Hurtiglån på dagen

Vi ønsker ikke å bruke mange timer og dager på å vente på svar på lånesøknader, vi vil helst at ting skal skje fort. Dette er en av grunnene til at hurtiglån oppstod, men det er litt uklarhet rundt hva dette faktisk innebærer. Her får du mer informasjon om hurtiglån, hvilke betingelser du kan forvente og hvilke alternativer for finnes.

Kort om hurtiglån

Hurtiglån er ikke en offisiell betegnelse på et eget låneprodukt, men en betegnelse på lån man kan få innvilget hurtig. Flere banker bruker dette på lån hvor alt fra søknad til utbetaling skjer relativt raskt. Forbrukslån og kredittlån er eksempler på lån som kan regnes som hurtiglån.

Siden hurtiglån ikke er en offentlig godkjent betegnelse er det opp til hver enkelt aktør å avgjøre hva de regner som hurtiglån. Noen fellestrekk finnes derimot, som at:

 1. Søknaden er heldigital og kan behandles raskt.
 2. Det ikke stilles noen krav til sikkerhet.
 3. Lånebeløpet er lavere.
 4. Det er relativt kort nedbetalingstid.
 5. Både nominelle og effektive renter er høye.
 6. Lånet kan brukes etter eget ønske.

Hurtiglån på dagen

Formålet med hurtiglån er at pengene skal være tilgjengelig på konto så raskt som mulig. Flere snakker om lån på dagen, men dette er ikke nødvendigvis alltid en mulighet. Du kan søke om og få svar på søknaden på dagen, men fra søknaden er innvilget kan det ta tid før du mottar pengene. Låneavtalen skal signeres, signaturen skal verifiseres og lånet skal utbetales til din konto.

Har du søkt på riktig tidspunkt på dagen og vært rask med å signere papirer, er det en mulighet for at pengene står på konto samme dag. Men for de fleste vil det ta mellom 1–3 virkedager fra låneavtalen er signert til pengene står på konto.

Dette gjelder like mye for forbrukslån som for hurtiglån.

Tips: Se også vår artikkel om blancolån: billigsteforbrukslån.com/blancolån

Hvordan søke om hurtiglån

Et av kjennetegnene til hurtiglån er at søknadsprosessen er rask. Du søker digitalt på nett, søknaden behandles automatisk med digitale løsninger, og du kan få svar på søknaden bare sekunder etter at den ble sendt.

Dette gjelder når du søker hos en enkelt aktør. Siden det er flere som tilbyr hurtiglån er det viktig å sende søknader til flere banker. Grunnen er enkel: Du kan redusere kostnader. Når du søker om lån hos flere skaper du en konkurranse om deg som lånekunde. Dette gjør at bankene må tilby bedre renter og vilkår enn hva konkurrenten tilbyr for å sikre seg deg som kunde.

Bankene vurderer også søknader etter egne kriterier, som alder og inntekt, så ved å søke hos flere tilbydere samtidig øker du sjansen for å få innvilget søknaden om hurtiglån. Den enkleste og raskeste måten å søke om flere hurtiglån samtidig er ved å bruke en lånemegler.

Kredittsjekk på hurtiglån

Når du søker om lån, uavhengig av hvilken type lån det er snakk om, blir det utført en kredittsjekk av deg. Hvor raskt lånesøknaden kan behandles avhenger av kredittsjekken og påfølgende kredittscore. Har du dårlig score blir søknaden automatisk avslått, har du god score blir den innvilget. Ligger du midt på treet vil søknaden bli behandlet manuelt i tillegg, og det tar lenger tid å få svar.

Det er ikke mulig å søke om lån uten kredittsjekk. Grunnen er veldig enkel, det handler om sikkerhet. Bankene vil ikke låne ut penger til noen som ikke har betjeningsevne. Og de som ikke har betjeningsevne skal ikke bli utsatt for økonomisk ruin på grunn av hurtiglån.

Har du aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger vil du få avslag på søknad om hurtiglån. For å få innvilget lån må du derfor betale ut disse først.

Kredittsjekk brukes ikke bare for å vurdere om du har betalingsevne. Bankene tar også utgangspunkt i denne når de vurderer hvor mye lån du kan få innvilget og hvilken rente de kan tilby.

Betingelser hurtiglån

Når vi snakker om betingelser på lån er det i hovedsak renter, gebyrer og nedbetalingstid vi viser til. Siden hurtiglån er lån uten sikkerhet er rentene høyere enn på for eksempel billån og boliglån. Dette er fordi banken kompenserer for manglende sikkerhet ved å kreve høyere renter.

Renter

Hvilken nominell rente du får tilbud om avhenger av kredittsjekk og lånebeløp. Kommer du godt ut av kredittsjekken og har en god kredittscore får du tilbud om lavere rente enn i motsatt tilfelle. Lavere lånebeløp gir samtidig høyere rente enn høye lånebeløp.

