Mikrolån på dagen

Et mikrolån er, som navnet antyder, et lån hvor du låner et lavere beløp. Dette er et lån uten sikkerhet, hvilket betyr at det ikke stilles krav til hva lånet kan brukes til. Som låntaker står du helt fritt. Maks beløp kan variere fra bank til bank, men vanlig størrelse på mikrolån er 10 000 kroner eller mindre. Mikrolån kalles også gjerne for smålån, og har mye til felles med et ordinært forbrukslån. Forskjellen er at renten vil være en del høyere ved mikrolån.

Nedbetalingstid på mikrolån

Nedbetalingstiden er ofte kort på et mikrolån, noe som er med på å forklare hvorfor renten er høy. I tillegg vil renten alltid være høy på usikrede lån. Den høye renten sikrer banken inntekt dersom du skulle misligholde lånet.

Som låntaker er det derfor viktig at du på forhånd forsikrer deg om at du vil klare de månedlige kostnadene før du takker ja til et mikrolån. Det er også viktig at du ikke låner mer penger enn du faktisk trenger.

Vanlige kriterier

Ikke alle søkere får innvilget lån, og mange banker avslår søknader. En seriøs långiver kredittsjekker søkere og stiller strenge krav til hvem som får låne. Kravene kan variere fra bank til bank. Kommer du ikke gjennom nåløyet hos én bank, er det mindre sannsynlig at andre banker vil gå god for deg. Det gjelder å vise seg så betalingsdyktig som mulig, noe du gjør ved å komme godt ut av en kredittsjekk.

Vanlige krav ved smålån og andre typer forbrukslån, inkluderer god fastlønn, minst tre år som norsk statsborger og null betalingsanmerkninger. Aldersgrenser kan også variere; noen lar 18-åringer låne, mens hos andre må du være 25. Vanligste aldersgrense er 23 år.

Som privatperson i Norge vil du ha muligheten til å få tatt en kredittsjekk helt gratis. Foruten vanlige krav stiller myndighetene krav til aktører som ønsker å innvilge lån til personer som ønsker å låne penger.

Tips: Se også hegrasparebank.no/lane/smalan#/

Finanstilsynets krav til bankene

Etter Finanstilsynets forskrifter plikter bankene å gjennomføre stresstest av søkernes økonomi. Det vil si at søkers økonomi må kunne tåle en eventuell renteøkning på 5 prosentpoeng. Innfrir ikke søker dette, får de avslag. I tillegg skal ikke søkers totale gjeldsbelastning være høyere enn 5 ganger årlig bruttoinntekt.

Dette gjelder ikke bare for usikrede lån, men for alle lån – inkludert disponibel kredittramme på kredittkort. Helst skal nedbetalingstid ikke overstige 5 år, dessuten skal rammekreditter omgjøres til nedbetalingslån.

Når det kommer til mikrolån, bør det ideelt nedbetales raskere enn 5 år, siden renten er såpass høy. Renten kan være godt over 100 %, faktisk over 1 000 % i noen tilfeller. Da gjelder det åpenbart å nedbetale lånet så fort som overhodet mulig. Det å bli ferdig med et mikrolån bør være første økonomiske prioritet hver måned. Disse lånene ble tidligere gjerne kalt for sms-lån, mens i dag søker du via datamaskinen eller smarttelefon. Sms-lån er ikke lenger lovlig.

  • Mikrolån betyr lavt lånebeløp og lav nedbetalingstid.
  • Effektiv rente kan i noen tilfeller være over 1000 %.

Mikrolån uten kredittsjekk?

En del søkere som ikke kommer seg gjennom nåløyet hos bankene, som stiller krav gitt av myndighetene, prøver å få innvilget mikrolån gjennom aktører som ikke foretar kredittsjekk.

Det er ulovlig å innvilge lån uten kredittsjekk i Norge. Har du økonomiske problemer fra før av, er det lite lurt å påta seg mer gjeld.

Når den effektive renten er såpass høy, kan et lite lån på for eksempel 5 000 kroner ende opp med å koste deg langt mer enn dobbelt så mye etter bare noen måneder.

