Fordeler og ulemper med forbrukslån

Det er knyttet både fordeler og ulemper til forbrukslån. Her vil du finne en oversikt over noen av de viktigste positive og negative faktorene.På den måten vil du få et mest mulig helhetlig bilde og kan tenke deg grundig om før du bestemmer deg for om du vil ta opp et forbrukslån eller ikke.

Fordeler ved forbrukslån

#1. Ingen sikkerhet

Et forbrukslån er lett tilgjengelig ettersom det ikke kreves pant i verken bil, hytte, bolig eller annen fast eiendom eller løsøre. Dermed behøver du ikke å være huseier, ha bil eller være i besittelse av en annen formuesgjenstand for å få lån. Ved lån med sikkerhet kan bank eller finansinstitusjon selge eiendommen din dersom du ikke betaler. Dette er altså ikke tilfelle ved forbrukslån.

#2. Raskt svar

Det er lite papirarbeid ved søknad om forbrukslån. Ingen dokumenter behøver å tinglyses. Det eneste du normalt behøver å legge ved, er selvangivelse. Utlåner får ellers den nødvendige informasjonen ved å foreta en kredittvurdering. Dersom denne er tilfredsstillende, får du søknaden innvilget. I alle tilfelle kan du forvente raskt svar. Som regel i løpet av noen få dager.

Tips: Les også vår artikkel om forbrukslån på dagen her: billigsteforbrukslån.com/lån-på-dagen/

#3. Rask utbetaling

Ettersom det ikke kreves sikkerhet i form av eiendom, kjøretøy eller annen formuesgjenstand, er også saksbehandlingen og prosessen med utbetaling raskere. På grunn av regelverket utbetales ikke pengene samme dag. Som regel tar det to til tre dager noe som uansett er langt raskere enn for eksempel boliglån eller billån.

#4. Gunstigere enn kredittkort

De fleste kredittkort har en rentefri periode på inntil 45 dager. Betales ikke kredittkortgjelden innen forfall, blir rentene svært høye. Dessuten stiger de jo lengre tid som går. Rentene på et forbrukslån vil nesten alltid være langt lavere enn rentene på en gjeld på kredittkortet. Dette gjelder særlig hvis kredittkortgjelden ikke betales i løpet av to måneder.

#5. Smart refinansiering av kredittgjeld

Har du gjeld som følge av manglende betaling av kredittgjeld, kan forbrukslån være en god løsning. Gjeld på kredittkortet kan som nevnt i forrige avsnitt, ha svært høye renter. Dette bør du derfor refinansiere og tilbakebetale med et forbrukslån. Sannsynligheten er stor for at rentene på forbrukslånet er lavere enn rentene på kredittkortet.

#6. Rentene kan bli lave

Bankene og finansforetakene gjør en individuell vurdering av hver søknad og fastsetter blant annet rentenivået etter dette. Er din betalingsevne og kredittscore blitt vurdert som høy, kan du også regne med gunstige rentebetingelser. Det betyr at to personer som søker om å låne det samme beløpet, kan kan vesentlig forskjellige rentebetingelser. Rentene kan variere så mye som fra 5% til 25%.

Tips: Se også vår artikkel om forbrukslån lav rente.

#7. Fleksibel nedbetaling

Alle forbrukslån har en nedbetalingsplan med faste avdrag. Du velger likevel selv om du vil betale tilbake raskere enn det planen for nedbetaling tilsier. Dersom du ønsker, kan du også innfri lånet på dagen. Da slipper du naturligvis høye renter. I Norge er det dessuten lovbestemt at flere avdrag kan betales samtidig. Det betyr at du kan betale flere avdrag hvis du skulle få penger til overs en måned. Dermed reduserer du samtidig rentekostnadene, for jo raskere lånet nedbetales, desto lavere blir rentene.

#8. God kriseløsning

Uforutsette utgifter kommer uanmeldt. Hvis bilen havarerer samtidig som vaskemaskinen går i stykker og tannlegeregningen blir høyere enn antatt, kan et forbrukslån være en praktisk løsning. Pengene kommer raskt på konto, og vil hjelpe deg med å komme ut av den verste knipa.

#9. Større frihet

Det er ingen føringer eller restriksjoner på hva lånet skal brukes på. Har du gått med planer om å pusse opp kjøkkenet, foreta en lengre, eksotisk reise eller trenger et ekstra økonomisk løft i hverdagen? Det er ingenting i veien for å bruke pengene på dette. Utlåner krever ingen sikkerhet, og krever heller ikke at du forteller hva du ønsker lån til.

