Nedbetalingstid på forbrukslån

Forbrukslån uten sikkerhet gir deg mulighet til å sette i gang med prosjekter du ellers ikke har midler til. Det kan være du ønsker å kjøpe ny innredning til kjøkkenet, eller reise på drømmeferien i USA. Det kan også være at du får en plutselig og uforutsett utgift. Når du tar opp lån er det mange valg du må ta. Ett av valgene som i stor grad påvirker prisen på lånet er nedbetalingstid.

Hva er mulighetene for nedbetalingstid på forbrukslån?

Når du tar opp denne typen lån stiller du ikke med sikkerhet til banken. Banken tar altså ikke pant i eiendel som garanti for å få tilbakebetalt lånesummen. Dette påvirker hvilke betingelser du som lånetaker får. Renten på denne typen lån er generelt høyere enn på lån med sikkerhet. I tillegg er mulighet for lånesum mye lavere. Mange banker tilbyr opp til 500 000 kr som det meste.

Forbrukslån uten sikkerhet har kortere nedbetalingstid enn lån med sikkerhet. Maksimal nedbetalingstid er fem år. Unntaket er dersom du tar opp denne type lån med formål å refinansiere gjeld. Da kan du få nedbetalingstid på opp mot 15 år.

Når du får svar på søknad med banken, får du vite hvilke betingelser du får. Dette inkluderer lånesum, rentesats og nedbetalingstid. Innenfor rammen for nedbetalingstid, kan du selv velge hvor raskt du vil betale ned lånet.

Fordel med kort nedbetalingstid på forbrukslån

Desto lenger du betaler på et lån, desto mer må du betale i rente- og gebyrutgifter. Det betyr at et lån blir dyrere når du bruker lang tid på å betale det ned. Det vil derfor alltid være mest lønnsomt å betale ned et lån så raskt du kan. Om du ønsker det rimeligste lånet, hjelper det ikke å bare fokusere på rentesats.

Forbrukslån uten sikkerhet er relativt dyre lån. Det er dermed mye å spare på å prioritere å betale ned denne type lån. Det er bedre å velge lenger nedbetalingstid på lån som boliglån, og heller bli kvitt dyrere lån raskt.

Når du godtar et forbrukslån, har du selv mulighet til å velge kort nedbetalingstid. Du kan også velge å betale inn ekstrabeløp dersom du ser du har penger til overs.

Fordel med lang nedbetalingstid på forbrukslån

Selv om du sparer mye penger på å betale ned lånet raskt, er det likevel mange som velger lang nedbetaling. Dette er fordi månedskostnadene blir mindre.

Du betaler altså mer totalt, men har større rom i budsjettet hver måned. Dette kan gi en økonomisk frihet. For noen er dette verdt det at lånet totalt blir dyrere. Dette er et valg hver enkelt må ta. Det er imidlertid viktig å vite prisen av en lavere månedskostnad.

Totalkostnad eller månedskostnad?

Dersom fokuset ditt er å få et så rimelig lån som mulig, er kort nedbetalingstid absolutt det beste. Pass bare på at du ikke avtaler en nedbetalingstid med banken som er urealistisk. Velg en nedbetalingstid som er det raskeste din økonomi tåler. Får du betalingsproblemer risikerer du forsinkelsesrenter og inkasso. Da er ikke lånet like rimelig lenger.

Er fokuset ditt derimot å ha større rom i økonomien, er lang nedbetalingstid bedre. Da får du lavere månedskostnader, men et dyrere lån. Prøv gjerne å finne en grei balanse mellom de to valgene.

Du trenger ikke velge den aller korteste nedbetalingstiden for å likevel redusere kostnadene på lånet. Reduserer du for eksempel nedbetalingstid fra fem til fire år, blir likevel lånet noe rimeligere.

Oppsummering

  • Når du tar opp forbrukslån kan du få nedbetalingstid på maksimalt fem år.
  • Innenfor rammen banken gir deg, kan du selv velge hvor lenge du vil bruke.
  • Valget ditt vil avhenge av om du prioriterer lave totalkostnader eller lave månedskostnader. Betaler du lånet så raskt du kan vil dette gi det rimeligste lånet.