Slik kan du havne i betalingsproblemer etter kort tid. Derfor bør du bare søke lån hos trygge aktører som foretar kredittsjekker etter forskriftene. Har du først fått et mikrolån innvilget er du selv ansvarlig for at du klarer å innfri nedbetalingskravene gjennom hele låneperioden.

Ta kontakt med kredittbyråene

Derfor kan du med fordel kredittvurdere deg selv, i tillegg til å la bankene gjøre det. Da gjelder det å være ærlig med seg selv og sin egen betjeningsevne, samt ta den teoretiske renteøkningen på 5 % i betraktning. Det at du ikke stiller sikkerhet i eiendeler betyr ikke at det å misligholde lånet ikke får konsekvenser. Du vil for eksempel nødig ende opp med betalingsanmerkninger, da disse kan gjøre det vrient å få lån i fremtiden.

Å kredittsjekke seg selv består av mer enn bare å finne ut hvor mye du har til rådighet hver måned når andre avdrag er trukket fra.

Før du søker om lån kan du kontakte et av selskapene som tilbyr kredittsjekk og få en kopi av vurderingen de gjør. Siden dette er gratis ifølge norsk lov, kan ikke kredittbyråene nekte deg å få disse opplysningene. Slik kan du finne ut hvor godt du ville kommet ut av en kredittsjekk hos bankene.

Finn et mikrolån på dagen

Det finnes mange banker og långivere som tilbyr mikrolån på dagen. Har du bestemt deg for at du ønsker deg et mikrolån, gjelder det å sammenligne de beste tilbudene som finnes. Å sende søknader koster deg ingenting og er helt uforpliktende. En god idé er å søke gjennom såkalte låneformidlere.

En låneformidler samarbeider med flere forskjellige långivere, og sender din søknad til alle sammen. Slik sparer du tid og kan sammenligne flere tilbud. Det gjelder å godta de svarene du får; skulle du få mange avslag er det nok en grunn til det. Da hjelper det ikke å bli skuffet, fordi banken tross alt mener at du står i fare for å misligholde om du hadde fått lånet innvilget. Sjansen er stor for at kredittsjekken har reddet deg fra å havne i økonomisk knipe.

  1. Send uforpliktende søknader via låneformidlere.
  2. Benytt deg gjerne av mer enn én formidler.

Hva skal pengene gå til?

Ved mikrolån, som ved andre usikrede lån, trenger du som regel ikke oppgi hva pengene skal brukes til. Du bestemmer selv, men det er klart at noen låneformål er fornuftigere enn andre.

Det er fristende å lånet noen tusenlapper fordi du trenger noe ekstra til en ferietur eller for å kunne bli ferdig med julehandelen, men pengene skal tross alt betales tilbake. Da er det bedre å bruke pengene på noe som kan ses på som en investering.

Trenger du litt ekstra kapital til hvitevarer, bil eller oppussing, kan det ses på som mer fornuftig. En oppusset bolig stiger i verdi, og hvitevarer og bil er uvurderlig for mange. De som låner til generelt forbruk er ofte de som ender opp med betalingsproblemer, gjerne fordi de har dårlig økonomisk teft. Mislighold er faktisk et vedvarende problem blant nordmenn, både når det kommer til mikrolån og andre typer usikrede lån. Vil du være med å snu trenden må du låne fornuftig.

Et mikrolån er et av de mest risikable lånene du kan ta, så derfor gjelder det å ta sine forholdsregler. Du skal tenke deg godt om før du takker ja til et tilbud. Å havne i en situasjon der du trenger penger er noe som kan skje med hvem som helst, men du vil ikke gjøre en dårlig situasjon verre ved ikke å kunne betale tilbake pengene. Husk også at det kan medfølge høye gebyrer med mikrolån.

Tips: Se også vår artikkel om lån på timen.

Renten du får på mikrolån

Når du får innvilget et mikrolån, vil du få vite hvilken effektiv rente du vil ende opp med. Dette har du krav på. Det er viktig at du vet forskjellen på nominell og effektiv rente. Nominell rente er bankens grunnrente, og tar ikke forskjellige avdrag eller andre faktorer med i beregningen. Derfor er den nominelle renten misvisende – det er den effektive renten du skal se på. Effektiv rente er den renten du faktisk skal betale, og denne er individuell.