Ulemper ved forbrukslån

#1. Rentene kan bli høye

Forbrukslån kan ha høye renter. Et lån med pant, slik som bolig- eller billån, er for eksempel billigere.

Imidlertid må du til gjengjeld stille eiendommen eller bilen som sikkerhet for lånet, og utlåner har rett til å selge det ved manglende betaling. Ettersom banken eller finansselskapet ikke har garanti i eiendeler, innebærer dette en risiko for dem. 

Rentene er derfor høyere enn ved ordinære lån ettersom de fungerer som en form for sikkerhet. I likhet med alle andre typer lån må også forbrukslån betales innen forfall. Dersom betaling uteblir, sendes kravet videre til inkasso. 

Om heller ikke inkassoselskapet klarer å inndrive pengene, går det i siste instans til rettslig innkreving. Ved forsinket eller uteblitt betaling påløper svært høye renter, inkludert forsinkelsesrenter og purregebyr.

#2. Lett å glemme

Siden et forbrukslån er så lett tilgjengelig, er det også lett å glemme at pengene som brukes egentlig ikke er ens egne og må tilbakebetales. 

Dersom man har utfordringer med disiplinen, kan det føre til et ukontrollert pengeforbruk og gjeld man ikke kan betjene.

#3. Bør ikke brukes som egenkapital til boligkjøp

Har du planer om å kjøpe egen bolig og trenger egenkapital, er det ingen god idé og ta opp et forbrukslån for å få råd til dette. Årsaken er at forbrukslånet kan redusere boliglånets størrelse. I verste fall kan det føre til at du får avslag på boliglån.

Myter om forbrukslån

Mange mennesker går med den oppfatningen at forbrukslån kun er et lån for personer med dårlig økonomi som ikke får lån andre steder. Dette er ikke riktig. Enhver kan ha behov for ekstra penger en periode. Da er et forbrukslån en god løsning.

Krav til inntekt og kredittverdighet

Eksisterende gjeld, inntekt og betalingshistorie vil avgjøre om du får lånet og eventuelle vilkår. Dersom lånet innvilges, fastsettes vilkårene på bakgrunn av din kredittscore, eller kredittverdighet. Jo bedre score, desto bedre vilkår.

Det innebærer at en person med lav kredittverdighet som følge av gjeld, lav eller variabel inntekt og en lite fordelaktig betalingshistorikk, får dårligere vilkår i form av høyere renter. I verste fall blir søknaden avslått.

Unngå lave lånebeløp

Enkelte banker og utlånsinstitusjoner kan tilby lave lånebeløp på rundt 20 000 kroner, også kalt mikrolån. Dette bør unngås ettersom rentene kan bli svært ugunstige. Grunnen er at kostnadene til saksbehandling er høye, og disse vil utlåner ha dekket. Du kan risikere å måtte betale opp til halvparten av lånesummen i gebyrer og renter.

Les også: Vår artikkel om lån på timen her: billigsteforbrukslån.com/lån-på-timen/

Avslag ved betalingsanmerkninger

Pågår det en inkassosak mot deg, har du tidligere betalingsanmerkninger eller misligholdt lån før, vil du mest sannsynlig få avslag på søknaden din. Dette skyldes delvis at utlåner ikke ønsker å ta risikoen.

Dessuten har myndighetene lagt føringer i form av retningslinjer som alle utlånsinstitusjoner må følge. Disse er utarbeidet for at personer med sårbar økonomi ikke skal komme i et økonomisk uføre. En av reglene er at det i all hovedsak ikke skal lånes ut penger til personer som har betalingsanmerkninger.

Tips: Se også motty.no/artikler/forbrukslan/fordeler-ulemper

Søknadsprosessen

Dersom du har bestemt deg for å ta opp et forbrukslån, er søknadsprosessen rask og enkel. Den foregår i all hovedsak på nettet. Du må som regel oppgi følgende informasjon:

  • Personalia: Navn og fødselsdato
  • Barn og sivilstatus
  • Samlet inntekt
  • Eksisterende gjeld
  • Skal lånet brukes til refinansiering?

Når søknaden er sendt inn, vil banken eller finansforetaket foreta en individuell vurdering av din økonomiske situasjon og betalingsevne. Dersom du ikke har misligholdt lån tidligere, har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosak, kan du om kort tid forvente pengene på konto.