Billån uten sikkerhet

Et bilkjøp kan finansieres på ulike måter. Billån er den mest brukte metoden, men denne lånetypen krever at banken får ta pant i kjøretøyet. Enkelte aktører ber også om egenkapital. Mangler du egenkapital, eller ønsker å unngå pant i bilen, er billån uten sikkerhet en mulighet.

Kort om billån uten sikkerhet

Et billån uten sikkerhet er i hovedsak det samme som et forbrukslån. Du kan søke om en låneramme fra 5 000 til 600 000, og bruke pengene slik du selv ønsker. Med andre ord kan dette finansiere bilkjøpet, inkludert ekstra utstyr du måtte ønske.

Siden det ikke stilles krav om sikkerhet, har lånet en høyere rente sammenlignet med sikrede lån. Dette skyldes at banken tar en økt risiko ved å låne ut penger uten noen garanti for fullstendig nedbetaling. Nedbetalingstiden er også kortere, med sine fem år sammenlignet med åtte år.

Fordeler og ulemper

Som med alle andre lån har også billån uten sikkerhet sine fordeler og ulemper. Dette handler i hovedsak om de fleksible løsningene, og kostnadene som følger med usikrede lån.

Fordeler

 • Ingen krav om egenkapital.
 • Tas ikke pant i kjøretøyet.
 • Ingen krav om kaskoforsikring.
 • Fleksibel låneramme og nedbetalingstid.
 • Ingen tinglysningsgebyr.

Ulemper

 • Har høyere nominelle og effektive renter.
 • Kortere nedbetalingstid enn klassisk billån.

Tips: Les også om caravanlån i dette innlegget.

Tilbydere av billån uten sikkerhet

Dagens finansielle marked består av flere ulike tilbydere av usikrede billån. Dette er positivt for deg som låntaker, da du har flere muligheter. Med flere muligheter medfølger nemlig også en konkurranse om låntakerne.

For å utnytte konkurransen er det anbefalt å søke hos flere tilbydere. Dette kan du gjøre på to måter: sende inn søknad til alle aktuelle tilbydere, eller benytte en lånemegler.

Lånemegler

En lånemegler lar deg søke om lån hos flere tilbydere samtidig. Du sender kun inn én søknad, som megleren videreformidler til alle sine samarbeidspartnere. Dette skaper konkurranse om deg som låntaker, som kan bidra til at du får lavere rente og bedre vilkår.

Hva du faktisk får tilbud om avhenger imidlertid av din personlige økonomi. Hver enkelt bank gjør sin egen kredittvurdering, basert på blant annet alder, flyttemønster, nivå og stabilitet på inntekt de siste tre årene, i tillegg til betalingshistorikk. Kredittvurderingen legger grunnlaget for hvilken kredittscore du får.

Kostnader tilknyttet rente og gebyr

Når du tar opp billån eller andre lån, må du betale tilbake lånebeløpet i tillegg til renter og gebyrer. Bankene viser normalt to ulike satser, nominell rente og effektiv rente.

Nominell rente er hva banken tar betalt for å låne ut penger. Hvor mye du faktisk må betale varierer fra 4,9 % til 24,9 %. Det er din kredittvurdering og kredittscore som gir grunnlag for renten som tilbys.

Effektiv rente er på sin side en kombinasjon av nominelle renter og alle ekstra gebyrer. Den viser hva du faktisk betaler for lånet, og varierer fra 6 % til 50 % for billån uten sikkerhet.

I tillegg til rentene betaler du et etableringsgebyr når du oppretter en låneavtale. Også denne er forskjellig mellom de ulike aktørene, da alle har sine faste satser. Hvor mye du må betale avhenger derfor av hvilken bank du inngår avtale med. I gjennomsnitt ligger etableringsgebyr for usikret billån på 900 kroner, men varierer mellom 0 og 1 990 kroner.

Hver termin blir du også belastet et termingebyr eller administrasjonsgebyr. Dette er et gebyr banken tar for å ha lånet ditt. Her kreves det fra 0 til 100 kroner per termin, avhengig av tilbyder.

Vurdering av lånetilbud

Når du har søkt om billån uten sikkerhet og fått lånetilbud i retur, er det neste steget å sammenligne de ulike tilbudene. Ved å sammenligne kan du luke ut uaktuelle tilbud, og finne fram til det beste for deg.

