Hva er byggelån?

Bygging eller renovering av bolig er et kostbart prosjekt. Ønsker du å bygge drømmehjemmet, men mangler oppsparte midler kan byggelån være et alternativ. Lånet gir deg muligheten til å finansiere prosjektet, enten det er snakk om å bygge helt ny bolig eller hytte, totalrenovere boligen eller gjøre et tilbygg.

Utbetaling av byggelån

Byggelån er et lån som er tilrettelagt for å kunne finansiere et bygge- eller renoveringsprosjekt. Lånet er midlertidig, og gir deg tilgang til penger under byggeperioden. Byggelånet skiller seg fra andre lån ved at det ikke utbetales som en engangsutbetaling, men i takt med fremgangen på prosjektet. Dette gjør det mulig å betale entreprenører, kjøpe materialer, samt dekke andre utgifter man har i løpet av byggeperioden.

Slik fungerer byggelån

Byggelånet er midlertidig, og pengene utbetales etter hvert som prosjektet går fremover. Under byggeperioden betaler man kun renter og gebyrer på byggelånet. Når bygget er ferdig gjøres lånet om til et vanlig boliglån, og man begynner å betale ned på lånet i tillegg.

Vanligvis er det høyere rente på et byggelån. Derfor er det anbefalt å ha byggelån i en så kort periode som mulig, som tilsvarer kortest mulig byggeperiode. Under byggeperioden er det også normalt at man har god kontakt med långiver i forbindelse med utbetaling av lånet i takt med at byggingen går fremover. Långiver kan også komme på inspeksjon for å se at byggingen går fremover i henhold til planen.

For å få dekket utgiftene til entreprenør, materiale, fagarbeider og lignende må disse kostnadene godkjennes av långiver. Når kostnadene er godkjent, blir beløpet utbetalt direkte til entreprenøren i henhold til fakturaen.

Tips: Se også lån med sikkerhet i bolig her.

Hva trenger man for å søke byggelån?

Kravene for å søke byggelån kan variere fra långiver til långiver, men det er noen generelle krav de fleste følger:

 1. God betalingsevne: Långiver vil sette opp et budsjett og sjekke om du har evne til å betale lånet, samt om du har betalingsanmerkninger, ved å ta en kredittsjekk.
 2. Byggeplaner og budsjett: Du må legge frem en detaljert plan for byggingen, og en tidsplan. I tillegg må du ha satt opp et budsjett med estimerte kostnader for de forskjellige delene av byggingen. Jo mer detaljerte planer, dess enklere er det for långiver å vurdere søknaden.
 3. Tegninger, målinger og situasjonskart: Du må vise frem tegninger av planlagt bygg, og situasjonskart med målinger og avstander tegnet inn.
 4. Kontrakt: Du må ha vært i kontakt med et byggefirma og kunne vise til et utkast av en kontrakt, med informasjon om hvilke avtaler rundt byggingen som er inngått.
 5. Sikkerhet: Långiver vil kreve en sikkerhet for lånet, vanligvis vil det være i eiendommen du renoverer ellet tomten. I tillegg kan de kreve at du leverer en uttalelse fra en byggmester eller takstmann på antatt verdi etter byggingen.

Lånebeløp og kostnader 

Lånebeløpet man får tilbud om avhenger av byggeprosjektet. Skal man bygge en helt ny bolig, vil lånebeløpet tilsvare kostnadene ved å bygge boligen. Ved renovering eller påbygg tilsvarer beløpet det man selv har søkt om. Det er derfor viktig med kontroll på forventede kostnader, og å legge inn en buffer til uventede kostnader før du søker om lån.

Hva de faktiske kostnadene på byggelånet blir avhenger av nominell rente, etableringsgebyr og provisjon. Rentene belastes hvert kvartal, mens provisjonen er løpende. Hva du betaler i provisjon, regnes ut fra den lånerammen du har fått innvilget. Når boligen har fått ferdigattest blir lånet omgjort til boliglån, med tilhørende renter og gebyrer.

Fordeler og ulemper 

Før du velger å søke om byggelån er det viktig å sette seg inn i hvilke fordeler og ulemper som følger denne type lån.

Fordeler

 1. God oversikt og kontroll over utgiftene
 2. Lav risiko for at lånet brukes til annet enn byggeprosjektet
 3. Betaler ikke avdrag på lånet i byggeperioden, kun renter
 4. Ingen krav om egenkapital, men må stille med sikkerhet
 5. Mulighet for å få forsikring av bygg under oppføring

Ulemper

 1. Rentene og gebyrene er høyere enn på boliglån
 2. Strenge krav til pengebruk kan være begrensende

Alternativer til byggelån

Byggelån har faste rammer, og alle kostnader må godkjennes av långiver før de blir betalt. Ønsker du mer fleksibilitet til å gjøre endringer, finnes det andre lån du kan søke om. Privatlån via en låneformidler er et alternativ. Ved å benytte deg av et privatlån får du mer fleksibilitet, og kravene til sikkerhet og egenkapital er ikke like strenge.

Et forbrukslån kan også være et alternativ om beløpet er lite. Se her for en forbrukslån kalkulator.

Oppsummering

 1. Byggelån er designet for å finansiere byggeprosjekter, og kan brukes til nybygg, renovering og tilbygg.
 2. Du betaler ikke avdrag på lånet i byggeprosessen, kun renter og provisjon.
 3. Rentene på byggelån er høyere enn på boliglån, så kort byggeperiode er å foretrekke for å holde rentekostnadene nede.
 4. Når bygget står ferdig, vil byggelånet omgjøres til et tradisjonelt boliglån.
 5. For å få innvilget søknad om byggelån må du ha all dokumentasjon på plass, inkludert tegninger, situasjonskort, kontrakt med utbygger og finansieringsplan.
 6. Hvor mye lån du får innvilget avhenger av din personlige økonomi, samt kostnader knyttet til byggeprosjektet.
 7. Det er krav om sikkerhet for byggelån, men ikke om egenkapital.
 8. Ønsker du mer fleksibilitet, eller får avslag på byggelån, kan privatlån gjennom långiver være et alternativ.