Den effektive renten fastsettes etter kredittvurdering, og inkluderer termingebyrer, etableringsgebyrer, etc. Dermed sier det seg selv at den effektive renten vil være høyere enn den nominelle renten.

Det er ikke mange typer lån som har høyere rente enn et mikrolån. Derfor blir det ekstra viktig å på forhånd vite nøyaktig hvor mye du må ut med.

Tips: Se også vår artikkel om smålån her.

Høy startrente

Foruten kort nedbetalingstid og høy rente kjennetegnes mikrolån også med høy startrente og høye gebyrer. De høye etablerings- og termingebyrene gir stort utslag på rentenivået når et lån bare består av noen tusenlapper.

Ikke alle er klar over dette innen de søker, noe som fører til at mikrolån har fått et rykte som «versting» når det kommer til usikrede lån. Er du i en situasjon hvor du ikke har noe valg og mikrolån er eneste løsning, er det viktig å være klar over dette.

En låntaker med god økonomisk teft, som bruker penger fornuftig og vet hvilke fallgruver som finnes, vil klare å betjene et lån med høy rente. Hvorvidt du klarer dette kommer litt an på grunnen til at du trenger et mikrolån. Har du for eksempel en utgift som forfaller i dag og du ikke får lønning før neste uke, kan det gå bra – så fremt lønningen du mottar er passelig stor. Du skal tross alt betale en del mer enn du låner.

Annuitetslån eller serielån

Dersom du har muligheten til å velge mellom annuitetslån eller serielån når du søker, er det lurt å vite forskjellen på disse to. De fleste forbrukslån (inkludert mikrolån) utstedes som annuitetslån. Dette betyr at du betaler samme sum hver måned. Summen av avdrag og renter er den samme hver måned. I begynnelsen betaler du mindre avdrag og mer renter, mens avdragene øker med årene. Med serielån betaler du like store avdrag hver måned, slik at totalbeløpet blir lavere hver måned.

Etter hvert som du betaler avdrag, faller totalbeløpet. Lurer du på hvilken type lån (og hvilken type nedbetaling) som vil være gunstigst for deg, kan du besøke nettsiden til sparebanken din for å få råd. En av grunnene til at annuitetslån er såpass populært, er fordi den månedlige summen er tilsynelatende forutsigbar.

Dette kan være spesielt viktig hvis du har mikrolån, grunnet den høye renten. I tillegg gir annuitetslån mer forutsigbarhet for banken, selv om sjansen for mislighold er noe større enn ved serielån.

Lånesøknad på nett med mikrolån

Mange av de som ønsker seg mikrolån trenger penger raskt. Det er likevel verdt å understreke at å låne penger er en stor avgjørelse å ta, også ved mikrolån. Selv om det er en kjent sak at et billig lån er et som nedbetales fort, er et mikrolån fortsatt dyrt grunnet den høye renten.

En kredittsjekk går raskt og automatisk via nettet i dag, og i noen tilfeller kan du få pengene utlevert raskt. Du bør imidlertid drøye en slik låneavtale.

Du bør ikke takke ja på sparket dersom du ikke har satt deg grundig nok inn i vilkårene som følger med mikrolånet. Du må ha en plan for hvordan du skal klare nedbetalingen, og følge nedbetalingsplanen du får fra banken.

Har du mulighet til å nedbetale enda fortere enn bankens nedbetalingsplan tilsier, er det også en fordel. Et usikret lån skal være et positivt supplement til privatøkonomien din, snarere enn noe som gjør din økonomiske situasjon verre.

Finn troverdige aktører

I mylderet av tilbydere som vil ha deg til å søke lån hos dem, gjelder det å finne troverdige aktører som foretar ordentlige kredittsjekker. Aktører som Folkia og Ferratum er klare på hva de forventer av sine kunder. Du kan med fordel sjekke ut nettsidene deres for å få en pekepinn på hva vanlige långivere krever av søkere. Det kan også være lurt å lese andres vurderinger av de ulike långiverne, for å vite om de er til å stole på.