Renter er noe av det viktigste å sammenligne, da det kan være store variasjoner mellom de ulike tilbudene. Det er også den effektive renten som avgjør hvor høye de totale kostnadene blir. Lav rente tilsvarer lavere totale kostnader sammenlignet med høy rente.

Mange velger å fokusere på den effektive renten når de sammenligner, men det er like viktig å se på den nominelle renten. Et godt tips er å finne ut hvor stor andel gebyrene utgjør. Dette finner du ut ved å ta effektiv rente minus nominell rente.

Eksempel: Effektiv rente 13,7 %, nominell rente 11,9 % – gebyrene utgjør 1,8 %.

Nedbetalingstid

Totale kostander påvirker også av lengden på nedbetalingstiden. Når du søker om og sammenligner lånetilbud, er det viktig å vurdere nedbetalingstiden. De fleste tilbydere vil innvilge ønsket nedbetalingstid, mens andre kan kreve en kortere eller lenger nedbetalingstid.

Det rimeligste lånetilbudet har lave nominelle og effektive renter, samt en kort nedbetalingstid. Hvis banken krever en lenger nedbetalingstid enn hva du søkte om, kan det lønne seg å vurdere andre tilbud.

Før du søker om billån uten sikkerhet

Å ha oversikt over din egen økonomi er viktig, spesielt når du skal søke om lån. Sett deg ned og gå gjennom inntekter og utgifter de siste tre til seks månedene for å få et realistisk bilde. Bruk disse opplysningene som utgangspunkt for å lage et budsjett. Da ser du hva pengene går til, og hvor mye du har å avse til nedbetaling av lån.

Hvis betalingsevnen ikke tilsvarer det du behøver for å betjene ønsket lån, kan du enklere se hvilke kostnader du kan kutte eller redusere. Har du mange strømmetjenester, kan få en bedre avtale på mobil, TV, internett eller strøm, kan du spare penger. Det vil igjen gi deg større rom til nedbetaling av gjeld.

Tips: Se også vårt innlegg om lån til førerkort.

Ny eller brukt bil?

Å velge den rette bilen kan være en stor utfordring. Det er mange hensyn å ta, både i henhold til personlig smak, behov og finansiering. En ny bil koster mer enn en brukt bil, og har et høyere verditap i begynnelsen. Nye biler taper omtrent 2030 % i verdi så snart den forlater forhandleren, mens bruktbiler allerede har hatt sitt største verditap.

Selv om en brukt bil koster mindre å kjøpe, kan de totale kostnadene rundt bilen bli høyere. Eldre biler har gått lenger, hatt mer slitasje, og har et større behov for reparasjoner enn en ny bil. Det er også ulike anbefalinger knyttet til forsikring når det kommer til nye og brukte biler. En nyere bil bør minst ha delkaskoforsikring. Om bilen derimot er eldre og har en verdi på under 100 000 kroner, kan ansvarsforsikring være nok.

Kostnader knyttet til bil

Innkjøp av bil og utstyr er en utgift, som ved bruk av lån fordeles utover hele nedbetalingstiden. En bil har imidlertid andre faste og sporadiske kostnader knyttet til seg. Dette er noe du må ta med i beregningene når du regner ut hvor mye bilen vil koste totalt sett.

Utgifter til bil inkluderer: 

 • Nedbetaling av lån.
 • Forsikring, inkludert trafikkforsikringsavgift.
 • Drivstoff.
 • Service og EU-kontroll.
 • Ekstrautstyr til lading ved kjøp av elbil.

Selv om enkelte utgifter bare betales én eller to ganger i året, gjør du lurt i å sette av midler hver måned. Da har du beløpet tilgjengelig, og slipper en ekstra stor utgift den gjeldende måneden.

Tips: Se også Lea Bank sitt billån uten sikkerhet.

Oppsummering

 • Lån uten sikkerhet kan benyttes til kjøp av bil.
 • Det stilles ingen krav til egenkapital, og det tas ikke pant i kjøretøyet.
 • Rentene på denne typen lån er høyere, da bankene tar en økt risiko.
 • Sett opp et budsjett før du søker om billån for bedre oversikt.
 • Sammenlign lånetilbud før du signerer en avtale.
 • Vurder nøye hva bilen vil koste før du kjøper den.
 • Invester i en bil du kan ha i flere år.
 • Sjekk alltid om bilen du kjøper har noen heftelser.