Blancolån

Et blancolån er et lån uten sikkerhet som kan brukes etter eget ønske, og er i praksis det samme som forbrukslån. Hovedforskjellen ligger egentlig kun i ordet. Her kan du lese mer om blancolån, og hvordan du kan gå fram for å finne det beste lånetilbudet.

Blancolån er et lån uten sikkerhet

Blancolån og forbrukslån er begge lån uten sikkerhet. Det betyr at du ikke trenger å stille verdifulle eiendeler i pant for å få innvilget lånet. Siden det ikke er noen sikkerhet for lånet, krever bankene derimot en høyere rente. Hvor mye du faktisk må betale i renter avhenger av din økonomi og bankens vurdering.

Siden dette er et usikret lån, stilles det ingen krav til bruksområde. Du kan med andre ord benytte hele lånebeløpet, som varierer fra 5 000 til 600 000, på det du selv måtte ønske.

Blancolån kan derfor brukes til å dekke uforutsette utgifter, finansiere oppussing eller innkjøp av nye møbler, eller til rent forbruk som ferie og shopping.

Bestem deg for lånebeløp og lag et budsjett

Lag et budsjett som viser hvor mye blancolånet vil koste deg månedlig.

Før du søker om lån, bør du ha god oversikt over din egen privatøkonomi. Dette får du ved å gå gjennom kontoutskriftene dine fra de siste tre til seks månedene. Bruk denne informasjonen til å sette opp et budsjett. Da ser du hvor mye inntekter du har, og hvor høye utgiftene dine er.

Når du har fått oversikt og et budsjett, har du også et bedre bilde av hvor mye du har råd til å betale ekstra hver måned. Med denne informasjonen kan du bruke en lånekalkulator for å finne ut av hvor høyt lånebeløp du kan søke om. Hold deg til dette beløpet, og søk ikke om mer enn du kan håndtere.

Tips: Se vår oversikt over billigste forbrukslån på vår forside.

Gode vilkår på blancolån

Selv om et blancolån er kjent for å ha høyere rente enn andre lån, kan du oppnå gode betingelser ved å gjøre de rette valgene. En god forhåndsregel er å gjøre undersøkelser på forhånd, og vurdere ulike långivere før du inngår en avtale.

Det finnes mange tilbydere av både forbrukslån og blancolån, noe som skaper konkurranse mellom tilbyderne. Hvis ikke banken kan tilby gode betingelser, vil de ikke få lånekunden.

Du kan skape konkurranse om deg selv som låntaker ved å søke om lån hos flere aktører. Den enkleste metoden å gjøre det på er å bruke en lånemegler eller sammenligningstjeneste. Når du sender inn flere søknader, vil flere banker konkurrere om deg som kunde. Slik kan du oppnå bedre vilkår slik som lavere rente og etableringsgebyr.

For å finne det blancolånet med laveste rente så er det viktig at du sender søknaden din til flere banker. Alternativt kan du benytte en lånemegler.

Søk blancolån hos flere banker samtidig

Lag gjerne en liste over ulike banker, og velg den som passer deg best. Start alltid med den banken du har et eksisterende kundeforhold til, da dette kan gi deg bedre renter.

Hvis dette ikke er mulig å få til, må du velge en annen bank eller finansinstitusjon som tilbyr blancolån. Da må du lete etter de beste betingelsene, slik at du ender opp med en fordelaktig avtale. 

Hvis du ønsker å bruke mindre tid på å sende ut søknader og mer tid på vurdering, kan du søke om lån gjennom en låneagent. Søknaden er den samme som hos enhver annen bank, men i stedet for å sendes til kun én bank, sendes den til mellom 10 og 20 banker samtidig. Når det er flere banker som vurderer samme søknad, kan du få tilbake flere lånetilbud. Alle disse samles hos låneagenten for enkel sammenligning.

Velg banken som gir de beste betingelsene for blancolån

Det er store renteforskjeller på blancolån. Velg det med lånet med laveste effektiv rente.

Når du vurderer de ulike lånetilbudene, er det rentekostnader og nedbetalingstid som bør stå i fokus. Rentene kan variere fra bank til bank, og ofte kan enkelte nettsider tilby søkefunksjoner som hjelper deg å lete blant markedets mange tilbydere. Du bør også se på nedbetalingstid.

Det kan være ulik praksis blant forskjellige aktører, men et blancolån har ofte en grense på fem års nedbetaling. Noen tilbydere opererer også med 10–15 års tilbakebetaling, men det gjelder kun om lånet brukes til refinansiering.

Det er uansett fordelaktig med lav nedbetalingstid, da du vil kvitte deg med lånet hurtigst mulig. Med lav nedbetalingstid og lavere renter, ender du også opp med et billigere lån totalt.

Individuell behandling

Når bankene vurderer din lånesøknad gjennomføres det en kredittsjekk av deg og din økonomi. Denne legger grunnlaget for kredittscoren din, som igjen påvirker hva slags vilkår banken kan tilby deg.

Når bankene gjør en kredittvurdering ser de på dine årlige inntekter, hvor stabile de er og har vært, og om du har noen aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger. Størrelsen på gjelden din, samt alder og jobbsituasjon er også viktige faktorer her. 

I tillegg gjør bankene en såkalt stresstest av din økonomi. Denne tester din betalingsevne, og tar utgangspunkt i en renteøkning på 5 %. Hvis du ikke kan betjene lånet med en slik renteøkning, vil ikke bankene kunne innvilge lånet.

Tips: Se også forskjellen på blancolån og forbrukslån her.

Oppsummering

  • Et blancolån er et eldre begrep for forbrukslån, og er en type lån uten sikkerhet
  • Usikrede lån som blancolån innebærer en større risiko for banken enn lån med sikkerhet
  • Blancolån har høyere nominell og effektiv rente enn sikrede lån
  • Sørg for å ha god oversikt over din privatøkonomi før du søker om lån
  • Velg riktig bank, altså banken som kan tilby lave renter og kort nedbetalingstid