Seniorlån og pensjonistlån

Behovet for kapital kan melde seg i alle livets faser. Som ung har du større muligheter for å få innvilget lån til både bil, bolig og forbruk. Men som senior eller pensjonist får du kanskje ikke lån til forbruk på grunn av lav inntekt. I slike tilfeller kan seniorlån være at alternativ.

Kort om seniorlån

Et krav for å få lån er fast inntekt over et bestemt beløp. Du må også ha betalingsevne, og kunne tåle en renteøkning på 5 %. Pensjonister har gjerne lavere inntekt, og derfor færre muligheter når det kommer til å ta opp lån uten sikkerhet.

Med sikkerhet i boligen kan eldre få innvilget såkalt kapitalfrigjøringskreditt. Lånet utbetales slik du selv ønsker, og du må ikke betale hverken faste avdrag eller rente kontinuerlig. Et seniorlån er derfor et fleksibelt alternativ som gir deg ekstra kapital ved behov.

Når det gjelder tilbakebetaling er dette noe som ikke gjøres før boligen fraflyttes. Dette gjelder eventuelt ved flytting til sykehjem, bytte av bolig, eller dødsfall. Er boligens verdi lavere ved tilbakebetaling enn ved inngåelse av lånet vil enkelte banker dekke tapet.

Se også: KLP om seniorlån.

Krav til låntaker på pensjonistlån

Et pensjonistlån krever at låntaker er over 60 år. De fleste banker krever også at boligen er nedbetalt.

Det stilles flere krav for å kvalifisere til et seniorlån. Du må blant annet være 60 år eller eldre. Er du gift og dere begge står som eiere av boligen, må begge være over 60 år. Et eventuelt boliglån må også være helt eller nesten helt nedbetalt.

Når du søker tradisjonelt lån må bankene forholde seg til strenge regler som er satt av Finanstilsynet. Ved pensjonistlån trenger ikke bankene å forholde seg til de samme strenge reglene. Dette betyr at lånet kan innvilges selv om ikke alle kravene er tilfredsstilt.

 • Betjeningsevne: Ved seniorlån er det ingen krav om betjeningsevne. Dermed kan selv personer med lav eller ingen årlig pensjon få innvilget et slikt lån.
 • Gjeldsgrad: Regelen sier at man ikke kan ha mer enn fem ganger sin årlige inntekt i gjeld. Dette kravet står bankene frie til å se bort fra når det gjelder pensjonistlån.
 • Avdragsbetaling: I motsetning til tradisjonelle lån trenger du ikke å betale faste avdrag på denne typen lån.

Størrelse på seniorlån

Når du søker om boliglån kan du få lånt inntil 85 % av boligens verdi. Med et seniorlån er maksgrensen 50 % av boligens markedsverdi. Hvor mye dette utgjør vil avhenge av verdien på din bolig.

Eksempel:

Markedsverdien på boligen din er 3,5 millioner kroner, og boliglånet er nedbetalt. Du kan da låne inntil 1,75 millioner i seniorlån.

Tilbydere av seniorlån

I motsetning til forbrukslån tilbyr ikke alle banker denne typen lån, som kom på markedet i 2007. Det tilbys av de fleste store banker i Norge, samt enkelte lokalbanker og pensjonsselskapet KLP.

Siden det finnes flere ulike tilbydere er det viktig å gjøre noen forundersøkelser. Se nøye på hvilke muligheter du har, og hva slags vilkår de ulike bankene har. Alle banker har hver sine lån, som er bygd opp på ulike måter. Det er derfor viktig å undersøke markedet og sammenligne alternativene, på forhånd slik at du kan finne det beste seniorlånet.

Utvalgte tilbydere: DnB, BN Bank, Sparebanken Vest, KLP, TF Bank

Utbetaling

Når det kommer til utbetaling av seniorlån har du to alternativer. Du kan velge å få hele lånet utbetalt med en gang, eller du kan få det utbetalt hver måned. Det er også mulig å velge en kombinasjon, dersom førstegangsutbetalingen er lavere enn hele lånebeløpet.

Velger du en månedlig utbetaling vil disse skje frem til du enten flytter fra boligen eller avgår med døden.

Tips: Se også vår artikkel om lån med sikkerhet i bolig her: billigsteforbrukslån.com/lån-med-sikkerhet-i-bolig/

Eierskap og borett

Et seniorlån gir full videre borett i boligen.

Når du tar opp et seniorlån med sikkerhet i boligen vil du stå som eier av boligen. Dette er helt uavhengig av verdien på boligen og lånebeløp. Du, og eventuell partner, har full borett i boligen livet ut.

Det er først når begge parter har flyttet ut av boligen eller avgått med døden at boligen overføres til banken. Eventuelle arvinger har rett til å overta boligen, men må da betale ut lånet og eventuelt påløpte renter.

Kostnader ved pensjonistlån

Som med alle lån påløper det renter også på denne typen lån, og renten ligger i gjennomsnitt 2 % over et ordinært boliglån. Grunnen til at rentene er høyere på seniorlån enn boliglån er på grunn av garantiene og forsikringene som følger med lånet.

