedbetalingsplan som sikrer tryggere rammer
  • Passer for dem som ønsker et større lånebeløp over en lengre tidsperiode.