Privatlån

Hvis du har behov for å låne penger, men ikke kan stille med sikkerhet, er privatlån et alternativ. Det finnes flere tilbydere å velge mellom, og det er stor variasjon i kostnader. Her får du mer informasjon om privatlån og hvordan du finner det rimeligste tilbudet.

Hva er privatlån?

Privatlån er et lån uten sikkerhet som fungerer på samme måte som et forbrukslån. Det er ikke krav om sikkerhet eller egenkapital, og få betingelser når det kommer til bruksområde. Lånet er dyrere enn lån med sikkerhet, men gir fleksibilitet og er mer tilgjengelig.

Når du søker om privatlån er det kun din egen økonomi som avgjør om du får innvilget lån eller ikke. Her er det ikke snakk om egenkapital, belåningsgrad eller pantesikring. Har du en stabil økonomi og kommer godt ut av kredittsjekken bør du få lånetilbud. Du kan få tilbud om lån selv med middelmådig økonomi, men da med andre betingelser.

Tips: Se også vår forside hvor du kan sammenligne privatlån og billigste forbrukslån: billigsteforbrukslån.com/

Forskjellen på private lån og privatlån

Begrepene privatlån og private lån er svært like, men lånene er vidt forskjellige. Et privatlån er et lån du tar opp i banken. Det kommer med en fast nedbetalingstid og rentene kan settes opp og ned i henhold til styringsrenten.

Private lån er et lån fra en privatperson, gjerne venner eller familie. Å låne penger privat kan være en gunstig løsning, da både renter og nedbetalingstid avtales dere imellom. Du kan låne penger helt rentefritt, hvis långiver er enig i dette. Hvis du skal betale renter må dette opplyses om på skattemeldingen til både låntaker og långiver.

Velger du å låne penger privat anbefaler vi å skrive en formell låneavtale. Ved å gjøre dette er begge parter sikret om det skulle oppstå uenigheter rundt lånet.

Hva kan privatlån brukes til?

Hovedregelen er at privatlån kan brukes slik du selv ønsker. Det finnes imidlertid to unntak: Lånet kan ikke brukes som egenkapital ved kjøp av bolig, og du kan ikke låne penger til pengespill. Utover dette bestemmer du helt og holdent selv hvordan de lånte pengene skal brukes.

Siden privatlån har en høy rente er det anbefalt å ikke bruke pengene på rent forbruk. Hvis du trenger penger til forbruk, som shopping og ferieturer, er kredittkort et bedre alternativ. Dette gjelder derimot kun om du kan betale tilbake innen kort tid,

Anbefalt bruksområde for privatlån er:

  1. Oppussing av bolig for å øke boligens verdi
  2. Høye uforutsette utgifter som ikke kan utsettes
  3. Refinansiering av dyr kredittgjeld

Låneramme og nedbetalingstid

Hvor mye du kan låne avhenger av din egen økonomi og hvor mye gjeld du har fra før, samt hvilken bank du søker hos. Noen banker har en låneramme på inntil 250 000 kroner, andre opptil 500 000 eller 600 000 kroner. Det maksimale du kan låne uten sikkerhet er 600 000 kroner.

Nedbetalingstiden er fleksibel, noe som vil si at du selv bestemmer hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Søker du om lån til forbruk er maksimal nedbetalingstid fem år. Har du derimot søkt om privatlån for refinansiering er maksimal nedbetalingstid 15 år.

Siden rentene og gebyrene på privatlån er høyere anbefaler vi en kort nedbetalingstid. Ved å korte ned nedbetalingstiden vil du få lavere totale kostnader, selv om den effektive renten blir noe høyere.

Renter privatlån

Når du låner penger av banken tar den betalt via renter. Lån med sikkerhet, som boliglån, har en lavere rente. Dette er fordi bankene da har sikkerhet for lånet og i ytterste instans kan kreve at boligen selges for å få tilbake pengene sine. Rentene for privatlån er høyere, siden banken da ikke tar pant i bolig eller annen fast eiendom.

Hvor høye renter du må betale avhenger av kredittscoren din. Har du høy score får du tilbud om lavere rente, og om du har lav kredittscore blir renten høyere. Det er ikke unormalt med en nominell rente på 10 % eller mer. Den effektive renten ligger gjerne fra 12 % og oppover med dagens rentenivå.

Tips: Se vår artikkel med oversikt over beste forbrukslån på denne siden.

Gebyrer og andre kostnader

I tillegg til rentene må du betale et etableringsgebyr når du inngår en låneavtale. Gebyret går til å dekke kostnadene knyttet til oppretting av kundeforhold hos banken. Dette gebyret betales kun én gang, og legges til den totale lånesummen. Hvor høyt gebyret er avhenger av banken du inngår avtale med, og i noen tilfeller hvor mye lån du tar opp.

I tillegg til etableringsgebyr blir du belastet et termingebyr ved hver termin. For privatlån er det tolv terminer per år, det vil si at du betaler ned på lånet hver måned. Det finnes enkelte banker som ikke krever termingebyr, men de fleste har en sats på 50 til 100 kroner i måneden.

Gebyrer er noe bankene setter internt, og som det er muligheter for å forhandle om. Banker ønsker å ha deg som lånekunde, og vil kunne tilby deg lavere gebyrer for at du skal velge dem fremfor noen andre.

Hvordan søke om privatlån?

Søknad om privatlån sendes helt enkelt digitalt på Internett. Du kan velge om du vil søke hos en bestemt bank, bruke en låneportal eller en lånemegler. De ulike alternativene benytter den samme søknaden, men kan gi ulikt utslag.

Sender du søknad direkte til en bank er det kun denne banken som vurderer lånesøknaden. Søknaden vurderes kun opp mot deres interne kriterier, og det er større sjanse for å få avslag. Det er også vanskeligere å sammenligne tilbudet fra banken og eventuelle lånetilbud fra andre banker.

Velger du en låneportal får du oversikt over alle bankene du kan sende søknad til, og hvilke kriterier de har til låntakere. Det gjør det enklere å finne en bank du har mulighet for å få lån hos.

Om du søker via en lånemegler sendes søknad til alle bankene de samarbeider med. Søknaden vurderes av opptil et tyvetalls ulike banker, noe som gir større sannsynlighet for at du får tilbud om lån. Du kan også motta flere ulike tilbud og har muligheten til å sammenligne faktiske lånetilbud for å finne det beste alternativet.

Oppsummering

  1. Privatlån er et lån uten sikkerhet som kan brukes etter eget ønske.
  2. Du kan låne inntil 600 000 kroner og nedbetale lånet over fem år.
  3. Som lån uten sikkerhet har det høyere renter.
  4. Søknaden sendes digitalt, og det er anbefalt å bruke en lånemegler.
  5. Innhent flere lånetilbud for å sammenligne og finne det rimeligste alternativet.
  6. Sørg for at de månedlige kostnadene ikke overstiger hva du kan betale hver måned.