Disse rentene dekker blant annet bankens eventuelle tap. Det vil si dersom boligen skulle ha tapt seg i verdi sammenlignet med da du tok opp lånet. De kan også sees på som en forsikringspremie, da banken som utsender lånet garanterer at du får eie og bo i boligen livet ut. I enkelte tilfeller vil dette være frem til de er 95 år.

Samtidig vil denne skattefrie utbetalingsmetoden garantere faste månedlige utbetalinger. Alle renter som påløper lånet kan også føres opp i skattemeldingen.

I tillegg til renter kan det påløpe kostnader ved opprettelse av lånet, som etableringsgebyr. Bankene kan også be om ny takst, og denne må du som eier av boligen stå for.

Fordeler og ulemper

Vær oppmerksom på at rentene på et pensjonistlån er høyere enn tradisjonelle boliglån.

Et seniorlån har sine klare fordeler, men som alle typer lån kommer de også med enkelte ulemper. Dette er viktige elementer i vurderingen av hvor mye seniorlån du eventuelt skal ta opp.

Fordeler

 • Ingen faste månedlige avdrag.
 • Lånet kan utbetales som en engangssum, ved månedlige betalinger eller en kombinasjon.
 • Kan få innvilget seniorlån selv med lave årlige inntekter.
 • Boligen forblir i din eie, og du har borett livet ut.
 • Lånet skal ikke tilbakebetales før en eller begge parter har flyttet ut av boligen.
 • Banken dekker tapet skulle boligen synke i verdi.
 • Fratrekk på skatten for påløpende renter.
 • Valgfritt å innfri lånet og slette gjelden.
 • Boligen kan fortsatt gå i arv, mot at arvinger innfrir lånet.

Ulemper

 • Høyere rente sammenlignet med andre lån med sikkerhet.
 • Rentebeløpene kan vokse seg store på grunn av renters-rente.
 • Størrelsen på lånet avhenger av boligens markedsverdi.

Alternativer til seniorlån

asd

Et alternativ til seniorlån er rammelån med sikkerhet i boligen. Dette lånet har bedre betingelser når det kommer til rente, og gir deg tilgjengelig kapital ved behov. Lånet koster da mindre, men samtidig må du betale faste avdrag inkludert renter og gebyrer hver måned. Et rammelån er et godt alternativ om du har god årlig inntekt.

Har du kun behov for ekstra kapital en kort periode kan lån uten sikkerhet være et alternativ. Disse lånene har en høyere rente enn både seniorlån og rammelån, men kan samtidig bli biligere totalt sett. Dette gjelder spesielt om du kan nedbetale lånet i løpet av kort tid. Selv om rentene er høyere, vil lånet kunne bli rimeligere totalt sett. Spesielt om du ikke nedbetaler rentene på seniorlånet.

Et tredje alternativ er kredittkort. Dette kan være lønnsomt hvis du bare har behov for litt ekstra nå og da. Selv om kredittkort har høyere rente enn forbrukslån vil det bli rimeligere da de fleste tilbyr en rentefri periode. Dette gjelder dog kun hvis du kan nedbetale brukt kreditt ved første forfall. Et kredittkort kan komme godt med hvis du skal handle på nett eller skal ut og reise, da det gir forsikring mot svindel. 

Gode tips og råd på veien

Som med alle andre lån er det viktig å sammenligne ulike tilbud før du inngår en avtale. I motsetning til lån uten sikkerhet er det ikke nødvendig å sende inn søknad til alle tilbydere. Men det er lurt å sjekke hva alle aktører kan tilby før du inngår en avtale. Du kan lese om de ulike vilkårene på bankens nettsider, eller ved å ta direkte kontakt med dem.

Det er et godt tips å benytte en lånekalkulator for å sjekke hvor mye du kan låne. Sjekk gjerne hos ulike aktører, da beløpet kan variere fra bank til bank. Lånekalkulatoren vil vise hvor mye du kan låne i engangsbeløp, og hvor mye dette vil tilsvare i månedlige utbetalinger.

Siden seniorlånet er knyttet til boligen, kan arven reduseres. Et godt råd er derfor å snakke med potensielle arvinger før du inngår en avtale.

Oppsummering

 • Du kan ta opp seniorlån selv uten faste årlige inntekter.
 • Maksimalt lånebeløp er 50 % av boligens verdi.
 • Eventuelle boliglån må være helt eller nesten helt nedbetalt.
 • Aldersgrensen på lån er 60 år, er dere to eiere av boligen må begge være over 60 år.
 • Det er ingen faste avdrag som må betales hver måned.
 • Rentene ligger omtrent 2 % over boliglånsrenten.
 • Det påløper renter månedlig, som betales når lånet innfris.
 • Du fortsetter å eie boligen, og både du og partner har borett livet ut.
 • Ved eventuelt verditap vil banke dekke dette.
 • Alternativ til seniorlån kan være rammelån med sikkerhet i bolig.