Det kan ta tid å gjøre grundig nok etterforskning til å vite om en aktør er troverdig og kan tilby deg gode vilkår. Dette er enda en grunn til ikke å takke ja på minuttet. Planlegging bør gjøres lenge i forveien, om mulig før du vet om du i det hele tatt skal søke lån. Da er du nemlig forberedt til den dagen et plutselig behov for å låne penger dukker opp, hvis du mistenker at det vil bli aktuelt.

Sjekk ut gjeldsregisteret før du takker ja til mikrolån

Gjeldsregisteret kom på banen i 2019 for å prøve å forebygge gjeldsproblemer blant norske låntakere. Nå som privatpersoners og bedrifters opplysninger finnes lagret i dette registeret, har det blitt lettere for banker og långivere å foreta mer komplette kredittvurderinger av søkere.

Tidligere kan søkere ha fått innvilget lån de ikke har klart å betjene, fordi en kredittvurdering har vært ufullstendig og mangelfull, og dermed misvisende. Du kan enkelt logge inn og få innsyn i dine egne økonomiske opplysninger om ønskelig.

Har du bestemt deg for å ta opp lån, er dette en god idé. Informasjonen som finnes i Gjeldsregisteret brukes av långivere for å gi deg rett kredittscore. En kredittscore viser hvor godt du har kommet ut av en kredittsjekk. En slik score kan for eksempel være mellom 0 og 100, hvor det er om å gjøre å komme så nært 100 som mulig. Ønsker du en høy score gjelder det å rydde godt opp i egen økonomi.

Mikrolån med betalingsanmerkninger?

Et vanlig spørsmål søkere stiller er hvorvidt det er mulig å få innvilget lån med betalingsanmerkninger. I utgangspunktet er svaret nei, det er ikke mange banker som lar deg få låne penger av dem hvis de ser at du sliter med økonomien.

I tillegg bør du være vettug nok til å styre unna mikrolån hvis du har betalingsanmerkninger, da dette er et vanskelig lån å betjene uansett. Heldigvis er det mulig å kvitte seg med betalingsanmerkninger slik at de ikke lenger vises i en kredittsjekk.

Betalingsanmerkninger er en vanlig konsekvens av mislighold, noe som burde motivere deg til å vise deg som en ordentlig betaler. Den enkleste måten å kvitte seg med anmerkningene på, er å nedbetale all gjelden din. Når du har gjort opp for deg, kan du starte med blanke ark og finne deg et lån med vilkår som er gunstige for deg. Det finnes nok av mennesker som ønsker seg nye lån selv om de sliter med gammel gjeld – ikke vær en av dem.

Tips: Se også vår artikkel om SMS lån i Norge på dagen.

Mikrolån vs. ordinært forbrukslån

Et mikrolån er til syvende og sist et forbrukslån. Et forbrukslån er et usikret lån som kan brukes til hva som helst, noe et mikrolån også er. Forskjellen er at en mikrolån består av et lavere beløp, har lavere nedbetalingstid og enda høyere rente.

Der du med et ordinært forbrukslån kan låne inntil 600 000 kroner, er det vanlig å bare låne noen tusenlapper ved mikrolån.

Trenger du større beløp kan det imidlertid være greit å gå for et ordinært forbrukslån. Et lavere lånebeløp lar seg nedbetale fortere, hvilket er målet med et mikrolån. I lengden kan du spare mye penger på å gå for rett type lån. Her gjelder det å vite hvilket lån som passer best.

De med mest kunnskap om lån og lånetyper, som dessuten har god økonomisk teft og evne til tilbakebetaling, er de som betjener lån best.

Hold deg i skinnet

Det kreves en del selvdisiplin og ansvar for å kunne betjene et dyrt lån. Uforsiktighet er en av de større grunnene til at folk misligholder, det hjelper ikke å skylde på urimelige vilkår og krav.

