Låneforsikring på forbrukslån

Det å betjene et forbrukslån kan bli utfordrende, spesielt om du nettopp har mistet eller fått redusert inntekt. Om du ikke klarer å betale renter og avdrag, kan dette i verste fall føre til misligholdelse av lånet. Da kan en låneforsikring være til god hjelp. Slike kan også by på flere fordeler for deg som låntaker. 

Hvilke kriterier må oppfylles for å få låneforsikring?

Kriterier vil variere etter hvilken bank du har låneforsikring i. Det vil derfor være lurt å undersøke vilkårene nøye før du signerer en avtale.

#1. Aldersgrense

Det er ikke tillatt å inngå juridisk bindende avtaler for mindreårige. Du må altså ha fylt 18 år før du kan tegne en slik forsikring. På den annen side kan du heller ikke være over 66 år når du tegner forsikringen, da dette gir økt risiko for banken. 

#2. Arbeidskrav

Du må enten være fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende for å tegne en låneforsikring. Arbeidstiden din må i tillegg utgjøre minst 16 timer per uke.

Det finnes imidlertid banker som tilbyr forsikring til deg som er vikar. Like fullt stilles det krav om at du har vært i arbeid sammenhengende i minst seks måneder.

#3. Krav om bosted

Alle søkere må ha norsk personnummer, i tillegg til å være fastboende i landet. Det vil si at du må ha en bostedsadresse i Norge. 

#4. Medlem av folketrygden

Alle som ønsker låneforsikring, må være medlem av den norske folketrygden. Noen aktører godkjenner likevel at du er medlem av en skandinavisk folketrygd.

Hvordan fungerer en låneforsikring?

Den enkle forklaringen på hva en låneforsikring er ligger i selve navnet. Dette er en forsikring som dekker lån og gjeld. Det er en forsikring om at du, på tross av ryddige økonomiske forhold nå, i fremtiden vil kunne betjene lånet ditt om noe uforutsett skulle skje.

Skulle du for eksempel bli langvarig syk, havne utenfor arbeidslivet eller plutselig få økte utgifter, vil det bli vanskeligere å betale ned gjeld.

Slike utfordringer kan være akutte, men det finnes noen løsninger du kan benytte deg av. Dette kan blant annet dreie seg om avdragsfrihet eller å fryse rentene. Skulle utfordringene derimot vise seg å bli langvarige, vil utfordringene bli større.

Det er da en låneforsikring vil komme godt med. Banken vil dermed dekke de kostnadene som følger med lånet du har forsikret.

Tips: Se vår artikkel om billigste forbrukslån kalkulator.

Forsikring av forbrukslån

Skulle du bli langvarig syk eller miste jobben, har du gjerne mindre eller ingen månedlige inntekter. Har du lån som forbrukslån har du andre økonomiske forpliktelser som må dekkes. Hvis du derimot har en forsikring, vil denne ta seg av disse.

Siden forbrukslån er et dyrere lån, er det viktig å tenke langsiktig. Kan jeg betale lånet i dag, og gjennom resten av nedbetalingstiden også hvis det skulle skje meg noe? Siden ingen vet hva fremtiden bringer er det å forsikre dyre lån en god investering.

Det koster litt ekstra i forsikringspremie hver måned. Samtidig kan det komme godt med om du først skulle have i uføre.

Hva dekker låneforsikringen?

Hvor mye som dekkes av låneforsikringen vil variere fra bank til bank. Det vil derfor være lurt å lese gjennom hvilken dekningsgrad den enkelte forsikringen har. Les også nøye hvilke betingelser som følger.

De vanligste områdene som dekkes ved en låneforsikring er sykemelding, arbeidsledighet eller permittering. Dersom årsaken til tapt arbeidsinntekt skyldes omsorg for barn, kan enkelte andre forsikringer dekke dette. Noen tilbyr også utbetaling av et engangsbeløp ved samlivsbrudd.

Eventuelt dødsfall kan også utgjøre en del av forsikringens dekningsgrad. Som oftest vil dette innebære at forsikringen betaler tilbake 100 % av resterende gjeld. Dette vil være en betryggelse for dine etterlatte. Dersom du har tegnet låneforsikring slipper de altså å betale ned forbruksgjeld etter deg.

Hva dekkes ikke av låneforsikringen?

Det er dessverre ikke alle tilfeller av tapt arbeidsinntekt eller utfordringer med betjening av lån som dekkes av en låneforsikring. Derfor er det viktig å sette seg inn i vilkår og betingelser for låneforsikringen din. I tillegg er det viktig å merke seg unntakene med hensyn til hva som dekkes.

#1. Karensperiode

Sykdom som oppstår i de første 30 dagene etter at forsikringen er tegnet vil ikke dekkes av forsikringen. Dette kalles karensperiode, og betyr at forsikringen ikke gjelder dersom du skulle bli syk i løpet av denne tiden.

#2. Kjent sykdom

Om du vet at du har en sykdom som gjør at du kan miste arbeidet allerede før du tegner forsikringen, vil ikke denne gi dekning. Dette innebærer at låneforsikringen ikke gjelder for eventuelle sykemeldinger som kommer inn tilknyttet sykdom i en periode på opptil 12 måneder.