Den effektive renten er de faktiske kostnadene på lånet. Disse inkluderer både gebyrer og nominelle renter, og er derfor høyere enn nominelle renter. Når du skal sammenligne lånetilbud er den effektive renten en faktor du må se på, da den viser hvor mye lånet vil koste deg.

Gebyrer

Når det kommer til hurtiglån er det to gebyrer vi snakker om: Etableringsgebyr og termingebyr.

Etableringsgebyr er et gebyr du betaler når du etablerer et låneforhold i banken. Dette må betales hver gang du inngår en ny låneavtale, og gebyret legges på det totale lånebeløpet. Hvor høyt gebyret er avhenger av banken og hvilken sats de har.

Termingebyr er et gebyr du betaler ved hver termin. På hurtiglån er det tolv terminer per år, så dette gebyret kommet månedlig. Gebyret er inkludert i dine faste avdrag, og utgjør mellom 50 til 100 kroner, avhengig av banken.

Det er banken selv som avgjør hvor høye gebyrer de skal ha, så her er det store forskjeller.

Nedbetalingstid

Maksimal nedbetalingstid på lån uten sikkerhet er fem år. På hurtiglån kan du derimot oppleve å ha maksimal nedbetalingstid på tolv måneder eller to år, noe avhengig av banken du har lån hos.

Når du søker om lån velger du selv hvilken nedbetalingstid du ønsker, men banken kan velge å tilby en kortere eller lengre nedbetalingstid enn dette. Husk at hurtiglån har en fleksibel nedbetaling, uavhengig av avtalt nedbetalingstid. Det betyr at du kan betale ned raskere enn avtalt ved å gjøre ekstra innskudd.

Sammenligne lånetilbud

Når du skal sammenligne ulike tilbud om hurtiglån er det vilkår og betingelser du må se på. Sammenlign rentesatser, gebyrer, nedbetalingstid og totale kostnader. Ved å sammenligne lånetilbud kan du finne det lånet som har de beste vilkårene og dermed er det rimeligste.

Mange henger seg opp i rentene når de skal sammenligne. Ja, det er viktig å se på både nominelle og effektive renter, men alt handler ikke om renter. Ikke velg lånetilbud kun basert på at det har lavere rente. Hvis dette lånetilbudet har to års lengre nedbetalingstid blir det totalt sett dyrere. Se på renter og totale kostnader sammen, slik finner du det billigste og beste hurtiglånet.

Forskjellen på hurtiglån og forbrukslån

Det er i hovedsak ikke store forskjeller på hurtiglån og forbrukslån. Begge har de samme rammene til lånebeløp og nedbetalingstid, men bankene kan sette egne kriterier knyttet til rask behandling.

Forbrukslån har en låneramme på maksimalt 600 000 kroner, men flere banker setter grensen på 50 000 kroner på hurtiglån. Dette er fordi det er mindre risiko knyttet til lavere lånebeløp, og det er ikke et like stort behov for lang nedbetalingstid.

Hurtiglån er på sin side også dyrere, siden rentene er høyere på lave lånebeløp. Du kan oppleve å få en effektiv rente på over 100 %, siden gebyrer også fordeles over en kortere periode. Har du flere lån fra før, er det derfor mer lønnsomt å søke om forbrukslån for å refinansiere enn å søke om hurtiglån for å dekke akutte kostnader.

Refinansiering av hurtiglån

Å betale ned på flere lån samtidig er uøkonomisk. Du betaler mer i renter og gebyrer, har mindre igjen til avdrag, og bruker lenger tid på nedbetaling av gjelden. Har du ett eller flere hurtiglån fra før er du tjent med å refinansiere.

Når du refinansierer et lån tar du i praksis opp et nytt lån, i dette tilfellet et refinansieringslån uten sikkerhet. Lånet brukes til å nedbetale all annen gjeld, slik at du kun har et lån å forholde deg til.

Har du tidligere brukt 5 000 kroner i måneden på å betjene fem lån, kan du nå bruke 5 000 kroner på å betjene ett lån. Dette betyr mer til avdrag og nedbetaling, og mindre til renter og gebyrer.

Fordeler med hurtiglån

 1. Rask behandling av lånesøknaden.
 2. Pengene er tilgjengelige på konto i løpet av få dager.
 3. Kan brukes til det du trenger her og nå.
 4. Heldigital søknad som gjør søkeprosessen enkel.
 5. Har en kort nedbetalingstid.

Ulemper med hurtiglån

 1. Høye nominelle og effektive renter.
 2. Kortere nedbetalingstid enn forbrukslån.
 3. Blir dyrere totalt enn utsatt betaling eller bruk av kredittkort.
 4. Uoversiktlig hvis du har mange hurtiglån.

Oppsummering

 1. Hurtiglån brukes som betegnelse på lån som kan innvilges raskt.
 2. Det er ingen krav om sikkerhet, og lånet fungerer i praksis som et forbrukslån.
 3. Lånet kan brukes slik man selv ønsker.
 4. Det har høye renter og gebyrer, samt kort nedbetalingstid.
 5. Søk om hurtiglån fra flere banker samtidig og husk å sammenligne lånetilbud.