Du har krav på å få oppgitt alle vilkår og krav av banken du låner hos, slik at du selv kan lage en ordentlig plan for hvordan du skal sette av penger hver måned. Når du har takket ja til et lån begynner ansvaret.

Mange unge misligholder

Nordmenn er kjent for å ha et uanstendig forhold til usikrede lån. Mange låner uten å ha satt seg ordentlig inn i krav og vilkår, og ender opp med betalingsproblemer. De unge er blant de største synderne. Faktisk har en del unge tatt opp lån uten sikkerhet for å finansiere seg selv under studietiden, og latt pengene gå til generelt forbruk. Senere ender de opp med gjeldsproblemer, fordi de ikke har lest seg opp på fallgruvene som finnes.

Ingen bør ta opp mikrolån før de har lest seg opp på denne typen lån, og hva den krever av låntaker. Visst kan det være fristende å låne en moderat du kan få utbetalt samme dag, men du kan ikke bare leve i nuet. Du blir nødt til å tenke fremover og forsone deg med at disse pengene skal betales tilbake, og du skal faktisk betale en del mer enn det du lånte. Ikke alle tar helt høyde for dette.

  • Unge misligholder grunnet uvitenhet.
  • Det er ikke lurt å ta opp usikret lån til vanlig forbruk.

Et mikrolån er fint å ha hvis det dukker opp en uforutsett utgift. En tann som begynner å verke kan bli dyr å fikse, og det samme gjelder nødvendige reparasjoner på bilen. N

år regningen må betales raskt, kan mikrolånet være redningen, men bare for de med god nok økonomi til å klare en rente på inntil 1 000 % (i de verste tilfeller). Har du blitt vurdert som en med god betjeningsevne av banken, skylder du både deg selv og banken å innfri.

Hvordan mikrolån utbetales

Fremgangsmåten ved mikrolån er det samme som når du søker om et ordinært forbrukslån. Du fyller ut en fullstendig søknad, og venter på svar fra banken. Kredittsjekk går automatisk. Kredittsjekk er på mange måter en bakgrunnssjekk, og du vil få et gjenpartsbrev.

Her står det hvilken informasjon om deg som har blitt hentet ut fra inkassobyråer og lignende. Dersom lånet innvilges, blir pengene betalt til bankkontoen du oppga da du søkte.

Dersom du har et debetkort knyttet opp mot sparekontoen kan du bruke pengene nærmest med en gang, ved hjelp av internoverføring. Dette er en av grunnene til at så mange ønsker seg denne typen lån, nettopp fordi det går raskt. Nå som du vet viktigheten av å tenke godt gjennom en låneavgjørelse før du tar den, tar du ikke sjansen på å gjøre noe du senere vil angre på.

Mikrolån oppsummert

  • Et mikrolån er som et ordinært forbrukslån, dog med noen vesentlige forskjeller.
  • Lånebeløpet er lavere, noe som betyr at renten er høyere og nedbetalingstiden kortere. Over 100 % effektiv rente er helt vanlig, og i noen tilfeller kan det være over 1 000 %.
  • Et mikrolån kan være farlig hvis ikke du vet hva du gjør, så du bør ikke takke ja på sparket. Det gjelder å sette seg inn i alle krav og vilkår, og forsikre deg om at du kan betjene lånet.

Vanlige spørsmål om mikrolån

#1. Hva er forskjellen på et mikrolån og et vanlig forbrukslån?

Vanlige forbrukslån har lavere rentekostnader enn et mikrolån vanligvis har. I tillegg så har mikrolån ofte lavere lånesummer.

#2. Hvorfor er renten såpass høy ved mikrolån?

Fordi beløpet er relativt lavt og nedbetalingstiden er såpass kort.

#3. Hva bruker folk mikrolån til?

Som oftest blir et mikrolån brukt til å dekke spontane utgifter.

#4. Er det mulig å få mikrolån uten å bli kredittsjekket først?

Norsk lov krever kredittsjekk. Styr unna aktører som tilbyr lån uten.

#5. Hva er det viktigste å tenke på før jeg tar opp et mikrolån?

At renten er høy; i noen tilfeller inntil 1 000 %.