#3. Arbeidsledighet og permittering

I tillegg til karensperioden tilknyttet sykdom, gjelder det en egen slik periode for arbeidsledighet eller permittering. Denne karensperioden gjelder vanligvis inntil 90 dager etter at låneforsikringen ble tegnet. 

Om du i dag mistenker at du kommer til å bli arbeidsledig eller permittert innen 90 dager, vil altså ikke forsikringen din dekke en eventuell arbeidsledighet eller permittering.

Hva koster en låneforsikring på forbrukslån? 

Kostnaden for en låneforsikring vil variere avhengig av størrelsen på forbrukslånet som forsikres. Terminbeløpet beregnes ut fra en prosentandel, og ligger normalt mellom 5 % og 15 % av lånets terminbeløp. For å finne ut hvor mye akkurat din låneforsikring vil koste, regner du ut prosenten av beløpet du betaler til banken hver måned.

Tips: Se også vår artikkel om beste forbruksån her.

Hvordan betale forsikringspremien

De månedlige avdragene på lånet kalles terminbeløp. Forsikringspremien inkluderes i denne prisen, og legges til totalsummen av lånekostnadene. Det er derfor viktig at du merker deg at terminbeløpene vil øke når du tegner en låneforsikring.

Utbetaling av erstatning

Når du får utbetalt en erstatning ved sykdom, permittering eller om du av andre årsaker har havnet utenfor arbeidslivet, vil dette skje hver tredje måned. Dette betyr i praksis at banken vil samle opp terminbeløpene, og utbetale etter hvert. Eksempelvis innebærer dette at om du har et terminbeløp på 5 000 kroner, mottar du 15 000 kroner etter tre måneder. Her må du eventuelt trekke fra en eventuell karenstid.

Enkelte selskaper vil derimot ikke betale ut erstatningen til din konto. Da dekker de heller dine månedlige forpliktelser for deg. Med andre ord nedbetaler forsikringsselskapet forbrukslånet ditt. Hvor lenge de står ansvarlige for lånet avhenger av vilkår i forsikringsavtalen.

Hvem bør vurdere en låneforsikring

Det er flere faktorer du som låntaker bør tenke over og gjøre en vurdering på dersom du ønsker å tegne en låneforsikring. 

#1. Økonomi

Vurder din personlige økonomi, da låneforsikringen vil bidra til å gjøre lånet dyrere. På den annen side vil et eventuelt tap av arbeidsinntekt gjøre det utfordrende å betjene forbrukslån.

#2. Forsørgeransvar

Skulle du være uheldig og miste inntektene dine over lenger tid eller falle fra, risikerer du at dine etterlatte blir sittende igjen med et stort gjeldsansvar. De blir nemlig gjort ansvarlige for all gjeld som står igjen etter deg. Dette gjelder imidlertid ikke personlig gjeld som studielån. 

#3. Arbeidssituasjon

Arbeidsmarkedet endrer seg til tider raskt og drastisk. Om du har et usikkert arbeid, kan det dermed være betryggende å være forsikret. Spør deg selv hvorvidt det er sannsynlig at du vil ha inntekt i hele perioden du skal betjene et lån.

#4. Personlighet

Alle mennesker er forskjellige. Det avgjørende er derfor hvor viktig økonomisk trygghet er for deg personlig. Har du store bekymringer knyttet til tilbakebetaling av forbrukslån? Da kan en låneforsikring bidra til å dempe disse.

#5. Lånebeløp og nedbetaling

Har du valgt å ta opp et lån med kort nedbetalingstid, vil det være mindre hensiktsmessig å forsikre lånet. Sannsynligheten for at du vil miste arbeid eller bli syk i en kort nedbetalingsperiode er mindre enn ved lang nedbetalingstid. Det er også viktig å se på hvor mye du faktisk har i gjeld. Lav lånesum innebærer nemlig en mindre risiko enn et større lån.

Forbrukslån har en maksimal nedbetalingstid på fem år. Å søke om en låneforsikring til dette lånet er dermed ikke alltid det beste valget. Dersom du vet at du vil ha en stabil inntekt over denne perioden, vil ikke en låneforsikring være like gunstig. De høye rentene er derimot en god grunn til å tegne forsikring om du har lav eller ustabil inntekt. 

Lesetips: Se også betalingsforsikring fra Sparebank 1.

Oppsummering

  • En låneforsikring vil sikre nedbetaling av gjeld ved arbeidsledighet, sykdom eller permittering.
  • Dersom du skulle dø, vil lånet kunne innbetales i sin helhet. Dette gir økt økonomisk trygghet til dine etterlatte.
  • Passer for deg som blant annet synes økonomisk trygghet er viktig, som står i en usikker arbeidssituasjon eller som har forsørgeransvar.
  • Det er viktig å være kjent med vilkår og betingelser for forsikringen. Enkelte omstendigheter vil ikke være dekket av denne .
  • Forsikringspremie er hva du betaler for forsikringen. Erstatning er hva banken/forsikringsselskap eventuelt utbetaler til deg.
  • Vurder din økonomiske situasjon før du søker om låneforsikring til forbrukslån. Ved kort nedbetalingstid vil ikke forsikring nødvendigvis være lønnsomt.